1 Corintios 16

1Camic noktzijon jurata ewq'uin tre ja rayuda ja kamajon rmolic quixin ja kach'alal ja c'o rjawaxic chique. Ja cani' xinbij chique ja kach'alal ja rec'o pa tak iglesia ja rec'o pa rcuenta Galacia queri' ta c'a neban ixix chakaja', quewa' rbanic ri'. 2Ja pa tak domingo teparti'ij jun ayuda chejujunal jani' nixcowini neya' in tec'olo'. Queri' ta c'a neban utzc'a chi tok xquinekaj ewq'uin c'o chic ja rayuda, ma c'a rmolic ta nbani. 3Ja c'a tok xquinekaj ewq'uin quewa' nkaban ri'. Ja rixix ne'echa' jule' ewachbil. Ja c'a ranin nenutakel pa Jerusalén chi nequijacha' ja rewayuda in ixix neya'el jule' carta chique ja necojo quixin ja tok xque'ekaji. 4Ja c'a wi rjawaxic chi ninbe anin chakaja' nenwachbilajel c'ari'. 5Anin nixenk'ijla' na pro nink'ax na chipan ja departamento Macedonia nabey como ja nch'obon camic chi tri' nink'ax wi'. 6Pro ja rixix maxla ninq'ueje' na jun tiempo ewq'uin, maxla xtoc'o na rtiempo tew nabey in c'a tokori' xquinel chic jutij ewq'uin. Ja c'a tok xquinel ewq'uin nixcowini nineto'el tre ja nviaje xa bar ta tri' xquinbe chi wi'. 7Ja camic ma ja ta nwajo' ja xta pan alnak nixenk'ijla' can pro ja kas ngana anin nineq'ueje' na jun tiempo ewq'uin ja wi queri' rvoluntad ja kajaw Jesucristo. 8Pro ja camic ninq'ueje' na más pa Efeso in c'a tokori' xtinmajel ja nviaje ja tok xtoc'owi ja nmak'ij Pentecostés. 9Pro maquineli camic como ja Dios c'o jun nimlaj samaj rjakon chinwach wawe' pro jun samaj ja congana q'uiy rc'amonto. In jun chic, como jawa' samaj ri' e q'uiy ja rc'ulel chewi' tok maquinel wawe' camic. 10Ja c'a wi xtekaji ja Timoteo ewq'uin kas qui'il rc'ulic tebana', maxta tuna' ri' emwal. Quirtari' neban jutz'it tre como samaj rxin ja kajaw Jesucristo ja nuban, xa junan ja kasamaj chi ok ca'i' ruq'uin. 11Rmalc'ari' nbij chewe, maxta c'o jun chewe tuban tre ja ni mta. Pro ja neban, kas qui'il rjachic tebana'to in teto'o'to tre ja rviaje como anin wayben wawe' e rachbil ja jule' chic kach'alal. 12Ja kach'alal Apolos congana xinban animar chi nbe ewq'uin nixerk'ijla': —Que'awachbilajel ja jule' kach'alal ja nebe pa Corinto, xinche' tre, pro arja' xbij chwe: —Ni maquincowin wi' xquinbe ta cuq'uin camic xarwari' nak k'ij xtitzur mwal can ninbe cuq'uin. Queri' xbij chwe. 13Ja c'a rixix ni ta xquixc'asc'ot wi', ni ta xtitique' wi' chi utz ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo, ni ta cow wi' xquixpe'e chwach ja ritzelal, ni ta xtecoj wi' rchok'ak' ja Dios pa tak ec'aslemal. 14Ni ta necoj wi' ja rajoben ri'il xin Dios chi rbanic xa nak ta ja neban je'e. 15Anin kas nban recomendar chewe wach'alal chi congana ta neban respetar ja kach'alal Estéfanas. Bien ewotak chi arja' e rachbil ja rfamilia kas quinimaj ja Jesucristo nabey chewach ewanojel ja rixc'o chipan ja departamento Acaya. Bien ewotak chi eje'e' xajutij quimajon quito'ic ja kach'alal ja tok c'o rjawaxic chique. 16In ixix chakaja' kas nban recomendar chewe chi congana ta ne'enimaj ja kach'alal ja re quitakari'. In queri' ta c'a neban chique canojel ja neto'o quixin ja kach'alal in nquetij quek'ij chi rbanic ja samaj xin Dios. 17Anin congana ninquicoti ja xe'urkaji ja rEstéfanas wq'uin e rachbil ja Fortunato in Acaico. Ninquicoti como eje'e' tok xe'urkaji jari' cani' ixix jun ixc'o wq'uin nna' kaj. 18Como anin congana nxuc'uxu'i ja wanma cumal in wotak chi nxuc'uxu'i ja rewanma ixix cumal chakaja'. Lok' que'ena'a' ja kach'alal ja re quitakari'. 19Ja kach'alal ja rec'o pa tak iglesia chipan ja departamento Asia eje'e' nquetakel rutzil ewach. Ja rAquila rachbil Priscila eje'e' pa rubi' ja kajaw Jesucristo congana nquetakel rutzil ewach in queri' nqueban chakaja' ja riglesia ja nquemol qui' pa cochoch. 20Canojel ja kach'alal nquetakel rutzil ewach. Ja c'a rixix teya'a' rutzil ewach chakaja' chibil tak ewi' pro ruq'uin ta ja rajoben ri'il xin Dios. 21Ja c'a camic anin ja rin Pablo ntakel rutzil ewach pro jari' anin nintz'ibanel ruq'uin nuk'a'. 22Ja wi c'o jun ma lok' ta xtuna' ja kajaw Jesucristo jari' yatal tre chi xa itzel ntz'a̱t rmal ja Dios. Ja c'a kajaw Jesucristo arja' npi chi na jutij. 23Ja rutzil ja nkacochij tre ja kajaw Jesucristo xtiq'ueje' ta ewq'uin. 24Anin nixwajo' ewanojelal pro rumac ja xa jun kabanon ewq'uin ruq'uin ja Jesucristo tok nixwajo'. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\