2 Corintios 6

1Ja c'a rajoj como xa jun kabanon ruq'uin ja Dios chi rbanic ja samaj xa chewi' tok congana nkaban recomendar chewe, maxta tetz'ila' ja rutzil ja nsipaj ja Dios chewe. 2Cani' rbin can ja Dios chipan ja rtzobal quewari': —Ja tok xurwila' ja tiempo rxin chi nsipaj ja wutzil xinc'waxaj ja roración ja xaban. In chakaja' tok xurwila' ja tiempo xin totajem xatnuto'. Queri' rbin can ja Dios. Bien c'a tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', ja Dios arja' ntajini nsipaj ja rutzil chipan awa' tiempo ja rokc'o wi' ri', ja camic okc'o chic chipan ja tiempo xin totajem. 3Ajoj ni kabanon wi' cuenta ja kac'aslemal chiquewach ja winak como mta kagana ja xta kumal ajoj tok matiquinimaj ja rtzobal Dios. Kabanon cuenta ki' utzc'a chi ma itzel ta xquetzijon tre ja samaj xin Dios ja noktajini nkaban. 4Pro nojel ja kamajon rbanic jari' nk'alasan kaxin chi ni katzij wi' chi ok ajsamajela' rxin ja Dios. Congana kacoch'on kawach chipan ja penak je'e chakij, okq'uejenak chipan ja rpokonal, okq'uejenak chipan ja rc'ayewal in c'o je'e ni matich'obtaj wi' kumal ba la nokel wi'. 5C'o je'e okrapan cumal winak, c'o je'e okq'uejenak pa tak che', c'o je'e eyictajnak winak chakij, c'o je'e congana oktujkarnak chipan ja samaj, kacoch'on ja waram in katijon wa'al. 6Ni kuc'an wi' jun ch'ajch'ojlaj anma, bien nch'obtaj kumal ja rtzobal Dios, c'o kapaciencia, kac'utun ja kutzil chiquewach ja winak, okuc'an rmal ja rEspíritu Santo in c'o jun ajoben ri'il xin Dios chake ja ni katzij wi', ma chaka ta chi kachi' c'o wi'. 7Kaya'on rbixic ja rtzobal Dios in c'oli ja poder xin Dios kuq'uin. Ja Dios como arja' utz nokrutz'at jari' cani' jun banbal ch'a'oj rya'on chake ja nkatobej ki' chwach xa nak ta npi chakij. 8C'oli nkaban kas lok' nokquena' ja winak pro c'o c'a je'e xa ma lok' ta nokquena'. C'oli utz katzijoxic nbani pro c'o c'a je'e nbix chake chi xa ok itzel tak winak. C'oli nbix chake chi xa okbanol tak engaño pro ajoj ni katzij wi' ja nkabij chique ja winak. 9C'oli nba̱n chake cumal ja winak cani' xa ma cotak ta kawach pro ec'oli ja matiquipokonaj nquibij chi bien cotak kawach. Ni pa camíc wi' okc'o wi' pro okc'as wa'an ri'. Okya'on chipan ja rpokonal chi katijoxic pro ma okcamsan ta. 10C'oli nokbisoni pro ja quicotemal xin Dios mta ari' ja maquita c'o kuq'uin. Xa ok tak meba'i' pro e q'uiy ja re'ocnak e biyoma' rmal ja meba'il xin Dios ja nkapaxij chiquewach. Xa kak'eten ti kak'a' pro ni majun nak ta ja maquita kaxin. Nojel awa' ja xinbij chewe ri' jari' nk'alasan kaxin chi ni katzij wi' chi ok ajsamajela' rxin ja Dios. 11Mta ja nkawawaj ta chewach wach'alal ja rix aj Corinto, mta ja maquita nkabij chewe, congana kaya'on ja kanma chewe. 12Ajoj bien kajakon ja kanma chewach utzc'a chi nixkac'ul chipan pro ja chewe ixix ma kas ta okec'ulun ja pa tak ewanma. 13Ja camic nintzijon ewq'uin cani' nuban jun tatixel tok ntzijon cuq'uin tak ralc'wal, ja cani' kabanon ajoj chewe queri' ta neban ixix chake chakaja', ta tejak más ja rewanma chikawach. 14Maxta xa jun teban cuq'uin ja winak ja ma yukul ta quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo, ja queri' ni matuc'am wi' ri'. Queri' nbij chewe como ja utzlaj c'aslemal xin Dios ewc'an jari' ni matuc'am wi' ri' ruq'uin jun c'aslemal ja xa itzel ntz'a̱t rmal ja Dios. In jun chic, ja luz ni matuc'am wi' ri' ruq'uin ja k'ekumal. 15In jun chic, ja rna'oj ja Cristo ni matuc'am wi' ri' ruq'uin ja rna'oj ja diablo. In jun chic, ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo mta moda ja xta jun nkaban cuq'uin ja ma yukul ta quec'u'x ruq'uin. 16In jun chic, ja cachbal tak winak owi rachbal tak nakun ja nexuque' winak chiquewach ni ma rubey ta wi' ja xqueco̱j ta chipan ja rochoch Dios. Queri' nbij chewe como ix rochoch ja c'aslic Dios ja cani' bitajnak can rmal ja Dios quewari': —Noc na wochoch ja canma in ninq'ueje' na chiquicojol. Ja tok xterila' ri' tiempo anin in Dios chic quixin, ja c'a reje'e' e ntinamit chic tri', ne'e. 17Rmalc'ari' tok c'o chic jun ja rbin can ja Dios quewari': —Quixelto chiquicojol ja winak ja ma e ntinamit ta, teparti'ij ewi'. Ma teban ta ja xa ntz'ilor ec'aslemal rmal. Ja c'a wi xtenimaj ja xinbij chewe ri' nixnuc'ul, 18ninoc Tatixel ewxin in nixoc tak nc'ajol, nixoc tak nme'al. Queri' ja bitajnak can rmal ja kajaw Dios ja ni majun poder ja maquita c'o pa ruk'a'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\