GALATIA 3

1Tolano-tolanook hataholi kamahehelek manai kota Galatia la lemin! Emi nggoa ma seli! Ta bubuluk see ka nde dudungu-papau nala emi so? Kristus mamaten nai ai nggangek lai na, au tui mangalele'don neu emi so! 2So'ba mafa'da su'dik au, dede'ak esa nde ia: Ade emi sipo Manetualain Dula Dale na, nanahu emi tao tunga agama hoholo-lalanen, do hu ka nde emi mamanene Manetualain Hala Malole na, boema emi mamahele Kristus do? 3Tao le'e de emi mamanggoa tao leondiak! Emi mulai maso'da beu ka ninik Manetualain Dula Dale na so, na masa bole, besak ia emi nau sanga aom emi matetu-mandaam, ninik emi be'i balakai mesa ma? 4Basa hata fo emi la'oladik sila la, manda'di tak do? Masa bole, manda'di tak! 5Manetualain fe Dula dale na neu emi, ma Ana tao mana da'di beu kala nai emi tala'da. Ade Manetualain fe basa sila la neu emi, hu ka nde emi tao tunga agama hoholo-lalanen do, hu ka nde emi mamanene Hala Malole ndia boema emi mamahele Kristus? 6Dede'ak ndia, sama na leo hata fo nanasulak nai Susula Malalaok dale la'eneu Abraham-nae leo ia, "Abraham namahele Manetualain, boema hu ka nde namahehelen ndia de, Manetualain sipo kana da'dileo hataholi fo nandaa no dale na." 7Hu ndia de, ela leo bee na emi bubuluk te, hataholi fo te'e-te'e Abraham tititi-nonosi nala nde bee na, nde hataholi fo namahele neu Manetualai na. 8Susula Malalao ka nafa'da basa nakahuluk dede'ak ndia nae, metema Manetualain nau hataholi ta Yahudi la nau malole falik loon soona, sila muse lamahelen dei. Hala Malole ndia, nananafa'da nakahuluk neu Abraham, nai hala hehelun ia dalek nae, "Neukose Manetualain fe baba'e-papalan neu basa hataholi daebafa ka lala'e na, tunga o." 9Abraham nanaba'e-palak, hu ka nde namahele. Leondiak boe, basa hataholi kamahelek lala'e na, neukose nanaba'e-palak sama-sama lo Abraham. 10Hataholi fo lamahena neu ka'da agama hoholo-lalane na, basa-basas laso'da nai soo-supa ka dalek. Nanahu nai Susula Malalaok dale, nanasulak nae, "Hataholi fo ana ta lilineka nahele nai nakalala'ok basa hata fo nanasulak nai Agama Susula Hoholo-lalanen dale fa soona, Manetualain soo-supan!" 11Ta hapu hataholi esa boen, malole falik no Manetualain, hu ka nde ana tao tunga agama hoholo-lalanen fa. Dede'ak ndia nananafa'da basak nai Susula Malalaok dale nae, "Ka'da hataholi fo namahele neu Manetualain, nalosa tututi-nanaton no Manetualai na malole falik soona, neukose naso'da!" 12Tehu agama hoholo-lalanen, ta nangatuuk nai namahehele ka fa. Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, hataholi mana tunga agama hoholo-lalane na, neukose naso'da, hu ka nde hoholo-lalanek ndia. 13Tehu Kristus soi-po'i ita teme agama hoholo-lalanen soo-supan mai so. Ana tao dede'ak ndia tunga, Ana po'i lotak ao ina na nasoo-supak, hu ka nde ita. Nana nai Susula Malalaok dale, nanasulak nae, "Sosoo-susupak ba'eneu hataholi fo maten nanalonak nai dii ai lai na." 14Kristus tao leondiak, fo ela baba'e-papalak fo Ana helu fen neu Abraham ma, Ana fen neu hataholi ta Yahudi la boe. No enok ndia, ita fo tamahele neu Manetualai na, hapu sipo Dula Dalek fo Manetualain heluk ndia boe. 15Tolano-tolanoo ngala lemin! Malole lenak au pake nakandandaak neme ita maso'da mandoo fai na mai. Metema hataholi