1 Timoteo 3

1Ja wi c'o jun kach'alal nyarij chi noc chajinel quixin ja kach'alal jari' ni katzij wi' chi utzlaj samaj ja nyarij. 2Pro ja rjawaxic tre quewari', utz rc'aslemal, majun nak ta nchapbexi. In ma e ca'i' ta ja rxjayil. Rjawaxic chi bien nuch'ob ja nuban in nba̱n respetar. In nuya' quiposada ja ne'ekaj ruq'uin ja c'o rjawaxic chique in bien ncowini nertijoj ja kach'alal. 3Ma tik'abar ta in ma banol ch'a'oj ta. Ja rjawaxic tre c'o rpaciencia in chakaja' maxta congana tel ruc'u'x trij pwok. 4In rjawaxic chakaja' chi rotak nchomij ja nc'atzini pa rochoch in nnimax cumal ja ralc'wal in nba̱n respetar cumal chakaja'. 5Como ja wi maticowini nchomij ja nc'atzini pa rochoch arja' ¿nak moda ncowini nerchajij ja tinamit rxin Dios? 6Ja wi c'o jun c'a ma jaru' ta tiempo tinimaj ja Jesucristo jari' mta moda xqueruc'aj ta ja kach'alal como chaka jalal nuya' ruk'ij in nkaji pa juicio ja cani' xuban ja diablo. 7Ja nuc'an quixin ja kach'alal rjawaxic chi nba̱n respetar cumal ja winak ja ma quiniman ta ja Jesucristo utzc'a ma itzel ta nbix tre utzc'a chi matichap rmal ja diablo. 8In queri' chique ja diácono chakaja' rjawaxic chi utz ja quic'aslemal utzc'a chi neba̱n respetar. Ja tok netzijoni tiquibij ja ni katzij wi', maxta junwi' nquibij jutij in junwi' chic nquibij chic jutij. Ma quek'abar ta. In chakaja' maxta congana tel quec'u'x trij pwok in utz rch'aquic tiquibana'. 9Rjawaxic chi nquinimaj ja rk'alasan ja Dios chikawach tre nojel ja rc'amonto Jesucristo in ni nqueya' wi' caso tre tok ntzijoni ja Dios pa tak canma. 10Rjawaxic chi utz ntz'ati ja quic'aslemal, ja wi queri' utz ne'oc diácono. 11In chique ja rixoki' chakaja' rjawaxic chi utz ja quic'aslemal utzc'a chi neba̱n respetar in ma e banol molon tak tzij ta in bien nquech'ob ja nqueban in ni nqueban wi' cumplir ja nbix chique. 12Ja diácono rjawaxic chi ma e ca'i' ta ja quixjayilal in cotak nequipaxbaj ja calc'wal in nquichomij ja nc'atzini pa tak cochoch. 13Como ja diácono wi utz nqueban tre ja quisamaj más na nya̱' quek'ij in más na nq'uiyi ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Cristo Jesús in rmalari' matiquixbej qui' netzijon cuq'uin winak. 14Anin nwajo' ninbe awq'uin chanim pro maxla c'amalo xquinekaji in rmalari' tok ntakel ja carta awq'uin ri'. 15Queri' nban utzc'a chi nawotakij nak rjawaxic tre ja quic'aslemal ja tinamit xin Dios, eje'e' ri' ja riglesia rxin ja c'aslic Dios. Como ja quisamaj eje'e' nqueban cuenta ja utzlaj tzij xin Jesucristo in matiqueya' lugar chique ja winak ja nec'utu chic jule' tijonem ja junwi' chi na. 16Ni katzij wi' chi congana nim ruk'ij ja rk'alasan chikawach ja Dios tre nojel ja rc'amonto ja Jesucristo. Quewa' ja rk'alasan chikawach ri'. Ja Dios q'ueje' wawe' chwach'ulew, xoc kach winak. K'alasax rmal ja rEspíritu Santo chi ni katzij wi' nojel ja xbij tok q'ueje' wawe'. In tz'at cumal ja ángel. Ya' rbixic chique ja winak pa tak nación je'e. In ec'oli chique ja winak nojel rwach'ulew quinimaj. In jote' pa gloria chila' chicaj. Queri' ja rk'alasan chikawach ja Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\