Galatas 3

1Wach'alal ja rix aj Galacia, ixix xa ma ix ch'obol ta. ¿Nak xixbano engañar chewi' tok xeya' can ja utzlaj tzij xin Jesucristo? Pro bien ch'obtaj chewach nak rbanic ja Jesucristo, cani' wa'an rip chwa cruz chewach. 2Camic c'oli nwajo' nc'waxaj chewe ri', ja tok kajto ja rEspíritu Santo ewq'uin ¿la rmal ja xeban cumplir ja ley chewi' tok kajto ewq'uin? Mni, ma queri' ta. Pro ja xeban, xec'waxaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo in yuke' ec'u'x ruq'uin xa chewi' tok kajto ja rEspíritu Santo ewq'uin. 3Ja tok kas xemajto ja bey xin Jesucristo nabey ja' Espíritu Santo xuc'anto ewxin. Ja c'a camic chic ¿la ja' chic ja ley nto'o ewxin chi rq'uisic ja bey xin Jesucristo nech'ob ixix? Ja wi queri' nech'ob xc'a ma ix ch'obol ta ari'. 4Ja tok xenimaj ja Jesucristo congana rpokonal xetij rmal pro camic ¿la chaka queri' tok xetij ja rpokonal? Maquita chaka queri' wach'alal. 5Ja Dios arja' takyonto ja rEspíritu Santo ewq'uin, c'oli milagro ja rbanon je'e checojol ¿nak tre tok queri' rbanon ja Dios checojol nech'ob ixix? ¿La rmal chi c'oli ja ley ebanon je'e cumplir? Mni, ma rmal ta ja ley pro como xec'waxaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo in yuke' ec'u'x ruq'uin chewi' tok queri' rbanon ja Dios checojol. 6Bien turkaj chewe ja rAbraham, arja' yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Dios in rmal ja yukulbal ruc'u'x chewi' tok Dios xuto', xwasajel libre in xuban tre cani' mta ril rumac rbanon. 7Rmalc'ari' tok nbij chewe, wi c'o yukulbal ac'u'x ruq'uin ja Dios jari' at ralc'wal can ja rAbraham. 8Tz'ibtal can ojer chipan ja rtzobal Dios chi ja winak ja ma e aj Israel ta eje'e' nerila' na jun k'ij ja tok nyuke' na quec'u'x ruq'uin ja Dios in rmal ja yukulbal quec'u'x chewi' tok neruto' ja Dios, nerwasajel libre in nuban chique cani' mta quil quemac quibanon. Rmalc'ari' tok c'oli ja utzlaj tzij xin totajem ja bix tre ja rAbraham ojer rmal ja Dios, quewa' bix tre ri': —Abraham, amwal atat tok c'oli ja rutzil ja nyataj na chique ja winak ja rec'o nojel tinamit wawe' chwach'ulew, ne'xi ja Abraham. Queri' tz'ibtal can. 9Queri' c'a rbanic, ja winak ja c'o yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Dios eje'e' ri' ja nyataj chique ja rutzil xin Dios ja cani' yataj tre ja rAbraham ojer como ja rAbraham arja' ni yukul wi' ruc'u'x ruq'uin ja Dios. 10Pro canojel ja winak ja yukul quec'u'x ruq'uin ja nqueban kaj eje'e' queyon chi rbanic cumplir ja ley eje'e' c'o maldición c'o ryewal ja Dios chiquij. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Rjawaxic chi ni naban wi' cumplir nojelal ja tz'ibtal chipan ja libro xin ley. Ja winak xa nak ta chi winakil wi matiqueban cumplir nojelal ja nbij ja ley chi nqueban jari' c'o maldición c'o ryewal ja Dios chiquij. 11Ja rtzobal Dios bien nk'alasaj chikawach chi majun nak ta xtitotaj ta xtiwasaxel ta libre rmal ja Dios ja xta rmal nuban je'e cumplir ja tz'ibtal chipan ja ley. Bien k'alaj chi queri' rbanic como ja rtzobal Dios quewa' nbij chake ri': —Ja winak ja netotaji in newasaxel libre rmal ja Dios eje'e' xa rmal ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Dios tok nquewil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, ne'e. 12Junwi' na ja ley in junwi' chi na ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Dios. Como ja ley quewa' tz'ibtal can tre ri': —Ja wi naban cumplir nojelal ja nbij ja ley chi naban jari' nawil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Queri' ja tz'ibtal can. 13Ja nabey c'oli ja maldición kajnak chakij rmal ja ma xkaban ta cumplir nojelal ja nbij ja ley chi nkaban pro ja Cristo arja' xutoj ja kil kamac, xlasaj chakij ja maldición, arja' xoc chuxe' ja maldición pa kaq'uexwach. Ja tok camsaxi ja Cristo chwach cruz c'oli ja maldición q'ueje' trij cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Jun winak xa nak ta chi winakil ja wi njecbax chwach jun che' chi ncamsaxi jari' retal chi c'o maldición