Apocalipsis 8

1C'alal la sjam te shuquebal sello, lahmaj q'uinal ohlil wan ora ta ch'ulchan. 2Patil la jquil te huqueb ch'ul a'batetic te tec'ajtic ta stojol Dios, a'botic huqueb cornetahetic. 3Soc ay yan ch'ul a'bat tal stehc'an sba ta sts'ehl te scajtajib ta chiq'uel pom, yich'oj schic'ojibal pom pasbil ta oro. A'bot bayel pom yu'un ya scap soc te bintic ya yalic ta sc'oponel Dios spisil te mach'atic ch'uhltesbilic, yu'un ya yac' ta scajtajib ta chiq'uel pom pasbil ta oro te snuhp'usitayej sba soc te muc'ul-huctajibale. 4Ta sc'ab te ch'ul a'bat xtomet ta mohel sch'ahilel te pom, pajal yac ta mohel ta stojol Dios soc te bintic ya yalic ta sc'oponel Dios te mach'atic ch'ultesbilique. 5Te ch'ul a'bat la stsac te schic'ojibal pom, la snojes ta c'ahc' te ay ta scajtajib ta chiq'uel pom soc la sbusq'uin cohel ta bahlumilal. Stsanlajan ta t'ohmel chahwuc, xjuyet hahchel c'op, xliplajan tsantsehwal soc nihquel. 6Te huqueb ch'ul a'batetic te yich'ojic te huqueb cornetahetic la schahpan sbahic yu'un ya yoq'uesinic. 7Te sbabayal ch'ul a'bat la yoq'uesin te scorneta; xbuquet cohel ta lum q'uinal bat soc c'ahc' capal soc ch'ich'. Laj ta c'ahq'uel jun ta yoxeht'el te q'uinal, te'etic soc laj spisil te yaxal ha'maletic. 8Te schebal ch'ul a'bat la yoq'uesin te scorneta; la yich' ch'ojel ochel ta mar sjel ta muc'ul wits yac ta c'ahq'uel. C'atp'uj ta ch'ich' jun ta yoxeht'el te mar, 9cham jun ta yoxchahpal te bintic cuxajtic ta mar, soc jun ta yoxchahpal te barcohetique. 10Te yoxebal ch'ul a'bat la yoq'uesin te scorneta; ay muc'ul ec' ta ch'ulchan, xpulpon ta tihlel hich te bin ut'il tsumbil c'ahc', ch'ay cohel ta jun ta yoxeht'el te muc'ul-ha'etic soc te sloq'uib ha'etique. 11Ch'ahco' sbihil te eq'ue. Ch'ahub jun ta yoxeht'el te ha'etic, soc tsobol mach'atic chamic ta scaj te ha' te ch'ahube. 12Te schanebal ch'ul a'bat la yoq'uesin te scorneta; ehchenaj jun ta yoxeht'el te c'ahc'al, u soc eq'uetic scuenta yu'un ya x'ihc'ub jun ta yoxeht'elic. Hich ma ba sacub q'uinal jun ta yoxeht'el te c'ahc'al, soc ha nix hich te ahc'abal. 13La jquil ay jxic yac ta wihlel ta po'tal ch'ulchan, tulan yac ta c'op la jca'iy: ¬°Ay me swocolic, ay me swocolic, ay me swocolic te mach'atic nahinemic ta bahlumilal, ta scaj te yan oq'uesinel corneta yu'un te oxeb xan ch'ul a'batetique! xchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\