Galatas 4

1Quewa' rbanic ri' wach'alal. Jun alc'walaxel tok c'a tino'y na jari' mta herencia nja̱ch tre chanim pro arja xa cani' jun ti moso. Ma jun nak ta nja̱ch tre chanim masqui rxin nojelal pro c'a nerila' na jun tiempo ja nja̱ch wi' tre. 2Pro ec'oli ja repa'l trij ja ralc'walaxel chi rchajixic in nqueban cuenta ja herencia. Ja herencia c'a tokori' nja̱ch tre ja ralc'walaxel ja tok nerila' ja tiempo ja chomarsan rmal ja tatixel ja nba̱n wi' ja jachonem. 3In queri' c'a chake ajoj chakaja' nabey ok cani' tak ac'ala', xokq'ueje' na pa ruk'a' jule' costumbre ja xa xoc'o ruk'ij. 4Pro ja Dios tok tz'akati ja tiempo ja chomarsanto rmal tokoc'ari' xutakto ja Cristo ja Ralc'wal. Xalaxi ja Ralc'wal Dios chwiruk'a' jun ixok in q'ueje' na pa ruk'a' ja ley ja ya'on can tre ja Moisés ojer rmal ja Dios. 5Queri' xuban ja Dios utzc'a chi xokrwasajel libre ja xokq'ueje' pa ruk'a' ja ley in rmalari' tok nuban chic chake ok cani' chak'laj ralc'wal. 6Como ix alc'walaxela' chic chewi' tok Dios rtakonto ja rEspíritu Santo rxin ja Ralc'wal pa tak ewanma: —Nata', Padre, ne' kaj ja rEspíritu Santo pa tak ewanma. 7Rmalc'ari' tok ma ix cani' chi ta moso, ix alc'walaxela' chic chewi' tok c'o chic ek'a' tre ja herencia xin Dios pro rmal ja Cristo tok banon queri' chewe. 8Pro ja nabey tok maja'n tewotakij rwach ja Dios xixq'ueje' na pa quek'a' cachbal tak winak in rachbal tak nakun, xe'ecoj como e dios pro ma katzij ta chi e dios. 9Ja c'a camic chic ewotak chic rwach ja Dios, o ja más rubey, arja' xurotakij kaj ewach nabey pro ¿nak c'a nech'ob ja tok nixmeloj chic jutij chewij como nixtajini nenimaj chic jule' costumbre ja roc'owinak chic rtiempo pro jari' majun totajem majun utzil rc'amonpi ta chewe? Pro c'o taka'an egana nixoc chic jutij pa ruk'a'. 10Taka'an ruq'uin jule' nmak'ij yukul chi wi' ec'u'x. 11Anin nxbej wi' emwal, matzij xa mta noc wi' ja congana xintij nuk'ij chi etijoxic. 12Wach'alal, tebana' jun utzil, tebana' ixix ja cani' nbanon anin como anin inocnak in cani' ewach aj tinamit ja ma ix aj Israel ta. Ja c'a tok xinq'ueje' checojol ni majun itzel nak ta xeban ta chwe. 13Ixix bien ewotak chi rmal jun yobil xinkajbej chewi' tok xinq'ueje' na checojol, xa rmalari' yobil ja tok kas xinya' rbixic ja utzlaj tzij xin Jesucristo chewe nabey. 14Jari' yobil congana lawulo' xuban chwe pro ixix ma itzel ta xinetz'at, ma xinesalujel ta. Ja xeban chwe, nojel ec'u'x nojel ewanma xinec'ul, xeban chwe in cani' jun ángel rxin Dios, xeban chwe in cani' Jesucristo. 15Congana xixquicot chwij tri'. Ja wixta xixcowini xec'otpi ta ja rewach tri' wotak chi ix conforme xeya'pi ta chwe. ¿Pro ja camic bar c'a xoc wari' ja quicotemal? 16Pro ja xinbij chewe chipan awa' jun carta ri' ni rubey wi', maxta tech'ob chwij chi in ec'ulel chic, maquirtari'. 17Pro ja c'a winak ja neyojo ewxin eje'e' ni katzij wi' chi congana nel quec'u'x chewij pro xa quewach nquec'am chewe. Ja ncajo' chewe chi neya' can ja tijonem ja xinya' anin chewe in eje'e' chic nel ec'u'x chiquij. 