1 San Juan 4

1Chak'laj wach'alal, teya'a' ewxquin tre ja xtinbij chewe ri'. E q'uiy ja winak quipaxin qui' chwach'ulew eje'e' nquibij chi tijonem xin Dios ja nqueya'. Pro xa quipayil ja nquibij, ma katzij ta. Rmalc'ari' tok nbij chewe, ma que'enimaj ta canojel ja winak ja nebini chi Espíritu xin Dios ec'ayon. Pro ja neban, bien teya'a' cuenta chique jani' netzijoni ja wi katzij chi Espíritu xin Dios ec'ayon owi mani. 2Wawe' newotakij wi' ja wi Espíritu xin Dios ec'ayon, ja nebini chi kajto ja Jesucristo in xoc kach winak eje'e' ri' ja katzij chi Espíritu xin Dios ec'ayon. 3Pro ja nebini chi ja Jesucristo ma xoc ta kach winak eje'e' ri' ja ma Espíritu xin Dios ta ec'ayon. Junwi' chi na chi espíritu c'ayon quixin, jari' espíritu xa rc'ulel ja Cristo. Jari' espíritu ec'waxan chic chi npi na pro camic c'o chic wawe' chwach'ulew. 4Chak'laj walc'wal, ixix ixc'o pa rcuenta ja Dios. Ja maestro ja ma Dios ta ec'ayon eje'e' ma xecowin ta chewij, ixix xixch'eco quixin. Queri' xeban como ja Dios ja c'o pa tak ewanma ixix más chi na k'axnak rchok'ak' chwach ja diablo ja c'o pa tak canma ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x. 5Como eje'e' xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x rmalari' tok xa ja' nquinataj ja xin rwach'ulew. Ja c'a jule' chic winak ja yukul quec'u'x ruq'uin ja rwach'ulew eje'e' nel quec'u'x chi rc'axaxic ja nbix chique cumal. 6Pro ja rajoj okc'o pa rcuenta ja Dios. Ja winak ja cotak rwach ja Dios eje'e' nel quec'u'x chi rc'axaxic ja nkabij pro ja ma ec'o ta pa rcuenta ja Dios eje'e' maticajo' nquic'axaj ja nkabij. Tri' c'a nkotakij wi' echinatak ja re'uc'an rmal ja rEspíritu xin Dios, jun Espíritu ja mta tz'akoj tzij rc'amonto, in echinatak ja re'uc'an rmal ja respíritu xin diablo, jun espíritu ja xa tz'akoj tzij rc'amonto. 7Chak'laj wach'alal, congana rjawaxic chi nkajo' ki'. Ja rajoben ri'il ruq'uin Dios winakarnakto wi'. Ja nawajo' awi' jari' at ralc'wal Dios, jari' awotak rwach ja Dios. 8Ja Dios arja' ni rc'an wi' ja rajoben ri'il rmalc'ari' ja tok nbij chewe, ja wi matawajo' awi' jari' ma awotak ta rwach ja Dios. 9Ja Dios xutakto ja Ralc'wal chi kato'ic, ni xarwari' jun ja Ralc'wal. Tri' nkatz'at wi' chi nokrajo' ja Dios como xutakto ja Ralc'wal wawe' chwach'ulew. Queri' xuban utzc'a chi rmal ja Ralc'wal nkawil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 10Ja Dios ma ajoj ta xokajo'n rxin nabey, arja' xajo'n kaxin nabey como xutakto ja Jesucristo ja Ralc'wal chi arja' xoc chomarsbal rxin ja kil kamac chwach ja Dios. Tri' nkatz'at wi' ja kas mero rbanic ja rajoben ri'il. 11Chak'laj wach'alal, queri' xuban ja Dios, arja' congana xokrajo' rmalc'ari' nbij chewe chi yatal chakij chi nkajo' ki' ajoj chakaja'. 12Ja Dios majun nak ta tz'atyon rxin pro wi nkajo' ki' jari' nq'ueje' pa tak kanma ja Dios in chakaja' nq'uiyi nwachini pa tak kanma ja rajoben ri'il rxin. 13Ja Dios rya'onto chake ja rEspíritu rxin, tri' c'a nkatz'at wi' chi okc'o pa ranma in arja' chakaja' c'o pa tak kanma. 14In ajoj chakaja' katz'at rwach ja Jesucristo ja Ralc'wal Dios in nkaya' rbixic chi arja' takto rmal ja Tatixel, xoc To'onel kaxin kanojelal ja rok winak. 15Canojel ja winak ja nebini chi Jesús arja' Ralc'wal Dios eje'e' ri' c'oli pa tak canma ja Dios in eje'e' chakaja' ec'o pa ranma ja Dios. 16Ajoj kotak chi ja Dios nokrajo', yukul kac'u'x ruq'uin ja rajoben ri'il rc'an. Ja Dios ni rxin wi' ni rc'an wi' ja rajoben ri'il. Kanojelal ja kuc'an chic ja rajoben ri'il xin Dios jari' okc'o pa ranma ja Dios in queri' chake ajoj chakaja' c'oli ja Dios pa tak kanma. 17Ja wi matikaxbej ki' chwach ja nimlaj k'ij xin juicio ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo tri' nkatz'at wi' chi q'uiynak chic in wachinnak chic ja rajoben ri'il xin Dios pa tak kanma. Ajoj c'a okc'o na wawe' chwach'ulew pro como xa junan chic kana'oj ruq'uin ja Jesucristo chewi' tok matikaxbej ki' chwach. 18Ja rajoben ri'il xin Dios ni majun xbeben ri'il rc'an. Pro ja rbanic, ja wi nwachini ja rajoben ri'il xin Dios chipan ja rawanma ja c'a xbeben ri'il nlasaxel rmal. Ja xbeben ri'il congana lawulo' nuban chawe. Ja wi xa naxbej awi' jari' maja'n tiq'uiyi chi utz maja'n tiwachini ja rajoben ri'il xin Dios chipan ja rawanma. 19Ja Dios arja' xokrajo' ajoj nabey rmalc'ari' tok nkajo' arja' chakaja'. 20Ja wi c'o jun nbij: —Anin nwajo' ja Dios, wi ne'e, pro wi xa itzel nutz'at jun rch'alal jari' xa tz'akol tzij. Ja rawach'alal c'oloc chawach, natz'at rwach pro wi matawajo' ¿nak ta c'a moda ari' natcowini nawajo' ja Dios ja matitz'attaji? 21Ja mandamiento xin Dios quewa' nbij chake ri': —Ja wi ninewajo' anin rjawaxic chi ne'ewajo' ja rewach'alal chakaja', ne'e ja Dios chake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\