Apocalipsis 8

1Te c'alal la sjam te sjuquebal sello te Alalchije, ch'abal q'uinal c'ot oliluc ora ta ch'ulchan. 2La quil ay juctul ch'ul abatetic tec'ajtic ta stojol te Diose. Ac'botic juqueb oq'uesetic. 3Tal yan ch'ul abat. C'o stejc'an sba ta bay sts'eel scajtijib majt'anil. Yich'oj ta sc'ab te yawil xchic'jibal pom te pasbil ta oroe. Ac'bot ta sc'ab bayal pom swenta stsac'tesjibal sc'oponel Dios yu'un te mach'atic ch'ul lum yu'un te Diose. La yac' ta sba te scajtijib majt'anil te pasbil ta oro te ay ta stojol te muc'ul nactijibale. 4Jich mo bael ta stojol Dios xch'ailel te pom te ac'bot ta sc'ab te ch'ul abate. Te xch'ailel te pome, pajal mo bael soc sc'opic te mach'atic ch'ul lum yu'un Dios te yacalic ta sc'oponel te Diose. 5Te ch'ul abate la stsac xan te xchic'jibal pome. La snojes ta yac'alel c'ajc' te ay ta scajtijib majt'anile. La sbusq'uin coel ta balumilal te yac'alele. Tey chicnaj chawuc a soc ay bila yac ta bul sc'op soc tsantsewal soc tulan nijq'uel. 6Jich te juqueb ch'ul abatetic te yich'oj ta sc'abic te juqueb oq'uesetique, la xchajban sbaic ta yoq'uesinel. 7Te sbabial ch'ul abate la yoq'uesin te oq'uese. Chicnaj bat soc c'ajc' capal soc ch'ich' te la yich' malel coel ta bay te lum q'uinale. Laj ta c'ajq'uel jxejt' ta yox-xejt'el te te'etic ta lum q'uinale, soc laj ta c'ajq'uel spisil uuc te yax aquiltique. 8Te xchebal ch'ul abate la yoq'uesin te oq'uese. Chicnaj la quil te jich yilel te bit'il muc'ul wits te yac ta tilel ta c'ajq'uel. La yich' ch'ojel ochel ta bay te mare. C'atp'uj ta ch'ich' jxejt' ta yox-xejt'el te mare. 9Ta spisil te bitic cuxajtic ta mare, jteb ma oliluc te laje, soc jteb ma oliluc jin te barcoetique. 10Te yoxebal ch'ul abate la yoq'uesin te oq'uese. Ay muc'ul ec' ch'ay coel tel ta ch'ulchan te yac ta tilel jich bit'il silbil taje. C'ot ta bay jteb ma oliluc te muc' ja'etique soc te sloc'ja'etique. 11Ch'aal Wamal sbiil te eq'ue. Mero ch'a c'ot te ja'etic yu'une. Jich laj bayal ta jtul te ants-winiquetic ta swenta te ja'e, yu'un mero c'ax jelawen nax xch'aal c'ot. 12Te xchanebal ch'ul abate la yoq'uesin te oq'uese. Bolob jxejt' ta yox-xejt'el te c'aale soc jxejt' ta yox-xejt'el uuc te ue soc jteb ma oliluc uuc te eq'uetique. Jich ijc'ub jxejt' ta yox-xejt'el te q'uinale. Jich ay chanebuc ora tup'en xojobil c'aal ta c'aaleltic soc jich nix te u ta ajc'ubal. 13Jich la quil te ay jtul ch'ul abat te yac ta wilel ta bay sjamalul te ch'ulchane. Tulan yac ta c'op la caiy: “¡Ay! C'ax obol sbaic te mach'atic nainemic ta balumilale, ta scaj te c'alal ya x'oq'uesinot te oxeb xan oq'uesetic te ya yoq'uesinic te oxeb xan ch'ul abatetique”, xi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\