NINITAK 7

1Basa ndia boema, au ita ata nusa so'dak ha lapadeik lai daebafa ka bu'un has. Ala tahan ani na matan has nai daebafa ka, fo ela boso hapu anin nai dae ma'da ka do nai tasi a, do nai ai la lain boe. 2Boema au ita ata nusa so'da fe'ek esa, ana to'da neme dulu mai. Nini segel neme Manetualain fo maso'da ka mai. No hala napane'ek, ata nusa so'dak ndia nalo ata nusa so'da kahak fo manahapu koasa neme Manetualain mai, soaneu tao lalutu dae ma'da ka ma tasi a. 3Ata nusa so'dak ndia nae, "Boso tao malutu dae ma'da ka do tasi a, do ai la dei, metema ami beita fe ta'du-tana segel neu ita Aman Manetualain ata nala dedei nala fa." 4Boema lafa'da au lae, hapu hataholi lifun natun esa hahuluha, nanafe ta'du-tana segel neme Manetualain mai, nai dedei nala. Ala ho'i hataholi sila la leme leoina Israe la leoana kasanahulu dua nala mai; 5Neme leoanak esa-esak mai, hataholi lifun sanahulu dua; fo nde neme leo: Yehuda, Ruben, Gad, 6Aser, Naftali, Manase, 7Simeon, Lewi, Isakhar, 8Zebolun, Yusuf, ma Benyamin. 9Basa ndia boema au mete seluk, boema au ita hataholi makadotok nanseli. Ta hapu hataholi esa boen hapu leke na dede'u nala fa. Hataholi sila la nde bee na leme basa leoina mata-mata kala, leoanak, nusaina, ma dede'a-dede'a kala mai. No ala pake ba'du manalu fulak ma ho'u ai palem ndanak nai lima nala, hataholi makadotok sila la lapadeik lasasale matak lo kandela mane ka ma lasasale matak lo Bi'ilopo Ana ndia. 10Boema no hala napane'ek, hataholi sila la lalo lae, "Ita so'da-molen ana mai neme ita Aman Manetualain fo nangatuuk nai kandela manek lain, ma neme Bi'ilopo Ana ndia mai." 11Basa ata nusa so'da kala lapadeik okofefeo la kandela mane ka, ma basa lasi-lasi nala, boema mahahae kahak sila la. Ata nusa so'dak sila la bala leu kandela mane ka mata na, boema ala sene-do'ok Manetualain. 12Lalo lae, "Amin! Kokoa-kikiok neu ita Aman Manetualain, fo matua-madema ma manatee tenok. Ndia nandaa sipo basa huhule-haladoi makasi, ma ha'da-holomata. Ndia manakoasa ma be'i balakaik, losa dodoo na! Amin." 13Hataholi esa neme lasi-lasik sila la natane au nae, "Hataholi manapake ba'du manalu fulak ia la, see sila ma ala leme bee mai?" 14Au ataa ae, "Au ta bubuluk fa Tuan, Tuan mesa kana nde bubulu ka." Boema nafa'da au nae, Hataholi sila la nde hataholi fo no so'da-molek ala la'ok seli le'dofai fefepa lili'u matuaina so. Ala safe basa ba'du manalu nala ma ala tao las da'di fulak ninik Bi'ilopo Ana ndia daa na. 15Hu ndia de, lapadeik lai Manetualain kandela mane na mata na fo ala koa-kion lele'do-le'odaen nai Manetualain Uman dale. Ma Ndia fo nangatuuk nai kandela manek ndia lai na, neukose Ana mai fo nasulu-nahapas. 16Neukose ala ta lame'da lamala'a so'on, do maa ma'da. Le'do, do le'dohaa ka boeo, neukose ta nahoi hataholi sila la so'on. 17Nana Bi'ilopo Ana fo nangatuuk nai kandela manek ndia tala'da heo na, neukose Ana da'di sila manafoo na. Neukose Ana hela-noles leo oe mata manafe maso'da ka leu. Ma neukose Manetualain hali nama'da hataholi sila luu oe nala leme mata nala mai."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\