TITUS 3

1Mafa'da o salani mala, fo ala boso laban mauli-malangan ma mana koasa nai nusak dale a, boema ala tao-noi tatao-nono'i malole tataas esa. 2Mafa'das fo ala boso tao langgenggeo hataholi na'den, do lasipo bafak lo su'di see a, te ela leo beena, ala tao malole neu basa hataholi lala'ena. 3Nana makahulu na ita bei nggoa kala, ita beitatofa-tatalak, ma ita ta tunga paleta fa. Ita beitaso'da nai nasa melu ka dalek, ma ita beitape'da hihii-nanau mata-mata kala nai ita dalen dale; ita beitape'da dudu'a-aafi mangalauk nai ita dalen dale, ita ta nau hataholi lenak ita boema esa bei nakamuu-nakadau esa. 4Tehu Manetualain fo ita Mane Mana Fe So'da na, natu'du susue-lalain ma dale malole na neu ita. 5Ana soi tefa nala ita nana ta hu ka nde ita tatao-nono'i malole na fa, te hu ka nde Ana sue-lai ita. Ana soi-tefa na ita tunga Manetualain Dula Dale na koasa na, nalosa ita nanasafek ma nanabongi nasafalik soaneu mulai so'da matetu ka ma mana ketu basa ta ka. 6Manetualain fe Dula Dale na neu ita, tunga Yesus Kristus fo ita Mane Mana Fe So'da na nde da'di lelete, 7fo ela no Yesus susue-lalain ndia de, ita malole falik too Manetualain ma ita hapu so'da matetu ka ma mana ketu basa tak fo ita tamahehena ka. 8Dede'ak ia, memak tete'e ka la'en. Au nau o taoafik neu dede'ak ia la, fo ela hataholi fo lamahele neu Manetualai na, te'e-te'e ala sanga enok soaneu ala tao-no'i tatao-nono'i malole ma masosoa-ndandaak soaneu basa hataholi lala'ena. 9Madook o ao ina ma neme basa natuik sosoa-ndandaa ta kala mai, ma tutui momoli dada'di ka mai, nale'a-napili ka, boema masii ao, la'eneu agama hoholo-lalanen. Basa sila la, sosoa-ndandaan ta,ma ta nini nanalak faa anak boen. 10Hataholi fo nakadada'dik nasi'da-naba'ek nai salani ka dalek soona, ela leo bee na, o mabenga hataholi ndia, la'i esa do la'i dua; basa ndia soona, boso boe leo mapalasa moos bai. 11O bubuluk basa, hataholi matak leo sila kala, sala-singo nala ba'una seli, de neme na fo sala-singon sila la nde da'di ta'du tana nae, sila hataholi masala kala. 12Au adenu Artemas do Tikhikus le'i de, ala losa tutika sanga enok lai-lai leona, fo mai matongo moo au nai Nikopolis, nana au dodoo ae, oefaak ia dale na, au sanga u leo nai na. 13Sanga enok te'e-te'e fo, tulu-fali Zenas fo hataholi malela kekee-fufula matua ina ndia, ma Apolos, fo ela ala la'o no ala ta to'a-taa hata esa boen. 14Ita hataholi nala muse lanoli fo, ala tao-no'i tatao-nono'i malole, fo daenga ala tao latetu sila paluu nala; fo boso nalosak sila laso'da no sosoa-ndandaa tak. 15Basa tolanook fo sama-sama lo au a, ala haitua fe o nate'ak boe. Manduku-malosak ami nate'a ma neu ita nonoon fo, ita namahehelek esa. Ela leo bee na, Lamatua ka fe baba'e-papalak neu basa tolanoo kala. Ha'da-holomata neme ami, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\