LAMATUA KA HATAHOLI 23

1Paulus mete mana maketu-mala'dik sila la boema nafa'das nae, "Tolano-tolanoo ngala lemin! Losa faik ia dale na, au ame'da nana au ta tao salak neu Manetualain nai au dale bobongoana nga dalek la'eneu au maso'da nga fa." 2Lelek fo Paulus kokolak nae leondia boema, Imam Matuaina fo Ananias, nadenu hataholi mana mapadeik nai Paulus boboa na, fo ala fapan neu Paulus bafa na. 3Boema Paulus nafa'da imam matuaina ndia nae, "Tao leo bee o Manetualain fapa hataholi mana deadalek fo ta'ko nae, ndia hataholi malalao-malalafuk! O mangatuuk nai mamanak ndia fo o maketu-mala'di au tunga Musa hoholo-lalanen, te se'kona o nde la'olena hoholo-lalanek sila la, ninik o madenu hataholi fapa au!" 4Boema hataholi mana mapadeik nai Paulus boboa na, nafa'da Paulus nae, "O makamumulu-makamamaek Manetualain imam matuaina na!" 5Boema Paulus nataa nae, "Oh, au ta bubuluk ndia imam matuaina fa tolano-tolanoo ngala lemin. Memak nanasulak nai Susula Malalaok dale nae, 'Boso makamumulu-makamamaek o leoina ma, ma o mauli-malangan.' " 6Paulus nita hataholi mana maketu-mala'dik sila la, nggelok hataholi Saduki, ma nggelok hataholi Farisi. Hu ndia de, nafa'da mana maketu-mala'di sila la nae, "Tolano-tolanoo ngala lemin! Au ia hataholi Farisi, fo tititi-nonosi Farisi. Au nananaketu-nala'dik nai ia nana, au amahele hataholi mana mate kala neukose laso'da falik." 7Lelek fo Paulus kokolak nae leondia boema, hataholi Farisi la lo hataholi Saduki la mulai lale'a leona, nalosa nakabuak ndia heaba'en neu bubuak dua. 8Nana hataholi Saduki la hahapu na soona lae, hataholi mana mate kala ta laso'da falik so'on, ata nusa so'dak ta, ma dula dalek boeo ta. Tehu hataholi Farisi la soona lamahele basa dede'ak sila la. 9Boema tasi'bu matuaina da'di leona. Hataholi Farisi la mese agaman de'ubee ala fo'a lapadeik de ala la'ban lini mamate-momopon lae, "Tunga ami hahapu ma hataholi ia salan ta faanak boen! Memak fafa'ka ma hapu dula dalek do ata nusa so'dak nde kokolak fen nana!" 10Nale'a ka boetai namatua ka, nalosa malanga solda'du ana bii boso nalosak ala fefepa-popoko Paulus. Da'di nadenu solda'du ana nala leu lala Paulus, fo lon leo solda'du la kota musun dale neu. 11Balahaa le'odae boema, Lamatuak Yesus napadeik neu Paulus boboa na de nafa'dan nae, "Matetea-mahehele o dale ma! Te o fe basa sakasii la'eneu Au neme Yerusalem so, de neukose o muse fe sakasii leondia ka nai Roma boe." 12Balahaa fafaik boema hataholi Yahudi la tao nakabua makahatuk. Ala soo-supa lae, metema ala beita taolisa Paulus fa soona ta la'a linu fa. 13Hataholi hahulu lena kala tao nakabua makahatuk ndia. 14Boema leu leo malanga ima mala lo lasi-lasi Yahudi la de lafa'das lae, "Ami soo-supa sama-sama basa mae, ami ta mi'a-minu hata esa boen, metema ami beita taomisa Paulus fa. 15Naa, besak ia tolanoo kala mo mana maketu-mala'di agama la, ela leo bee na haitua fe malanga solda'du Roma susulak, fo moke lo falik Paulus mai nataa emi, fo ta'ko mae, emi sanga palisak matalolole seluk dede'a na. Soona ami mahehele ao fo ana beita losa ia fa te, ami taomisan so." 16Tehu Paulus feto na anan esa, namanene ala kokolak beek nai nakabua makahatuk ndia dalek. Boema neu leo solda'du la kota musu na neu, de nafa'da Paulus. 