trij, ne'e. 14Queri' xuban ja Jesús utzc'a chi ixix ja ma ix aj Israel ta nyataj na chewe ja rutzil ja tzujun can tre ja rAbraham ojer rmal ja Dios. Queri' xuban utzc'a chi xa rmal ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Dios chewi' tok nkacochij ja rEspíritu Santo ja tzujun can ojer. 15Camic wach'alal c'o jun c'ambal tzij nya' chewach ri'. Ja tok c'o jun chominem nbani masqui xa winak nebanowi pro wi nba̱n rwujal in tok nba̱n firmar jari' ni majun xtiyojo ta xtiq'uexo ta. 16Ja Dios arja' c'o jun chominem xuban ruq'uin ja rAbraham ojer, c'oli ja rutzil xin Dios xtzujuj tre ja rAbraham in tre rja'tzul chakaja'. Xa jun rja'tzul ja rAbraham ja xtzujuj wi', ma xtzujuj ta chique canojel: —Tre ja rawija'tzul ntzujuj wi', ne'xi ja rAbraham rmal ja Dios. Ja c'a rja'tzul ja rAbraham jari' ja Cristo. 17Camic nch'ob chewach nak rc'amonto ja c'a xinbij kaj chewe ri'. Ja Dios arja' c'o jun chominem xuban ruq'uin ja rAbraham in xuya' rseguro chi ni nuban wi' cumplir ja xtzujuj tre. Pro ja ley jari' c'a chi cuatrocientos treinta juna' winakar chi wi'. Rmalc'ari' tok nbij chewe, ja ley mta moda xtuyoj ta ja chominem ja xuban ja Dios ruq'uin ja rAbraham, mta moda xtuyoj ta ja xtzujuj can tre. 18Wixta ja' ley c'amoto ja herencia xin Dios maquita c'a ja' riri' c'amoto ja xtzujuj can ja Dios tre ja rAbraham. Pro ja Dios como arja' rtzujun ja herencia tre ja rAbraham xa rmalari' tok xuya' tre. 19Ja wi queri' rubey ¿nak c'a noc wi' ja ley? Jari' ni c'o wi' rsamaj pro ja Dios c'a después na xwinakarsaj ja ley utzc'a chi nkotakij nak rbanic ja il mac ja nkaban ja rok winak. Pro ja ley xa pajtali ja tiempo rxin, tokori' xurq'uisa' ja tok peti ja Cristo ja rja'tzul can ja rAbraham como tre arja' tzujun can wi' ja rutzil xin Dios. In jun chic chakaja', ja Dios tok xuya'to ja ley ma ni ta arja' tzijon cuq'uin ja winak, ángel xec'amoto, xurquiya'a' tre ja Moisés in ja' Moisés xuya' chic chique ja winak. 20Pro ja xuban ja Dios tok xtzujuj ja rutzil tre ja rAbraham nij arja' tzijon ruq'uin. 21¿La tibij c'a tzij ari' chi xa nch'ojij ri' ja ley ruq'uin ja rutzil ja tzujun can rmal ja Dios? Mni, ma queri' ta. Wixta c'o jun ley ja cowin ta xuq'uex ta ja kana'oj in xuya' ta chake ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij rmal ta c'ari' ley tok xoktotaji in xokwasaxel libre rmal ja Dios. 22Pro quewa' rubey ri', ja ley chaka nbij chake kanojelal ja rok winak chi ok preso pa ruk'a' ja il mac. Queri' nbij chake ja ley utzc'a chi kanojel ja nyuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo nokquirtaj chipan ja kil kamac in nkacochij ja rutzil ja tzujun can rmal ja Dios in xa rmal ja yukulbal kac'u'x tok nba̱n queri' chake. 23Pro ja tok maja'n tipeti ja Jesucristo okrchapon ja ley tri' in okrchajin. Pro ja tok peti ja Jesucristo, tok bix chake chi ruq'uin arja' nyuke' chi wi' kac'u'x tokori' xokjach can pa ruk'a' rmal ja ley. 24Queri' c'a rbanic ja ley cani' jun ajyuk' okrbanonto cuenta, xokrujach can pa ruk'a' ja Cristo chi nyuke' chic kac'u'x ruq'uin in xa rmal ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Cristo chewi' tok Dios nokruto', nokrwasajel libre in nuban chake cani' mta kil kamac kabanon. 25Pro camic penak chic ja Cristo, yukul chic kac'u'x ruq'uin, ma ja chi ta ja rajyuk' okbanyon cuenta. 26Como xa jun ebanon chic ruq'uin ja Cristo Jesús tibij c'a tzij ari' chi ix ralc'wal Dios ewanojel pro xa rmal ja yukulbal ec'u'x ruq'uin tok banon queri' chewe. 27Ja tok xixban bautizar jari' xa jun xeban ruq'uin ja Cristo, tibij c'a tzij ari' chi Cristo ewekben chic ewi'. 28Xa ix jun chic chi ix aj Israel chi ma ix aj Israel ta, chi ix esclavo chi ix libre, chi ix achi'i' chi ix ixoki', xa ix jun chic ewanojelal como xa jun chic ebanon ruq'uin ja Cristo Jesús. 29Ja c'a wi ix rxin chic ja Cristo jari' ix rja'tzul can ja rAbraham in c'ol ek'a' tre ja herencia ja tzujun can tre ja rAbraham ojer rmal ja Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\