18Ni rubey wi' ja tok wi c'o jun ja nel ruc'u'x chewij pro xarwari' wi utzil ja nrajo' chewe pro tibana' c'a nojel tiempo in ma ruyon tari' ja tok inc'ol anin ewq'uin. 19Chak'laj tak walc'wal, jutij chic inmajtajnak rmal ja rpokonal emwal ixix. Cani' tre jun ixok tok maja'n talaxi ti ral arja' nmajtaj rmal ja rpokonal in queri' c'a chwe anin chakaja' congana nti'on chwe chi raybexic nak k'ij xtiq'uiyi chi utz ja Cristo pa tak ewanma. 20Kas ta inc'o pon chic ewq'uin camic ri', kas ta pan ekal nch'ob chewach nojelal nak rbanic. Pro ja camic maticanoy mwal nak la nbij chic chewe. 21Camic c'oli nwajo' nc'waxaj chewe ixix ja c'ol egana nixq'ueje' pa ruk'a' ja ley ¿la ma ewotak ta c'a nak rbanic ja ley? 22Anin nch'ob na chewach nak rbanic. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ec'o ca'i' rc'ajol ja rAbraham, jun q'ueje' chwiruk'a' ja raj'ic' in jun chic q'ueje' chwiruk'a' ja rxjayil. Ja raj'ic' jari' xa esclava pa ruk'a' pro ja rxjayil arja' libre. 23Ja ral ja rixok esclava arja' chaka xalaxi pro ma chaka ta xalaxi ja ral ja rixok libre como arja' tzujun can tre ja rAbraham rmal ja Dios. 24Jari' nkac'ambej tzij tre ca'i' chominem. Jun chominem c'o jun jayu' rbina'an Sinaí ja bar chomarsax wi' pro jari' chominem nerwinakarsaj jule' winak ja xa ne'oc esclavo. Ja jun chic chominem tri' chomarsax wi' chipan jun tinamit rbina'an Jerusalén pro jun tinamit ja c'o chila' chicaj. Ja jayu' rbina'an Sinaí pa rcuenta Arabia c'o wi' in tri' chomarsax wi' ja ley, jari' nkac'ambej tzij tre ja rixok esclava rbina'an Agar. Jari' nkac'ambej tzij tre chakaja' ja tinamit Jerusalén pro jun tinamit ja c'o chwach'ulew camic como ja winak ja raj Jerusalén camic xa e cani' esclavo. Pro ja jun chic Jerusalén ja c'o chila' chicaj jari' ma esclava ta, libre. Jari' kate' chi nimlaj kanojelal ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 27Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Atat ja majun tawal, catquicoti. Catquicoti masqui ni mta wi' alanem chawij. Como ja rixok ja ya'on can rmal ja rchajil nerila' na jun k'ij tok más chi na ja ral xqueq'ueje' chwiruk'a' chwach ja rixok ja c'o rchajil ruq'uin, queri' nbij. 28Wach'alal, ajoj ok ralc'wal chic ja Dios rmal ja rtzujun can ojer, xa ok junan ruq'uin chic ja rIsaac como arja' ma chaka ta xalaxi pro tzujun can tre ja rAbraham rmal ja Dios. 29Pro ja ralc'walaxel ja chaka xalaxi arja' itzel xuban tre ja ralc'walaxel ja tzujun can ja xalax rmal ja rEspíritu Santo. In queri' nba̱n ajoj chake camic chakaja'. 30Pro bien tec'waxaj ja nbij ja rtzobal Dios quewari': —Tasalujel ja rixok esclava e ca'i' in ral. Como ja ral ja rixok libre c'o jun herencia nyataj na tre pro ja ral ja rixok esclava arja' mta herencia xtiyataj ta tre. Queri' nbij. 31Queri' rbanic wach'alal, ajoj ma ok ral ta ja rixok esclava, ok ral ja rixok libre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\