Hechos 11

1Ja c'a rapóstol e cachbil ja jule' chic kach'alal ja rec'o chipan ja departamento Judea eje'e' xekaj rbixic cuq'uin chi ja ma e aj Israel ta quinimaj ja rtzobal Dios. 2Meloji ja Pedro pa Jerusalén. Ja tok xekaji ec'oli ja raj Israel quemaj rch'a'ic tre ja xuban, eje'e' ri' ja nebini chi rjawaxic neba̱n circuncidar ja kach'alal ja ma e aj Israel ta, 3quewa' quibij tre ri': —¿Nak c'a tre ja tok xatbe pa cochoch jule' winak ja ma e aj Israel ta, nak tre tok xatwa' cuq'uin? xeche' tre. 4Ja c'a Pedro arja' xumaj rcholic chiquewach nak rbanic nojel ja bantaji, quewa' xbij chique ri': 5—Anin inc'o chipan ja tinamit Jope, kas nmajon rbanic jun oración ja tok c'oli ja xintz'at cani' pan achic', c'oli ja xintz'at cani' jun nimlaj manta ntajini nkajto chicaj, ruyon jequeli in jotol chicaj ja quiji' rutza'm. 6Kas nmajon rtz'elwachixic ja manta ja tok ec'o jule' chicop xenutz'at chipan pro q'uiy quewach ja chicop. Ec'oli ja cajcaj cakan, ec'oli ja neti'oni, ec'oli ja nquichararaj qui' in ec'oli chakaja' ja nerupup chicaj. 7C'ac'ari' c'o jun kulaj xinc'waxaj, quewa' xbij chwe ri': —Pedro, catyictaji, que'acamsaj ja chicop in que'ati'a', ne' chwe. 8Pro anin xinbij tre: —Wajaw, mta moda xquenuti' ta ja jule' chicop le' como anin majutij enti'on ta ja chicop ja xajan nekati' ja rok aj Israel como cani' nbij ja ley xin Dios, queri' xinbij tre. 9Pro tzijon chic jutij ja kulaj: —Pro jari' Dios rchomin chic, ma xajan chi ta. Ja wi ma xajan chi ta chwa Dios ma tabij chi ta atat tre chi xajan, ne' chwe. 10Oxi' mul bix queri' chwe c'ac'ari' jote'e ja manta chicaj. 11Jari' misma hora ec'ol oxi' achi'i' ja xe'ekaji ja bar inc'o wi', etakonel chi ncanoxic, e'elnakel pa Cesarea. 12C'ac'ari' ja rEspíritu Santo arja' xbij chwe: —Camic que'awachbilajel ja rachi'i' pro ma taxbej ta awi', ne' chwe. Queri' xinban xinbe e wachbil chakaja' ja waki' kach'alal ja ne'etz'at wawe' ri'. Ja c'a tok xokekaji xokoc pa rochoch jun achi Cornelio rubi'. 13Ja c'a Cornelio arja' xumaj rcholic chikawach nak ja rtz'aton como c'o jun ángel xutz'at pa'l pa rochoch, quewa' bix tre rmal ja ángel ri': —Camic que'ataka'el jule' achi'i' chipan ja tinamit Jope chi nequisiq'uij ja rachi Simón rubi' ja c'o chic jun rubi' Pedro, 14arja' c'o jun utzlaj tzij nbij chawe in nawil ja totajem xin Dios rmal e awachbil ja rec'o pan awochoch, ne'xi ja Cornelio cha, rmal ja ángel. 15Ja c'a tok xinmaj rbixic ja utzlaj tzij chique chaka jalal tok kajto ja rEspíritu Santo cuq'uin ja cani' kajto kuq'uin ajoj nabey. 16C'ac'ari' xurkaj chwe ja rbin can chake ja kajaw Jesucristo quewari': —Ja Juan Bautista ya' xucoj ja tok xeruban bautizar ja winak, ja c'a rixix ntakto na ja rEspíritu Santo ewq'uin in jari' nixbanbex bautizar, ne' chake. 