1 San Pedro 3

1In ixix chakaja' ja rix ixoki' que'enimaj ja rewachajilal. Como ec'oli chewe ja rewachajilal ma quiniman ta ja rtzobal Dios pro ja tok nixquetz'at chi ewc'an jun utzlaj anma in c'ol erespeto xa rmalari' tok xtiqueq'uex ja quina'oj in xtiquinimaj ja rtzobal Dios in ma kas ta rjawaxic chakaja' chi xque'epaxbaj ta. 3Maxta congana tel ec'u'x trij ja newekbej ewi' chwach ja newc'aj jun utzlaj anma. Maxta ja' tel más ec'u'x trij ja rbanic rpach'uxic ewi' owi trij nakun je'e cani' tre k'op k'ak'a'l ja oro ocnak owi trij tziak ja nimak rjil, jari' xa nk'axi. 4Pro ja ta neban, jun utzlaj anma newc'aj, jari' más na buena in ni matik'ax wi', jari' más na vale nutz'at ja Dios. 5Queri' quic'aslemal ja rixoki' ojer ja re xin Dios ja yukul quec'u'x ruq'uin, eje'e' cuc'aj jun utzlaj anma, xequinimaj ja quichajilal. 6Queri' rc'aslemal ja Sara, arja' xnimaj ja rAbraham ja rchajil, —Wajaw, ne' tre, jari' xbanbej respetar. Ja c'a rixix ix cani' ral ja Sara ja wi utz ja rec'aslemal in wi matexbej ewi' chwach ja xa nak ta xtipi chewij. 7In ixix chakaja' ja rix achi'i' lok' que'ena'a' ja rewixjayilal como eje'e' ma e junan ta ewq'uin. In chakaja' junan xecochij cuq'uin ja rewixjayilal ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij ja sipax chewe rmal ja Dios chewi' tok rjawaxic chi lok' ne'ena'. Quirtari' neban utzc'a chi ja Dios nc'axaj ja roración neban. 8Camic ja nwajo' chewe ewanojelal xta jun neban, xta jun ena'oj xta jun ewanma. Titi'on chewe wi c'o jun kach'alal nak xkajbej. Tewajo' ewi' como ewach'alal ewi', tipokonaj ri' ewach, maxta teya' ek'ij. 9Ja tok nba̱n itzel chewe owi tok c'oli ja pokonlaj tak tzij nbix chewe maxta teya' rjil rc'axel. Ja neban, tebana' ja rutzil. Ja Dios arja' xixrsiq'uij chi ix banol tak utzil. Queri' xuban utzc'a chi newila' na ja rutzil ixix chakaja' rmalc'ari' tok nbij chewe, ni tebana' wi' ja rutzil. 10Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Ja winak ja c'o quigana chi nec'ase' na más in ncajo' nquewil ja utzlaj tak tiempo rjawaxic chi matiquibij itzel tak tzij in rjawaxic chakaja' chi matiquetz'ak tzij. 11Ja rjawaxic chi nqueban quewari', nqueya' can ja ritzelal in nqueban ja rutzil, rjawaxic chi nquech'ob rij rwach nak nqueban utzc'a chi mta síc' ch'a'oj nqueban. 12Ja c'a kajaw Dios arja' nerchajij ja nebanowi ja rutzil, arja' nc'axaj ja roración ja nqueban pro xa itzel nerutz'at ja nebanowi ja ritzelal. Queri' ja tz'ibtal can. 13Majun xtibano pokon chewe ja wi nij utzil wi' ja xteban. 14Owi c'oli ja pokon nba̱n chewe rmal ja rutzil neban pro jari' c'oli rc'amonto chewe. Ma texbej ta ewi' chiquewach ja winak ja ncajo' nqueban pokon chewe in ma quixocla' ta il chakaja'. 15Ja neban, teya'a' ruk'ij ja kajaw Dios pa tak ewanma. Tech'obo' rij rwach nak rbanic nojel ja rc'amonto chewe ja Jesucristo ja bar yukul wi' ec'u'x. Quirtari' neban utzc'a chi nixcowini nech'ob chiquewach chakaja' ja winak xa nak ta nec'axan razón chewe. Pro pan utzil tech'obo' chiquewach, maxta xa teyabej ek'ij. 16Maxta c'oli teban ja ma utz ta ja xa nti'on ewanma rmal. Como ec'oli winak ja nquibij chewe chi: —Xa itzel quic'aslemal ja winak ja neniman rxin ja Cristo, neche'e, pro ja wi mta ja ma utz ta ebanon eje'e' nqueya' na queq'uix ja tok xtik'alajini chi ma katzij ta ja quibij chewe. 17Ja tok nba̱n pokon chewe xa rmal ja rutzil ja neban pro wi queri' rvoluntad ja Dios chewe jari' c'oli noc wi' ja netij ja rpokonal pro wi xa pan ewil jari' mta noc wi'. 18Ja Cristo arja' ban pokon tre chakaja', camsax rmal ja kil kamac, xa jutij cami, mchita ja camíc trij. Arja' ni majun ril rumac pro cam pa kacuenta ja rok aj'il ok ajmaqui'. Ja tok queri' xuban jari' xjakbej kabey chikawach chi nokekaj na ruq'uin ja Dios. Arja' camsaxi como winak pro c'astaji como espíritu. 19In queri' xuban como espíritu be cuq'uin ja jule' espíritu ja re'ocnak preso, xerya'a' rbixic ja utzlaj tzij chique. 20Eje'e' ri' espíritu quixin ja winak ja ma xquinimaj ta ja Dios ojer pa rtiempo ja Noé. Treri' tiempo ja Dios congana xeraybej na chi nnimax cumal tokori' tok majtajnak rbanic ja nimlaj lancha rmal ja Noé. Xa ma e jaru' ta ja xe'oc chipan ja lancha, xa e waxaki' ja xe'oc chipan, eje'e' ri' xek'ax parwi' ja ya' xetotaji. 21In queri' c'a chake ajoj camic chakaja' como pa ya' nokban wi' bautizar in noktotaji. Ja bautismo ma acuerpo ta nuch'aj pro ja rubey tok natban bautizar jari' nac'utbej jun ch'ajch'ojlaj anma tre ja Dios. Queri' nkaban noktotaji in xa rmal ja rc'astajic ja Jesucristo chewi' tok noktotaji. 22Arja' c'astaji, jote' chila' chicaj in camic c'o pa riquik'a' ja Dios. Arja' c'o ruk'a' chique ja ángel, c'o ruk'a' chique espíritu, majun k'etbaltzij ja maquita c'o ruk'a' tre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\