Hechos 25

1Ja c'a Festo arja' xekaj chipan ja departamento ja noc pa ruk'a' como gobernador. Ja c'a chi rox k'ij xelel pa Cesarea in be pa Jerusalén. 2Ja c'a tok xekaji ec'o jule' aj Israel e jefe quixin sacerdote xebe ruq'uin e cachbil ja principali' xin tinamit, xequibij ja ril ja Pablo. 3Quewa' quibij tre ja Festo ri': —Tabana' jun nimlaj utzil chake, taya'a' jun orden chi nc'a̱mto ja Pablo wawe' pa Jerusalén, xeche' tre. Pro eje'e' c'oli quichomin chic chi nquicamsaj ja Pablo pa bey. 4Ja c'a Festo quewa' xbij chique ri': —Ja Pablo arja' cojon preso pa Cesarea. Anin xa jun ca'i' k'ij chic ninq'ueje' wawe' c'ac'ari' ninmeloji pa Cesarea. 5Mejor, ja más nimak quek'ij chewe eje'e' quebe na chwij in wi c'o ril ja rachi eje'e' nebin chwe, ne' chique. 6C'o la lajuj k'ij q'ueje'e ja Festo pa Jerusalén. C'ac'ari' meloji ja pa Cesarea. Ja c'a chi rcab k'ij tz'abe'e pa k'etbaltzij in xutak rc'amaric ja Pablo. 7Ja c'a Pablo tok xekaj chwach ja Festo ja raj Israel ja re'elnakel pa Jerusalén eje'e' congana nqueban, xeyictaj trij in quemaj rbixic ja ril. Congana ril nquibij ja más c'ayew chi na pro ma xecowin ta queban ta asegurar. 8C'ac'ari' xumaj tzij ja Pablo ja ntobej ri' chiquewach. Quewa' xbij ri': —Anin mta jun itzel nbanon ta tre ja ley xin Dios ja kaniman ja rok aj Israel nixtac'a tre ta ja nimlaj templo xin Dios in nixtac'a tre ta ja nimlaj rey César, ne'e. 9Ja c'a Festo como c'o rgana chi utz ntz'ati cumal ja raj Israel chewi' tok quewa' xbij tre ja Pablo ri': —¿La maxta c'ol agana natbe pa Jerusalén utzc'a' chi tri' nk'et wi' tzij chawij rmal ja rawil nquibij chawe? ne' tre. 10Pro ja Pablo xbij tre: —Camic inpa'l chwach ja k'etbaltzij xin César, ni rjawaxic wi' chi wawe' nk'e̱t wi' tzij chwij, ma pa Jerusalén ta. Atat bien awotak chi mta jun itzel nbanon ta chique ja wach tak aj Israel. 11Ja wi c'o wil, wi c'oli nbanon in wi yatal chwij chi nincamsax rmal jari' matinpokonaj nincami. Pro jala' winak le' wi ma katzij ta ja nquibij chwe chi c'o wil jari' ni majun ja c'o ta ruk'a' chwe xquinrujach ta pa quek'a'. Camic quinataka' ruq'uin ja nimlaj rey César, arja' ta xtik'eto tzij chwij, ne' tre. 12Ja c'a Festo arja' xumaj tzij cuq'uin ja rach k'etol tak tzij. Ja c'a tok tzuri tzij cumal quewa' xbij tre ja Pablo ri': —Como xac'utuj ja César chi arja' nk'eto tzij chawij, camic ruq'uin César natnutakel wi', ne' tre. 13Xoc'o jun ca'i' k'ij c'ac'ari' ja rey Agripa rachbil jun ixok rbina'an Berenice eje'e' xe'ekaj pa Cesarea chi rk'iloxic ja Festo. 14Como xeq'ueje' jun tiempo pa Cesarea xc'a chewi' ja Festo xuchol chwach ja rey nak rbanon ja Pablo. Quewa' xbij tre ri': —C'o jun achi ya'on can pa che' rmal ja Félix. 15Ja tok inc'o pa Jerusalén ec'o jule' aj Israel e jefe quixin sacerdote e cachbil ja principali' xin tinamit eje'e' quibij chwe nak ril ja rachi in quic'utuj chwe chi ncamsaj. 