esa, naheluk no hataholi esa, fo ala paku lisa hala heheluk ndia soona, ta hapu hataholi esa boen, tao nakamate hala heheluk ndia, do tama seluk dede'a beuk neu hala heheluk ndia. 16Manetualain tao hala hehelu nala soaneu Abraham, ma basa hataholi fo Abraham tititi-nonosi nala. Nai Susula Malalaok dale, ala ta sulak lae, "ma soaneu hataholi-hataholi fo Abraham tititi-nonosin fa", fo sosoa na nae, hataholi makadotok. Te nai Susula Malalaok dale, nanasulak nae leo ia, "ma soaneu o tititi-nonosim", fo sosoa na nae, ka'da hataholi esa mesa kana, fo nde Kristus. 17Fo au sanga afa'da dede'a ka, nde ia: Manetualain hala hehelu na, nanatao basak so, ma Ana paku nisa nakahulu kana. Basa teuk natun haa telu hulu besa ka Agama Hoholo-lalanen nanafek mai, de ana ta hapu tao nakamate hata fo nanapaku nisak ndia, do ana lose heni Manetualain hala hehelun ndia fa. 18Nanahu metema Manetualain fe fee na, namahena neu agama hoholo-lalanen soona, fe feek fo Ana helu ka, ta nde ndia fa. Nana hu ka nde Manetualain helu basan neu Abraham de, tao leo bee o Ana fen neu. 19Metema leondiak soona, sosoak hata de, agama hoholo-lalanen nanafek mai? Natataa na nae, hoholo-lalanek ndia nanatamak, soaneu nafa'da hataholi daebafa ka la'o-lena na. Agama hoholo-lalanen ndia, nanapakek losa ka'da Abraham tititi-nonosin esa ana mai, fo nanaseseik nai Manetualain hala hehelun no Abraha ma, dalek. Agama hoholo-lalanen ndia, ata nusa so'da kala nde landuku-lalosa kana, fo hataholi esa da'di mana makalala'ok. 20Na, muse hapu hataholi dua laheluk, fo besa ka paluu hataholi mana makalala'ok esa. Tehu Manetualain ta paluu hataholi mana makalala'ok fa, nanahu Ndia mesa kana nde naketu. 21Ade dede'ak ndia sosoa na nae, agama hoholo-lalanen naseikosalak no Manetualain hehelu-balataan do? Tao leo bee o, ta! Nanahu metema agama hoholo-lalanen nanafek mai, soaneu nini so'dak fe hataholi daebafa ka soona, hataholi a malole falik no Manetualain tunga agama hoholo-lalanen. 22Tehu nai Susula Malalaok dale nanasulak nae, basa hataholi daebafa ka lala'ena, lai sala-singo ka koasa na dae. Hu ndia de, fe feek fo nanaheluk tunga namahehelek neu Yesus Kristu sa, nanafek neu hataholi fo namahele a. 23Fai na beita losa soaneu tamahele Kristus fa, te agama hoholo-lalanen nanea ita no mahelek; ita sama leo nanalonga nahelek losa namahehelek ndia nananafa'dak. 24No enok ndia, agama hoholo-lalanen da'dileo ita mana manean, losa Kristus mai, fo Ana tao na ita malole falik to Manetualain, nanahu ita tamahele Kristus. 25Besak ia, hu ka nde fai na losa, soaneu hataholi daebafa ka namahele Kristus so de, agama hoholo-lalanen ta nanea ita so'on. 26Nanahu emi mamahele Kristus Yesus de, emi da'di esa moon, hu ndia de, emi da'di Manetualain anan. 27Emi basa-basa mala nanasalanik ninik Kristus na'de na, da'di emi sipo basa Kristus ha'da-paliin, nai emi ao ina ma dalek so, 28Nai dede'ak ia dalek, hataholi Yahudi no hataholi ta Yahudi, ata no malanga na, ma tou ka no ina ka, sama so. Emi basa-basa mala da'di esa, hu ka nde Kristus Yesus. 29Metema emi manuu Kristus soona, emi nde bee na, Abraham tititi-nonosin. De neukose, emi sipo hata fo Manetualain helu ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\