GALATIA 1

1- 3Tolano-tolanoo kamahehelek manai kota Galatia la lemin! Au, fo Paulus, ma basa tolanoo kamahehelek fo mana lo au a, ami mamahena ela leo bee na, ita Aman Manetualain ma Lamatuak Yesus Kristus fe baba'e-papalak ma so'da-molek neu emi. Au da'di Lamatua ka hataholi nadedenun, ta hu ka nde hataholi daebafa ka, lele'a-nonolen do hu ka nde, hataholi daebafa ka nde so'u au da'di Lamatua ka hataholi nadedenun fa te, Yesus Kristus fo ita Aman Manetualain tao naso'da fali kana neme mamate sa mai ndia, nde so'u au a. 4Nana hu ka nde Kristus Ana tunga ita Aman Manetualain hihii-nanaun, de Ana fe heni ao ina na, da'di neu tutunu-hohotuk soaneu ita sala-singo nala, fo ela Ana soi-po'i na ita teme ha'da-ndandaa daebafa mangalau ka mai. 5Kokoa-kikiok neu Manetualain losa dodoo na! Amin. 6Au dodoo doak emi ia! Hu ka nde Kristus susue-lalain de Manetualain nalo emi, tehu besak ia, no lai-laik emi heok masadea Manetualain de, emi tunga "hala malole" fe'ek, te emi ta tunga Hala Malole fo maneme Manetualai na mai so'ok. 7Tunga ndoo na, ta hapu "hala malole fe'ek" fa. Te hapu ka'da hataholi tui-benga fe emi "hala malole" fe'ek la'eneu Kristus. Fo ala tui-benga popo'de-papaik de, nalosa ala tao tasibu emi. 8Hataholi fo mana tui-benga "hala malole" fe'ek neme Hala Malole fo ami tui-benga ka, neme na fo Manetualain huku hataholi ndia leomae ami nde ndia, do ata nusa so'dak ndia boe! 9Ami mafa'da basa nai makahulun so, tehu besak ia, au afa'da la'i esa selu kana: Hataholi mana tui-benga fe emi "hala malole" fe'ek neme Hala Malole fo emi sipon neme ami mai ndia soona, ela leo bee na, Manetualain huku hataholi ndia! 10Ade no enok ndia fo meten soona, nonoo ka bai de, au amahena hataholi daebafa ka, manaku au do? Ta leondiak fa! Au amahena ka'da Manetualain nde manaku au a. Ade au bei sanga enok fo, au ho'i hataholi daebafa ka dale na, fo ela ala manaku au do? Metema au bei tao leondiak soona, Kristus atan ta au fa. 11Tolano-tolanoo kala muse bubuluk te, Hala Malole fo au tui-bengak ndia, ta neme hataholi daebafa ka mai fa. 12Boema au ta sipo halak ndia neme hataholi daebafa ka mai fa, ma hataholi ta nanoli-nafa'da au boen. Te Yesus Kristus nde nafa'da Hala Malole ndia isi-liin neu au a. 13Tao leo bee o, emi bubuluk basa au so'da nga, neme makahulu na mai a au masok agama Yahudi. Boema emi bubuluk, au tatao-nono'i mangalau nga tao leo beek, la'eneu Manetualain hataholi kamahehele nala, ma au sanga eno balakaik tao leo beek fo, au tao akalulutu kasa. 14Nai dede'a nakalala'ok agama Yahudi a hoholo-lalanen soona, au nde malole lenaheni au dedena-baba'ung hataholi Yahudi ngala. Au nde manggate anseli, nai nakalala'ok ami bei ba'i kai mala ha'da na. 15Tehu no Manetualain dale malole na de, beita bongi au boen te, Ana hele ma nalo au fo, au alalau-aoonon. 16Manetualain natu'du Ana na neu au, fo ela au tui-benga Hala Malole la'eneu Anan ndia neu hataholi ta Yahudi la. Lelek ndia, au ta oke nanoli-nafa'dak neme hataholi esa mai boen. 17Ma au ta u leo hataholi manai Yerusalem, fo mana da'di Lamatua ka hataholi nadedenun fo lakahuluk leme au a mai boen. Tehu au u leo nusa Arab au, boema au fali seluk eme ndia leo Damsik u. 18Basa teuk telu dale na boema, au u leo Yerusalem u fo, au alelelaok o Petrus. De au leo on, faik sanahulu lima dale na. 19Au ta atongo o Lamatua ka hataholi nadedenu fe'en esa boen, ta'da fe'e Yakobis, fo Lamatua ka tolanoo na. 20Hata fo au sulak ia, memak tete'e ka. Manetualain bubuluk basa, au ta asapepeko fa! 21Basa ndia boema au u leo basa nusak manai Siria ma Kilikia u. 22Losa hatematak ndia, hataholi kamahehelek manai Yudea la, beita lalelak tutik au fa. 23Ka'da lamanene hataholi la lafa'da lae, "Hataholi fo makahulu na, ana fepa-li'u ami a, besak ia ana tui-benga namahehelek fo ana nau tao nakalulutu kana." 24Boema ala koa-kio Manetualain, nanahu au.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\