1 San Pedro 4

1Ja Cristo arja' como winak xutij ja rpokonal kumal. In queri' ta c'a neban ixix chakaja' ja cani' xuban ja Jesucristo, techomij ewi' utzc'a chi nixcowini necoch' ja rpokonal ja npi chewij. Ja wi atijon ja rpokonal wawe' chwach'ulew ja npi chawij rmal ja Jesucristo jari' mataya' chic awi' tre ja il mac chi xcatrumel chi ta. 2Ma ja chi ta nbe ac'u'x trij ja chaka nojel ta nayarij pro ja nrajo' ja Dios chawe chi naban nijawari' naban jaru' pa tiempo xcatq'ueje' chwach'ulew. 3Ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios eje'e' q'uiy rwach ja ritzelal nel quec'u'x trij in queri' xebanto ixix chakaja'. Congana q'uixbal xebanto in tok xeban nimak tak wa'im xixch'ujar rmal ja tijoj ya', xerak echi', xeban síc' ch'a'oj in chakaja' más na lawulo' xeban xixxuque' chiquewach cachbal tak winak in chwach rachbal tak nakun. Pro jari' matel chic ec'u'x trij camic, itzel chic netz'at. 4Pro ja camic junwi' chic nixtz'ati cumal ja winak como ma ix cachbil chi ta chi rbanic ja ritzelal rmalc'ari' tok nquemol tzij chewij. 5Pro nerila' na jun k'ij ja tok xtiquejach na cuenta chwach ja Dios, arja' rchomin chic ri' chi nuk'et tzij chiquij ja winak chi ec'asli chi e camnaki'. 6Como ja utzlaj tzij xin Jesucristo yataj rbixic chique chakaja' ja re camnaki'. Queri' bantaji utzc'a chi jari' nk'etbex tzij chiquij como winak pro nyataj lugar chique chakaja' chi nec'ase' na ruq'uin ja Dios rmal ja rEspíritu. 7Nnakajinto ja q'uisbal rwach'ulew rmalari' tok nbij chewe, tech'obo' chi utz ja neban, quixc'asc'oti, ni ta neban wi' ja roración. 8Ja más rjawaxic congana tewajo' ewi'. Ja tok newajo' ewi' q'uiy ja nixcowini necuy rmal. 9Ja tok c'o jun chewe tok nc'utuj rposada nojel ec'u'x teya'a'. 10C'oli ja yatajnak chewe chejujunal chi nixcowini neban ja recochin tre ja Dios. Ja yatajnak chewe ja tari' netobej ewi' chibil tak ewi'. Q'uiy rwach ja yatajnak chewe ja recochin tre ja Dios, ja c'a wi ma quixnimari chi rbanic jari' ix utzlaj tak ajsamajela' rxin ja Dios. 11Ec'oli chewe quicochin tre ja Dios chi necowini nqueya' mensaje, kas turkaj chique chi rtzobal Dios ja nquecoj, ma quina'oj ta winak ja nquecoj. In chakaja' ec'oli ja yatajnak chique chi necowini nequeto' winak, kas turkaj chique chi ja Dios arja' yoyon chique chi necowini nequeto'. Rmal ja Jesucristo chewi' tok q'uiy rwach ja yatajnak chewe ja recochin tre ja Dios, tebana' c'a nojelal chi nyabex ruk'ij. Ni ta xtiya' wi' ruk'ij, ni ta xtinatax wi' chi pa ruk'a' c'o wi' nojelal camic, chwak in chijutij. Amén. 12Chak'laj wach'alal, ixc'o chipan ja nimlaj rpokonal utzc'a chi nc'ambajaxi jani' ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Maxta quewa' tech'ob kaj pa tak ewanma ri': —¿Nak tre c'awa' ja tok nba̱n pokon chake? maxta quixche'e. Jari' ni kaxin wi'. 13Ja neban, quixquicoti rmal ja yatajnak chewe chi xa jun neban ruq'uin ja Cristo chi rtijic ja rpokonal. Ja wi queri' neban jari' más chi na nixquicoti chakaja' ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo tokori' tok nk'alajin na chi congana nim ruk'ij. 14Ja wi rmal ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Cristo tok nixtz'uji in tok nixyok'i jari' c'oli rc'amonto chewe. Ja wi queri' nba̱n chewe jari' ni k'alaj wi' chi c'ol ewq'uin ja lok'laj Espíritu Santo xin Dios. Ja nebano pokon chewe eje'e' xa itzel netzijon tre ja rEspíritu Santo pro ja rixix neya' ruk'ij. 15Pro maxta xa rmal banoj camíc maxta rmal banoj alak' tetij pokon owi rmal jule' chic itzelal owi rmal ja chaka nemin ewi' cuq'uin winak ja mta ek'a' chique. 16Ja c'a wi netij pokon rmal ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo maxta q'uixbal tena' pro ja neban, teya'a' ruk'ij ja Dios rmal ja yatajnak chewe chi netij ja rpokonal pa rubi' ja Jesucristo. 17Camic numajel ja tiempo rxin ja rpokonal. Kuq'uin ajoj numajel wi' nabey ja rok ralc'wal Dios. Ja wi ajoj nkatij ja rpokonal pior c'a ja winak ja maticajo' nquinimaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja rtakonto ja Dios. 18Ajoj ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Dios noktotaji pro kas maril. Ja wi kas maril noktotaj ajoj ¿la netotaj c'ari' ja raj'il ajmaqui' ja mta Dios pa tak canma? 19Pro wi c'oli ja rpokonal netij rmal ja rvoluntad Dios maxta teya' can ja banoj utzil, ni tebana' wi' in chakaja' ni tiyuke' wi' ec'u'x ruq'uin ja Dios, arja' winakarsyon ewxin in ni nuya' wi' ja rtzujun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\