2 Corintios 5

1Ja c'a kacuerpo jari' ocnak cani' rochoch ja kanma wawe' chwach'ulew in wi xa nyojtaji jari' bien kotak chi c'o chi na jun rochoch ja kanma chila' chicaj ja nyataj chi na chake rmal ja Dios pro jun jay ja ma winak ta ebanyon in ni mta wi' q'uisic trij. 2Como ja cuerpo ja kuc'an wawe' chwach'ulew janila nokti'on rmal in congana kas tz'el pon kawach trij ja jun chic rochoch ja kanma ja xin chila' chicaj chi nyataj chake. 3Ja c'a tok xtiyataj ari' chake jari' cani' jun tziak ja xticoj tre ja kanma utzc'a chi ma ch'anal ta ja kanma tri'. 4Ja c'a cuerpo ja kuc'an wawe' chwach'ulew jari' ni nokti'on wi' rmal, congana lawulo' nkaban rmal pro ajoj ma ja ta nkajo' ja ni ta majun cuerpo kuc'an pro ja kas kagana ajoj chi nyataj chake ja jun chic cuerpo ja xin chila' chicaj utzc'a chi ja cuerpo ja kuc'an camic ja xa c'o camíc trij jari' nq'uisi in nyataj chic chake ja jun chic ja ni mta wi' camíc trij. 5Pro jari' Dios nbanowi, arja' chomarsyon kaxin utzc'a chi nuya' na chake ja jun chic cuerpo ja ni mta wi' camíc trij in c'o jun seguro rya'on chake chi ni nuban wi' cumplir ja wari' como ja rEspíritu Santo ja rtakonto pa tak kanma jari' ocnak kaseguro. 6Rmalc'ari' ja tok ni yukul wi' kac'u'x ruq'uin ja Dios chi arja' nuya' na chake ja jun chic cuerpo ja xin chila' chicaj. Jaru' pa tiempo xkoq'ueje' chipan ja cuerpo ja kuc'an wawe' chwach'ulew jari' ni matutz'at wi' ri' kawach ruq'uin ja kajaw Jesucristo rmal. 7Queri' rbanic como ja chipan ja kac'aslemal wawe' chwach'ulew ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Dios jari' nuc'an kaxin, ma ja ta nuc'an kaxin ja nkatz'at ruq'uin kawach. 8Pro ni yukul wi' kac'u'x ruq'uin ja Dios in como kotak chi matutz'at ri' kawach ruq'uin ja kajaw Jesucristo chipan awa' jun cuerpo ja kuc'an camic xa chewi' tok más na kagana ja nkaya' can awa' jun cuerpo ja kuc'an ri' in nokbe ruq'uin ja kajaw Jesucristo ja bar c'o wi' ja mero kochoch. 9Queri' rbanic, wi nokq'ueje' na wawe' owi nokbe ruq'uin xarwari' chijutij kamajon rtijic kak'ij chi rbanic ja rvoluntad utzc'a chi nquicot chakij. 10Queri' nbij chewe como rjawaxic chi nokekaj na chwach ja k'etbaltzij rxin ja Cristo kanojelal utzc'a chi tri' nokk'alajin wi' nak ja kabanon chipan ja cuerpo ja kuc'an wawe' chwach'ulew utzc'a chi nyataj chake chikajujunal ja rtojbalil ja kabanon wi utzil ja kabanon owi xa itzelal. 11Rmalc'ari' nbij chewe, como ajoj nkaxbej ki' chwach ja kajaw Jesucristo chewi' tok nekacoj ja winak pa ch'a'oj chi nquixbej qui' chwach chakaja' pro ja Dios arja' bien k'alaj chwach nak rbanic ja samaj ja noktajini nkaban in c'o nseguro chi bien k'alaj chewach ixix chakaja'. 12Maxta tech'ob chic jutij chakij chi xa kamajon rbanic recomendar ki' chewe kayon. Mni, ma queri' ta, pro nojel awa' ja nmajon rbixic chewe ri' utzc'a chi nixquicot trij ja samaj xin Dios ja noktajini nkaban utzc'a chi c'oli nech'a' chique ja winak ja congana nquik'alasaj qui' chi e ajsamajela' xin Dios pro jari' xa chiquij c'o wi', ma ocnak ta pa tak canma. 13Ja c'a rajoj wi okch'ujarnak noktz'ati owi ma okch'ujarnak ta pro xarwari' nkaban ja samaj utzc'a chi c'o ta ya'bal ruk'ij ja Dios rc'amonto utzc'a chi c'o ta rc'amonto chewe ixix chakaja'. 14Queri' nkaban como ja rajoben ri'il xin Cristo jari' nbano mandar kaxin. Como bien kotak chi ja Cristo cam pa kacuenta kanojelal tibij c'a tzij ari' chi ajoj jun xokcam ruq'uin kanojelal. 15Queri' c'a xuban, cam pa kacuenta kanojelal utzc'a chi ja rokc'astajnak chic chipan jun c'ac'a c'aslemal ma ja chi ta nkaban ja xa kavoluntad kaj ajoj kayon pro nkamajel chic rbanic ja rvoluntad arja' como cam pa kacuenta in kumal chakaja' tok c'astaji chiquicojol ja camnaki'. 16Rmalc'ari' nbij chewe, ja camic chic tok nkamaj rch'obic jani' rc'aslemal jun winak, xa nak ta chi winakil, ma queri' chi ta nkach'ob trij ja cani' nquech'ob ja winak ja c'a e'uc'an na rmal ja tzabuklaj tak na'oj xin rwach'ulew. Masqui queri' kach'ob trij ja Cristo nabey ja cani' nquech'ob ja winak ja re'uc'an rmal ja tzabuklaj tak na'oj pro ma queri' chi ta nkach'ob ajoj trij camic. 17Queri' c'a rbanic, ja wi xa jun abanon ruq'uin ja Cristo jari' at c'ac'a winak chic, ja tzabuklaj tak na'oj awc'an nabey jari' k'axnak can chic, c'ac'a chic nojelal. 18Nojel awa' ja c'a xinbij kaj chewe ri' ruq'uin Dios penak wi' in camic ja Dios arja' rya'on chake chi okchomtajnak chic ruq'uin rmal ja Cristo in c'o jun samaj rya'on chi kakul ajoj jari' chi nkach'ob chiquewach ja winak nak rbanic ja tok nechomtaj ruq'uin. 19Queri' c'a rbanic, ja Dios arja' xa jun quibanon ruq'uin ja Cristo, xa jun quibanon ruq'uin chwach cruz rmalari' tok nokchomtaj ruq'uin ja rok winak in rmalari' chakaja' tok ncuyi ja kil kamac in camic chi kakul ajoj rya'on wi' chi nkaya' rbixic nak rbanic ja tok natchomtaj ruq'uin. 20Ja c'a rajoj camic oktakonel rmal ja Cristo chi pa rubi' arja' nkaban ja samaj como ja Dios arja' nucoj kachi' chi rbixic chique ja winak nak ja nrajo' chique chi nqueban. Pa rubi' c'a ja Cristo congana nkaban recomendar chewe chi quixchomtaj jutz'it ruq'uin ja Dios. 21Quirtari' neban jutz'it como ja Dios arja' trij ja Cristo xuya' wi' ja kil kamac ja rok winak pro kumal ajoj tok xuban queri' tre como ja Cristo ni majun ril rumac arja'. Queri' xuban utzc'a tok xa jun kabanon ruq'uin ja Cristo jari' utz chic nokrutz'at in nuban chic chake cani' mta kil kamac kabanon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\