17Como ja Dios xutakto ja rEspíritu Santo cuq'uin eje'e' ja cani' xuban ajoj chake ja tok yuke' kac'u'x ruq'uin ja kajaw Jesucristo ¿nak c'a inocnak wi' anin nech'ob ixix ja xtinch'a' ta ja nuban ja Dios? Queri' xbij ja Pedro chique. 18Ja c'a tok bix queri' chique mchita quibij tre ja Pedro. Quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios, quewa' quibij ri': —Ni katzij wi' chi ja ma e aj Israel ta yatajnak chique eje'e' chakaja' rmal ja Dios chi nqueq'uex quina'oj in nqueya' can ja ritzelal in nquewil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, xeche'e. 19Ja tok camsaxi ja rEsteban majtaj chic rbanic pokon chique ja jule' chic kach'alal. Rmalc'ari' ja tok ec'oli chique xechictaji, xebe nat, jule' xebe pa Fenicia, jule' chic xebe pa Chipre in jule' chic xebe pan Antioquía. Ja tok xe'ekaji quemaj rbixic ja utzlaj tzij xin Jesucristo pro xa queyon chique ja cach tak aj Israel quibij wi'. 20Pro ec'o jule' chique, nic'aj e aj Chipre in nic'aj chic e aj Cirene, eje'e' tok xe'ekaj pan Antioquía quemaj tzij cuq'uin ja ma e aj Israel ta in queya' rbixic ja kajaw Jesucristo chique. 21Ja poder rxin ja kajaw Dios c'o cuq'uin in e q'uiy ja winak yuke' chic quec'u'x ruq'uin ja kajaw Jesucristo in queya' can ja rojer tak costumbre ja quiniman. 22Ja c'a riglesia ja rec'o pa Jerusalén xekaj rbixic cuq'uin ja bantaji in quetakel ja Bernabé pan Antioquía. 23Ja c'a Bernabé tok xekaj pan Antioquía xutz'at chi congana samajnak ja rutzil xin Dios pa tak canma ja winak, congana quicot rmal in quewa' xbij chique ri': —Cow quixpe'i, maxta teya' can ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja kajaw Jesucristo. 24Queri' xbij ja Bernabé como arja' utzlaj achi, nojnak ja rEspíritu Santo pa ranma, congana yukul ruc'u'x ruq'uin ja Jesucristo in e q'uiy ja winak yuke' quec'u'x ruq'uin ja Kajaw rmal. 25C'ac'ari' be ja Bernabé pa Tarso chi rcanoxic ja Saulo. 26Ja tok xuwil xuc'amto pan Antioquía. Jun juna' xeq'ueje' tri' cuq'uin ja riglesia, e q'uiy ja winak xequitijoj tre ja rtzobal Dios. Tri' pan Antioquía kas winakar wi' jun bi'aj ja bina'ax chique ja kach'alal, e cristiano bina'ax chique. 27Jari' tiempo ec'o jule' profeta xe'elel pa Jerusalén xebe pan Antioquía. 28Ja c'a tok xe'ekaji c'o jun chique Agabo rubi', arja' pe'i chiquewach ja kach'alal in xbij chique ja bin tre rmal ja rEspíritu Santo, quewa' xbij chique ri': —C'o jun nimlaj wa'al penak chwach ja rwach'ulew, ne' chique. In queri' xuban c'o jun nimlaj wa'al peti pa rtiempo ja Claudio ja nimlaj rey xin Roma. 29Ja c'a kach'alal ja rec'o pan Antioquía eje'e' quech'ob chi nquetakel jun ayuda chique ja kach'alal ja rec'o pa Judea: —Nkaya' jani' nokcowini nkaya' chikajujunal, xeche'e. 30In queri' queban, quetakel ja Bernabé rachbil Saulo chi eje'e' nequijacha' ja rayuda pa quek'a' ja ranciano ja repa'l chiquij ja kach'alal ja rec'o pa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\