GALATIA 5

1Besak ia, ita ao na loak, nana Kristus se'i po'i ita so! Hu ndia de ho'u mahele emi ao loa ma, fo boso nau da'di ata seluk bai. 2Mafandendelek te, metema emi nau sunat emi soona, dede'ak ndia sosoa na nae, Kristus sosoa-ndandaan ta ba'eneu emi so. Mana mafa'dak ia, nde au, fo Paulus. 3La'i esa seluk, au fe nasanene'dak neu hataholi fo noke sunat ana. Ndia muse tao natetu basa agama hoholo-lalanen lala'ena! 4Metema emi sanga enok fo emi malole mo Manetualain tunga agama hoholo-lalanen soona, dede'ak ndia sosoa na nae, emi tututi-nanatom mo Kristu sa, ketun so. No enok ndia, emi maso'da nai Manetualain susue-lalain, dae too na deak so. 5Tehu ba'eneu ami soona, ami mamahena neu Manetualain Dula Dale na tutulu-fafalin, tunga ami namahehelem neu Kristu sa, de Manetualain soi fe ami enok, soaneu ami malole moon. 6Hu ka nde, metema ita da'di esa too Kristus soona, tunga do ta tunga suna ta fa o, ta hata-hata fa. Fo paluu nanseli a, nde ka'da tamahele Kristus, fo dede'ak ndia, nananitak nai ita susue-lalain neu hataholi fe'e ka. 7Makahulu na, emi puse laipana no malole. Tehu tao le'e de besak ia, emi ta tunga Manetualain hihii-nanaun so'ok? See nde fufu'di-oo'dok nala emi a? 8Tao leo bee o, mana tao dede'ak ndia, ta nde Manetualain fo mana maloo emi a fa! 9Hataholi la lafa'da lae, "Lalu teik faa anak, tehu ana tao na ha'de sopuk makadotok ana sa'e." 10Leomae leondiak boe, au ta amahele, neukose emi manuu dudu'a-aafi fe'ek fa, nana ita da'di esa too Kristus so. Ma au amahele, see mana tao tasibu emi dudu'a-aafi ma, neukose Maneualain ana hukun. 11Tolano-tolanoo ngala lemin! La'eneu au soona, tao le'e de, ala musu lakandoo lo au, metema au bei tui-benga ae, ta paluu suna ta nakaneneten ndia fa. Metema memak au tui-benga leondiak soona, au tutui-bebengang la'eneu Kristus ai nggangen ndia, ta tao nakananasak hataholi fa. 12Malole lenak hataholi mana tao tasibu emi dudu'a-aafim sila la, kalua henis tutik leme hataholi kamahehele kala dalek mai! 13Tolanoo kala nananalo basak, soaneu da'di hataholi ao loak so. Tehu emi boso pake emi ao loam ndia, fo tao makandoo su'di bee ka, fo emi mahiik tao-no'in. Dede'a nasafali na, emi muse masue-malai ao, ma esa nalalau-naoono esa. 14Agama hoholo-lalanen lala'ena, isi na nai paleta esa nde ia dalek nae, "Ela leo bee na, o sue-lai o nonoo hataholi ma, sama leo o sue-lai o ao ina ma." 15Tehu metema emi makisu-makaa aok soona, masanene'dak te, neukose emi makalulutuk no'u-no'u. 16Au dudu'a nga leo iak: Neme na fo Manetualain Dula Dale na hela-nole emi, ma boso maso'da tunga hihii-nanauk ma ha'da-tatao hataholi daebafa ka. 17Nana hataholi daebafa ka, hihii-nanaun naseikosalak no Manetualain Dula Dale na hihii-nanaun, ma Manetualain Dula Dale na hihii-nanaun naseikosalak no hataholi daebafa ka hihii-nanaun. Duas laseikosalak, nalosa emi ta hapu tao hata fo emi mahii kana fa. 18Tehu metema Manetualain Dula Dale na hela-nole emi soona, agama hoholo-lalanen ta koasa emi fa. 19Hataholi daebafa ka hihii-nanaun ma ha'da-tataon, nananitak nai tatao-nono'in fo nde, sosoa-piao ka, manggenggeo ka, ma ta kandaa ka dalek; 20nai sosongo-tatango ka dalek, ma suangi a dalek; nai esa musu no esa, nahote ka, ta nau hataholi lena fan, namanasa lai-lai, ma paluu ka'da ao ina na mesa kana; nasi'da-naba'e ka, ma nok ia nok naa, 21boema nape'da dale ka, mana mafuk, feta-dote, ma bei nggelok seluk bai. Hu ka nde basa dede'ak sila la de, besak ia au fe emi nasanene'dak sama na leo makahulu na boeo, au fe emi nasanene'dak ae, basa hataholi mana tao-no'i tatao-nono'i leondia ka, neukose ana ta da'di lima-eik nai Manetualain hataholi kamahehele nala dalek fa. 22Dede'a nasafali na nae, metema Manetualain Dula Dale na hela-nole hataholi soona, buna-boan nde: ala lasue-lalai ao, ala lamahoko-setelee, ala lanuu dale mana tesa-tamak, ala ta haelai lamanasa, ma ha'da-tataon malole, ala malole lo hataholi fe'ek, ala lilineka, 23lanuu dale nakaloe-nakadaek, ma ala paleta labe'i ao ina nala tataas esa. Ta hapu agama esa boen, fo hoholo-lalanen ana kena-ka'i dede'ak leo sila kala fa. 24Hataholi fo mana da'di Kristus Yesus hataholi nala, hataholi sila la ala tao lakamate ha'da-tatao daebafa nala no basa dale hihii masuu nala, ma hihii-nanau nala. 25Manetualain Dula Dale na ana fe basa ita so'da beu ka so; hu ndia de, Ndia nde muse koasa ita so'da na. 26Ita ta bole da'di hataholi mana koao-ndaeaok, ma ta bole esa tao nakahehe'dik esa dale na, boema ta bole esa nape'da dalek no esa fa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\