3 YOHANIS 1

1Tolanoo Gayus fo au sue-lai ka! Au ia, mauli-malanga salanik. Au sue-lai o te'e-te'e, 2au hule-haladoi, fo ela leo bee na, tolanoo ka so'da-la'dak nai basa dede'ak lala'ena dalek, sama leo tolanoo ka samane na, so'da-la'dak boe. 3Au amahoko anseli nana, nai lelek tolanoo salanik de'u bee, ala mai de lafa'da au lae, o lilineka mahele mo Manetualain fo ndoos ndia, hu ka nde nai o so'da ma dalek, o tunga mahele Manetualain nanoli nala. 4Ta hapu hata esa boen, fo ana tao namahoko au dale nga lena neme, au amanene lae, au ana ngala laso'da tunga Manetualain nanoli nala. 5Tolanoo ngo nei! Tolanoo ka lilineka nai tolanoo ka tatao-nono'in dalek, soaneu tolanoo Salani kala; nakalenak bai, o beita malelak hataholi Salanik bee boen o, o malalau-maoonos. 6Ala tui o susue-lalaim ndia neu salanik manai ami mamana ma so. Tulu-falis, fo ela ala leo la'ok lakandoo, fo no enok ndia, Manetualain dale na namahoko, 7nana nai sila leleo-lala'on soaneu lalalau-laoono Kristu sa, ala ta sipo tutulu-fafalik hata esa boen, neme hataholi mana malela Manetualain taa kala mai. 8Hu ndia de, ita hataholi Salani ka, muse tulu-fali ita tolano Salanin leo sila kala, fo ela ita basa-basa tala tao tamaloloa Manetualain nanoli ndoo na. 9Au sulak fe Salani kala, susula keke'u anak ia so, tehu Diotrefes fo ana hii da'di mauli-malangan nai Salani ka dalek ndia, ana ta nau tunga au fa. 10Mahani te, metema au ne'i soona, de'i fo au ofe heni basa tatao-nono'in lala'ena, fo nde tatao-nono'i mangalaun ma masapepeko-masandandalin neu ami a! Tehu tatao-nono'in ndia, beita dai fan. Nai lelek fo nonoo Salani kala leu leo kota ndia leu boeo, ana ta nau sipo kasa fa. Lena-lenak bai, nafa'da hataholi mana sipok tolanook sila la, fo ladenu hataholi sila kalua la'oela Salani kala! 11Tolanoo susue ngo nei! Boso nanadulak neme hata mangalau ka mai, te nanadulak neme ka'da hata malole a. Hataholi mana tao malole a, hataholi ndia, Manetualain hataholin. Ma hataholi mana tao mangalau ka, hataholi ndia beita nalelak Manetualain fa. 12Basa hataholi la koa-kio Demetrius. Manetualain boeo, Ana koa-kion. Ami koa-kion boe, ma hata fo ami kokola kana, hapu nananamahelek. 13Au bei paluu afa'da o, dede'a ba'u, tehu au dodoo basan, malole lenak au boso afa'das neu o, tunga susulak liik. 14Au amahena, ita dua hapu tatongo nai fai lalai anak ia, fo ita dua kokolak matak no matak. 15Ela leo bee na, Lamatua ka fe baba'e-papalak neu tolanoo ka. O tia-laim manai au mamanang ia boeo, ala haitua fe o nate'ak boe. Manduku-malosak au nate'a nga, neu basa ita nonoo nala esa-esak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\