1 San Juan 3

1Janila nokrajo' ja Dios ja Tatixel. Arja' nbij chake chi ok ralc'wal, tri' c'a nkatz'at wi' chi congana nokrajo' in ni katzij wi' chi ok ralc'wal. Ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x eje'e' matich'obtaj cumal jani' rna'oj ja Dios in rmalari' matich'obtaj cumal nak kabanic ajoj chakaja'. 2Chak'laj wach'alal, anin nbij chewe chi ok ralc'wal chic ja Dios camic. Maja'n tik'alasax chikawach nak kabanic ja tok xkoq'uextaji pa jun k'ij xarwari' kotak chi ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo ajoj nij ok queri' chic tri' ja cani' arja'. Nkatz'at na chi utz tri' jani' ja kas mero rbanic ja Jesucristo chewi' tok nokoqui ja cani' arja'. 3Ja wi nokquicoti chi raybexic ja Jesucristo jari' nkach'ach'ojirsbej ja kanma como ja Jesucristo arja' ni rc'an wi' jun ch'ajch'ojlaj anma. 4¿Jani' c'a ja il mac? Ja il mac junan ruq'uin ja matanimaj ja ley xin Dios. Ja c'a tok natmacuni ley xin Dios ari' ja matanimaj. 5Ixix bien ewotak chi peti ja Jesucristo wawe' chwach'ulew chi rchupic ja kil kamac in arja' ni mta wi' jun ril rumac rbanon. 6Ja wi natq'ueje' pa ranma ja Jesucristo jari' macatmacuni. Ja c'a wi chaka natmacuni jari' ma ch'obtajnak ta amwal jani' rna'oj ja Jesucristo in nixtac'a ch'obtajnak ta amwal nak rbanic chakaja'. 7Chak'laj walc'wal, maquita c'o jun xquixbano engañar, ja winak ja nebanowi ja rutzil xa queyon eje'e' ja utz netz'a̱t rmal ja Dios cani' tre ja Jesucristo arja' banol utzil. 8Pro ja winak ja chaka nemacuni eje'e' ri' e ralc'wal diablo cani' tre ja diablo arja' nij aj'il nij ajmac wi' ja tok tz'ucarsaxto ja rwach'ulew. Ja c'a Ralc'wal Dios peti wawe' chwach'ulew chi ryojic ja samaj ja nuban ja diablo. 9Ja wi at ralc'wal Dios jari' awc'an ja c'aslemal xin Dios in macatmacuni. Rmal ja rat ralc'wal Dios chewi' tok mta moda natmacuni. 10Wawe' nkatz'at wi' echinatak ja ralc'wal Dios in echinatak ja ralc'wal diablo, ja wi ma utz ta ja nqueban in wi maquecajo' ja cach'alal ma e ralc'wal Dios ta c'ari'. 11Ni rjawaxic wi' chi nkajo' ki' como queri' nuc'ut chikawach ja tijonem ja rec'waxanto nabey. 12Maxta queri' tikaban ajoj ja cani' xuban ja Caín ojer, xoc pa rcuenta ja diablo ja Caín in xcamsaj ja ruchak'. ¿Nak tre tok xcamsaj? Como arja' xa itzel rc'aslemal pro ja ruchak' utz rc'aslemal xa chewi' tok xcamsaj. 13Wach'alal, maxta junwi' tena' rmal ja nixtzelax cumal ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x. 14Ja wi matawajo' awi' jari' atcamnak chwach ja Dios. Ja c'a rajoj nekajo' ja kach'alal rmalc'ari' tok kotak chi ma okcamnak chi ta chwach ja Dios, kotak chi okk'axnakpi chic chipan ja camíc in kawilon chic ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 15Ja wi xa itzel natz'at jun awach'alal jari' at jun camsanel. Ixix bien ewotak chi majun camsanel rc'an ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 16Ja Jesucristo arja' xuya' ri' chi camsax pa kacuenta, tri' nkotakij wi' jani' ja rajoben ri'il. Queri' chake ajoj chakaja' yatal chakij chi matikapokonaj nkaya' ki' pa camíc pa quicuenta ja kach'alal. 17Pro ja wi c'o jun awach'alal wi c'oli nc'atzin tre ja ntzukbej ri' in wi c'ol awq'uin ja nc'atzin tre, ja c'a wi matapokonaj rwach, wi matato' jari' ni k'alaj wi' chi mta ja rajoben ri'il xin Dios pan awanma. 18Chak'laj walc'wal, maxta xa chi kachi' c'o wi' ja tok nkabij chi nkajo' ki'. Ja kas nrajo' chi c'oli nkaban ja nkac'utbej chi ni katzij wi' chi nkajo' ki'. 19Ja wi ni katzij wi' chi nkajo' ki' tri' nkotakij wi' chi ja Dios okc'ayon. In jun chic, masqui nti'oni ja kanma rmal ja ma utz ta kabanon pro wi c'oli ja rajoben ri'il xin Dios chake xa rmalari' tok nquicoti ja kanma chwa Dios in matiti'on chic. Queri' rbanic como ja Dios arja' más chi na nim ruk'ij, c'o ruk'a' tre ja kanma in nojel rotak. 21Chak'laj wach'alal, ja wi mta nti'on pa tak kanma jari' c'o kaconfianza noktzijon ruq'uin ja Dios 22in arja' nuya' chake xa nak ta ja nkac'utuj tre. Como ajoj nkanimaj ja rmandamiento in como arja' nquicot chakij chewi' tok nuban queri' chake. 23Ja rmandamiento ja Dios quewa' nbij chake ri', tiyuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo ja Ralc'wal in tikajo' ki' ja cani' bin can chake rmal. 24Ja wi nanimaj ja rmandamiento ja Dios jari' natq'ueje' pa ranma ja Dios in nq'ueje'e ja Dios pan awanma atat chakaja'. Rmal ja rEspíritu Santo ja rya'on ja Dios chake chewi' tok kotak chi arja' c'o pa tak kanma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\