16Pro anin quewa' xinbij chique ri': —Ajoj ja rok aj Roma ma chaka ta qui' chake nkajach jun achi pa camíc. Ni rjawaxic wi' chi nabey nkaya' lugar tre ja rachi chi nbij nak ja ntobej ri' chiquewach ja winak ja nebini chi c'o ril, xinche' chique. 17Ja c'a tok xe'urkaj wawe' ma xinya' ta tiempo tre, ja xinban, ni chi rcab k'ij xintz'abe'e ja pa k'etbaltzij in xintak rc'amaric ja rachi. 18Ja xinch'ob anin nabey chi congana lawulo' ja ril ja xtiquibij chwe pro tok q'uiswani mta ril quibij chwe ja cani' nch'obon. 19Pro ja nquech'a' tre xa jule' punto tre ja quireligión in tre jun achi camnak rbina'an Jesús pro ja Pablo nbij chi c'astajnak chic. 20Ja c'a ranin maquincowini nchomij ja nquibij, nak la nban tre. Rmalc'ari' ja tok xinbij tre ja Pablo: —¿La maxta c'ol agana natbe pa Jerusalén utzc'a chi tri' nk'et wi' tzij chawij rmal ja rawil nquibij chawe? xinche' tre. 21Pro arja' xbij chwe: —Camic quinataka' ruq'uin ja nimlaj rey César Augusto, arja' ta xtik'eto tzij chwij, ne' chwe. Xa chewi' tok xinya' jun orden chi ni nchajix wi' ja rachi como preso. Ja c'a tok xtitzur mwal ntakel na ruq'uin ja César. Queri' xbij ja Festo tre ja rey Agripa. 22Ja c'a rAgripa quewa' xbij tre ja Festo ri': —Anin chakaja' c'o ngana nc'waxaj ja nbij ja rachi, ne' tre. —Utz c'ari', chwak nac'waxaj, ne'xi rmal ja Festo. 23Ja c'a chi rcab k'ij ja rAgripa rachbil Berenice congana quiwekon qui', etrani ja rayudante chiquij, c'o jun nimlaj cuarto xe'oc chipan. Ec'oli ja jefe quixin soldado e cachbil ja principali' rxin ja tinamit, eje'e' xe'oc chipan ja nimlaj cuarto chakaja'. C'oli ja Festo chakaja', arja' xutak rc'amaric ja Pablo. 24Ja c'a tok xekaji ja Pablo xumaj tzij ja Festo, quewa' xbij ri': —Rey Agripa in ixix chakaja' ewanojel ja remolon ewi' kuq'uin, wawe' netz'at wi' ri' ja rachi rbina'an Pablo. E q'uiy ja raj Israel ja rec'o pa Jerusalén e cachbil jule' chic ja rec'o wawe' pa Cesarea eje'e' congana inquicojon pa ch'a'oj, xajutij quimajon rbixic chwe chi ja Pablo ma yatal chi ta trij chi nc'ase' más. 25Pro anin xinc'ot ruchi' in mta rbanon, ma yatal ta trij chi nkacamsaj. Arja' mismo c'utun chwe chi nkatakel pa Roma ruq'uin ja nimlaj rey César Augusto. Rmalc'ari' ja tok xinch'ob chi pa Roma ntakel wi'. 26Pro anin c'o rjawaxic chwe chi nbanel jun carta in ntakel ruq'uin ja César pro nak la ril ja Pablo ja nbijel chipan ja carta. Rmalc'ari' ja tok xintak rc'amaric, c'o chic chewach ri' in chawach atat rey Agripa in camic nwajo' chawe chi nac'ot jutz'it ruchi' utzc'a chi nwotakij nak ril ja nbijel chipan ja carta. 27Como ja chwe anin xa ma ch'obol ta nkaban ja wi nkatakel jun preso in wi mta ril nkabijel. Queri' xbij ja Festo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\