2 Corintios 13

1Roxmul awa' ja xquinbe ewq'uin ri'. Ja c'a tok xquinekaj ewq'uin quewa' nkaban ri', ja wi c'o jun kach'alal ja c'o ril xuban in wi ec'o ca'i' owi e oxi' testigo ja xetz'atowi ja ma utz ta xuban jari' nc'utu chikawach chi ni katzij wi' chi c'o ril. 2Ja tok xinq'ueje' checojol ja pa rcab viaje xinbij chique ja quimajon rbanic ja ritzelal chi cow nenuchap na in queri' nbij chic chique chakaja' ja jule' chic ja quimajon rbanic ja ritzelal camic, masqui ma inc'o ta ewq'uin pro mta moda ja maquita cow xquenuchap ja tok xquinekaj chic ewq'uin. 3Como ixix newajo' ninec'ambajaj, como newajo' newotakij ja wi ni katzij wi' chi ja Cristo nbin chwe ja nbij chic chewe ixix pro jari' bien netz'at na. Ja c'a Cristo arja' ma débil ta, sobre poder ja c'o ruq'uin chi quibanic castigar ja rec'o checojol ja nebanowi ja ritzelal. 4Queri' nbij chewe como arja' masqui xa débil ja tok camsax chwach cruz pro ja camic c'asli rmal ja poder xin Dios ja rocnak chic tre. In queri' c'a chake ajoj chakaja', xa ok débil rmal ja xa jun kabanon ruq'uin pro ja tok xkobe ewq'uin chi echomixic jari' ma ok débil chi ta, okc'as chic ruq'uin rmal ja poder xin Dios ja rocnak chic chake tri'. 5Bien c'a tec'ambajaj kaj ewi' eyon, ixix c'a quixtz'atowi ja wi ni katzij wi' chi c'oli ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. ¿La ma ewotak ta c'a chi c'oli ja Jesucristo pa tak ewanma? Queri' rbanic ja wi ni katzij wi' chi ix xin Cristo. 6Pro ja tok xko'ekaj ewq'uin c'o nseguro chi bien netz'at na chi ajoj ni katzij wi' chi ok apóstol xin Cristo. 7Pro ja c'a camic kamajon rc'utuxic tre ja Dios chi nixruto' utzc'a chi mateban ja ritzelal. Pro ma ja ta ja kas nkajo' chewe chi nkacoj chewij ja poder ja nc'utu chewach chi ni katzij wi' chi ok apóstol xin Cristo. Ja kas nkajo' chewe chi neban ja rutzil. Queri' nkajo' chewe masqui ja rajoj xkotz'ati cani' mta ja poder xin Cristo pa kak'a'. 8Queri' nbij chewe como ajoj mta moda ja c'o ta xtikaban ja matuc'am ri' ruq'uin ja utzlaj tzij xin Jesucristo pro solo ja nuc'am ri' ruq'uin jari' nkaban. 9Como ajoj congana nokquicoti ja tok ma rjawaxic ta nkacoj chewij ja poder xin Cristo ja c'o pa kak'a' in tok c'o poder ewq'uin chi rbanic ja rutzil. Congana kamajon rbanic orar pan ecuenta utzc'a chi nq'uiyi in nwachini ja rutzil xin Dios pa tak ewanma. 10Rmalc'ari' ja tok cow xixnuchap jutz'it chipan awa' jun carta ja ntakel ewq'uin ri' como ja tok xquinekaj ewq'uin xa ma qui'il ta ja wi cow nixnuchap na in ncoj na chewij ja poder ja ya'on pa nuk'a' rmal ja kajaw Jesucristo. Como jari' poder yatajnak chwe chi ncoj chi eto'ic utzc'a chi nixq'uiyi, ma rmal ta chi nixnuyoj. 11Camic nbij chewe wach'alal, quixquicoti. Techomarsaj c'a ja ma utz ta je'e ja remajon rbanic, Dios ta xtiyukban ec'u'x, xta jun neban, maxta síc' ch'a'oj teban. Ja wi nenimaj ja c'a xinbij kaj chewe ri' jari' nq'ueje'e ja Dios ewq'uin, arja' nyowi ja rajoben ri'il pa tak kanma, arja' nyowi ja quicotemal. 12Teya'a' rutzil ewach chibil tak ewi' pro ruq'uin ta ja rajoben ri'il xin Dios. 13Canojel ja re xin Dios ja rec'o wq'uin eje'e' nquetakel rutzil ewach. 14Ja rutzil ja nsipaj ja kajaw Jesucristo rachbil ja rajoben ri'il xin Dios jari' xtiq'ueje' ta ewq'uin ewanojelal in xtiq'ueje' ta ja rEspíritu Santo ewq'uin chakaja', xta jun xtuban chewe ewanojelal. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\