2 KORINTUS 10

1Besak ia, au fo Paulus nau uni hata esa soaneu emi. Au ia, tunga hataholi a nafafa'da na au mangana'uk metema au asasalematak o emi, tehu au apalani, metema ita komododoon. Naa, hu ka nde Kristus mangana'u na ma Kristus dale malole na, 2de au dokodoe anseli, fo boso nalosak emi tao ma au, no nakasetik au tao balakaik neu emi, metema mahani te au ne'i. Nana au dodoo soaneu tao balakaik neu hataholi fo lafa'da lae, ami maue-male'di no dudu'a daebafak. 3Memak ami bei maso'da nai daebafa ka, tehu ami ta ulepo'de minik dudu'a daebafak fa. 4Tee-tafa fo o ami paken nai ami ulepo'de ma dalek, ta tee-tafa fo neme daebafak ia mai fa, tehu Manetualain koasa na. No tee-tafa ndia de, ami tao makalulutuk kota musu la. Ami siliheni manamatui kala, 5ma tao makalulutuk kota musu koao-ndae aok fo lafofo'an soaneu la'ban malelak la'eneu Manetualai na. Ami tahan hataholi la dudu'a-aafin, ma ami tao malas lakatele leu Kristus. 6Ma metema emi tunga basa no dale katematuak soona, ami maheheleaom soaneu huku basa hataholi fo manatunga ta kala. 7Ela leo bee na emi mame'da ha'da-tatao ka ndoo na nde bee. Metema hataholi esa namahele Kristus nuun ka'da ndia mesa kana soona, ela leo bee na ana dodoo nasafalin ma ana name'da nae ami boeo Kristus nuun sama na leondia boe. 8Au ta bii-mae metema au muse amatutua-amadedema lena ba'u ka neu koasa fo Lamatua ka fe basan neu ami a, nana koasa ndia nanafek soaneu mafofo'a emi, te ta soaneu tao nakalulutuk fa. 9Au ta nau emi mame'da mae au bei akabibiik emi ninik au susula ngala fa. 10Hapu hataholi nai emi dalek nafa'da nae, "Paulus susulan sila la balakaik ma maheohak, tehu metema Paulus nai ita tala'daheon soona, ha'da-paliin mangana'uanak ma hala-kokolan sosoa-ndandaan ta!" 11Hataholi leondia ka muse name'da nae, metema ami nai emi tala'daheom soona, ami tatao-nono'im nandaa no hata fo ami sula kana nai ami susula mala dalek. 12Tao leo beeo, ami ta mapalani makasasamak do ami tao ami aoina ma, dedenak esa no hataholi fo lafa'da lae sila hataholi matua-madema la fa. Hataholi sila la, nggoa na seli! Ala tao aon ai uukuk fo ala uku seluk aoina nala. 13Ami ta leondiak fa. Metema ami mamatutua-mamadedema hata fo ami tao-no'i basan soona, ami sanga enok fo boso seli dae too a fa. Nanahu hata fo ami mamatutua-mamadedeman ndia nate'e neu ka'da tatao-nono'ik fo nananaketu basak neme Manetualain soaneu ami. Ma emi nanalekek baba'ek neme ami ue-osam buna-boan mai. 14Da'di nai lelek fo ami donge-dama emi ma ami mini Hala Malole la'eneu Kristus neu emi ndia, tete'e ka ami ta kalua meme ami nusa ue-le'dim dae too na dalek mai fa. 15Ami ta koa-kio ami aoina ma hu ka nde hataholi fe'ek fo manai dae too deak ue-le'din, fo Manetualain naketun basan soaneu ami so. Nasafali na, ami mahele nai dae too fo Manetualin naketun soaneu ami, ma ami mamahena mae emi boetai mamahele neu Kristus, fo ela ami hapu tao tatao-nono'i matuaina seluk nai emi tala'da. 16No enok ndia, ami boeo hapu tui-benga Hala Malole ndia nai nusa fe'e kala, ta paluu ami muse mamatutua ami aoina ma neu ue-le'dis fo nanatao-no'i basak nai hataholi fe'ek nusa lau-onon dale. 17Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, "Hataholi fo ana nau namatutua-namadedema hata esa, ela leo bee na namatutua-namadedema hata fo Lamatua ka tao basan so." 18Nana hataholi nanakoa-kio ka nde bee na hataholi fo Lamatua ka koa-kion, te ta nde hataholi fo ana koa-kio seluk aoina na fa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\