17Boema Paulus nalo na malanga solda'du matuaina esa de nafa'dan nae, "Mo ni'iana ia leo malanga solda'du neu, te sanga nafa'dan dede'ak." 18Boema malanga solda'du matuaina ndia no ni'iana ndia leo malanga solda'du neu de nafa'dan nae, "Paulus, fo hataholi nanahukuk ndia nalo au de nafa'da au fo au o ni'iana ia leo Ama mai, te sanga nafa'da Ama dede'ak." 19Boema malanga solda'du ho'u na ni'iana ndia lima na de non mesa kana fe'e de natanen nae, "O sanga mafa'da au beek ndia?" 20Boema ni'iana ndia nae, "Hataholi Yahudi la lalahalak basa loke Ama fo balahaa soona, Ama mo Paulus neu nataa Mana Maketu-Mala'di Agama Matua fo ta'ko ala sanga palisak matalolole seluk Paulus dede'a na. 21Tehu Ama boso tunga hataholi sila la nonoken ndia, nana hataholi hahulu lenak leu lahani Paulus nai eno tala'dak. Hataholi sila basa-basas soo-supa basa lae, ta la'a linu fa, metema ala beita taolisa Paulus fa. Besak ia lahehele aon basa so, te bei lahani ka'da Ama hala natataa na." 22Boema malanga solda'du nae, "Boso mafafa'da hataholi esa boen mae, o mafa'da basa dede'ak ndia neu au so. Boema nadenu ni'iana ndia fali ne'un leona." 23Basa boema malanga solda'du nalo na malanga solda'du matuaina dua de nafa'das nae, "Hele ma solda'du anak natun dua, ma solda'du mana sa'e ndala hituhulu, boema solda'du mana ho'u dongi natun dua, fo le'odaek ia boe, li'u sio soona, leu leo Kaisarea leu. 24Sadia fe Paulus ndala boe, fo ana sa'e fo mon losa Gobelnol Feliks matan no so'dak." 25Boema malanga solda'du ana sulak fe Gobelnol Felik sa susulak esa lii na nae leo ia, 26"Ama Gobelnol Feliks fo Mandela-masa'ak. So'dak neme au fo Klaudius Lisias! 27Hataholi Yahudi la ho'u la hataholi ia de isabai na ala taolisan, tehu malole boe de au o au solda'du ngala masi'a de ami fali man; nana au amanene hataholi la lafa'da lae, hataholi ndia nusa Roma laun ndia. 28Hu ka nde au nau bubuluk tunga ndoo na hataholi ia sala beek de ala kalaa kana, de au on leo sila Mana Maketu-Mala'di Agama Matua na neu. 29Boema ala palisak dede'a na te se'ko na ana ta tao salak hata esa boen fo nandaa huku lisan do taon leo bui dale neu fa. Ala kalaa kana ka'da ana la'olena sila agama na hoholo-lalanen. 30Basa boema au hapu halak lae, hataholi Yahudi la lape'da dale mangalauk neun. Da'di au amanene tutika au haituan leo Ama Gobelno la mai. Ma au adenu hataholi mana kalaa kana fo lini sila kalaa na leo Ama mai." 31Boema solda'du la lakalala'ok sila bela-ba'un leona. Leu lala Paulus de lon le'odaek ndia losa Antipatris boe. 32Balahaa boema ala fe solda'du mana sa'e ndala la la'ok lakandoo lo Paulus, ma solda'du fe'e kala fali leo sila kota musu na leu. 33Lelek solda'du mana sa'e ndala la losa Kaisarea boema, ala fe susula ka no Paulus leo gobelno la neu. 34Gobelno la lees basa susula ka boema, natane Paulus da'di neme bee mai. Lelek fo ana bubuluk Paulus da'di neme Kilikia mai, 35boema nae, "Malole so! Metema hataholi mana kalaak o a ala losa ia soona, au palisak o dede'a ma." Boema ana fe paleta fo ala tahan Paulus neme mane Herode sa uma manen dale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\