San Juan 13

1Xerila' ja pispra rxin ja nmak'ij pascua. Ja c'a Jesús arja' rotak chi xurwila' ja hora chi nuya' can ja rwach'ulew in nmeloj ruq'uin ja Tatixel. Cani' rbanonto chique ja rdiscípulo wawe' chwach'ulew nij erajo'onto wi' in niquirwari' xuban can chic chique, c'oli ja xc'utbej chic chiquewach chi ni nerajo' wi'. 2Arja' rmajon wa'im cuq'uin ja rdiscípulo. Ja c'a diablo arja' rbanon chic ja samaj pa ranma ja Judas Iscariote ja rc'ajol Simón, rtakchi'in chic chi nujach ja Jesús pa quek'a' ja winak ja netzelan rxin. 3Ja c'a Jesús arja' bien rotak chi jachon pa ruk'a' nojelal rmal ja Tatixel in bien rotak chakaja' chi arja' ruq'uin ja Dios penak wi' in ruq'uin nmeloj chi wi' jutij. 4C'ac'ari' yictajto pa mesa, ja c'a tziak ja rcojon trij ja rtziak jari' xlasaj can, xuc'am chic jun tziak ja cani' nquecoj ja rilinela' in jari' xucoj chic xe' rupan. 5C'ac'ari' xchomij jun palangana ya' in xumaj rch'ajic cakan ja rdiscípulo. Ja c'a tok nch'ajtaji nusu' tre ja tziak ja rcojon xe' rupan. 6Ja c'a tok xekaj ruq'uin ja Simón Pedro chi nuch'aj ja rkan quewa' bix tre rmal ja Pedro ri': —Wajaw, taka'an nach'aj wakan, ne'xi. 7—Xa matich'obtaj amwal camic ja nmajon rbanic chawe pro nerila' na jun k'ij tok nch'obtaj na amwal, ne'e ja Jesús tre. 8—Ma can ta, atat ni ma yatal ta wi' chawij chi xtach'aj ta wakan, ne'e ja Pedro tre. —Ja wi matinch'aj jari' ma at wachbil chi ta c'ari', ne'e ja Jesús tre. 9C'ac'ari' ja Pedro xbij tre: —Wajaw, ja wi queri' rbanic, ma ruyon ta c'a wakan nach'aj ari', tach'aja' c'a nuk'a' in tabaka' nwi' chakaja', ne' tre. 10Ja c'a Jesús xbij chic tre: —Jun achi wi rtijon chic atinem jari' ch'ajch'oj chic, ma rjawaxic chi ta tre chi njosk'ix chic, xa ruyon chic rkan nch'aji, in queri' chewe ixix, ix ch'ajch'oji' chic pro ma ewanojelal ta, ne' tre. 11Como arja' bien rotak nak ja njacho na rxin pa quek'a' ja netzelan rxin chewi' tok xbij chi: —Ma ewanojelal ta ix ch'ajch'oji', ne' chique. 12Ja tok ch'ajtaji ja cakan rmal c'ac'ari' xucoj chic ja rtziak ja rwasan can in tz'abe' chic jutij pa mesa in quewa' xbij chic chique ri': —¿La nch'obtaj emwal ja c'a xinban chewe ri'? 13Ixix nebij chwe Maestro, nixche' chwe, in Kajaw, nixche' chwe, in jari' ni rubey wi' ja nebij como ni katzij wi' chi in Emaestro, in Ewajaw chakaja'. 14Anin in Ewajaw, in Emaestro chakaja' pro ma xinpokonaj ta xinch'aj ja rewakan in queri' c'a chewe ixix chakaja' rjawaxic chi matepokonaj nech'aj ja rewakan chibil tak ewi'. 15Jun ejemplo awa' xinya' chewach ri' chi queri' neban ixix chibil tak ewi' ja cani' xinban anin chewe. 16Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', jun ilinel ¿la nim ta c'a ruk'ij chwach ja rajaw in jun banol takquil la nim ta c'a ruk'ij chwach ja takyonel rxin? 17Ja wi nch'obtaj emwal ja c'a xinbij chewe ri' jari' congana qui'il chewe pro ja wi nenimaj. 18Pro ma ewanojelal ta ja qui'il chewe como anin wotak jani' ena'oj ja rixncha'on. In ni rjawaxic wi' chi nbantaj na cumplir ja tz'ibtal can chwe ojer chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —C'o jun xinwachbilaj chi wa'im jari' xoc nc'ulel, yictaj chwij. Queri' tz'ibtal can. 19Ja xinbij chewe ri' masqui maja'n tibantaji pro nbij chewe camic chi ni nbantaj na wi'. Queri' nbij chewe utzc'a ja tok xtibantaji tokori' bien nch'obtaj emwal nak inocnak wi' utzc'a nenimaj chi nij in quirwari' ja cani' nbinto chewe. 20Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', xa nak ta xquec'ulu quixin ja rajsamajela' ja nenutakel, anin c'ari' ninquec'ul chakaja', in xa nak ta xquec'ulu wxin nquec'ul c'ari' chakaja' ja takyonto wxin. Queri' xbij ja Jesús chique. 21Ja tok bitaji tzij ri' rmal c'ac'ari' xumaj jun nimlaj bis, congana lawulo' nuban ranma rmal in xbij chic chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', c'o jun chewe, arja' njacho na wxin pa quek'a' ja winak ja netzelan wxin, ne' chique. 22Ja c'a rdiscípulo eje'e' quemaj rtz'atic qui', matich'obtaj cumal chok tre bix wi' ja tzij. 23C'o jun chique ja rdiscípulo ja congana najo'x rmal, arja' k'eloc ruq'uin ja Jesús pa mesa. 24Ja c'a Simón Pedro arja' xuban pon ruk'a' chwach ja jun chic discípulo chi nc'axaj tre chok tre bix wi' ja tzij rmal ja Jesús. 25Ja c'a discípulo como arja' k'eloc chwa ruc'u'x ja Jesús chewi' tok xc'axaj tre: —Kajaw ¿nak chake ja njacho awxin? ne' tre. 26—Ja bar xtinya' wi' ja caxlanway ja mu'un, arja' c'ari', ne'e ja Jesús tre. C'ac'ari' xumu' ja caxlanway in tre ja Judas Iscariote xuya' wi', ja rc'ajol Simón. 27Ja c'a Judas arja' tok c'amtaj rmal ja caxlanway c'ac'ari' xoqui ja Satanás pa ranma in bix tre rmal ja Jesús: —Ja ramajon rch'obic chi naban jat, tabana' chanim, ne'xi. 28Pro ja rec'o pa mesa ni majun chique ch'obtaj ta cumal nak tre tok bix queri' tre ja Judas rmal ja Jesús. 29Ec'oli chique, eje'e' quech'ob kaj chi ja Judas bix tre chi nbe, nerlok'o' ja nc'atzin tre ja wa'im xin nmak'ij owi nta̱kel chi nersipaj jun ti ayuda chique ja tak meba'i' como ja Judas ruq'uin arja' c'o wi' caja xin pwok. 30Queri' xuban ja Judas tok chaka maril c'amtaj rmal ja caxlanway be, xelel chiquicojol, ocnak chic ak'a'. 31Ja c'a tok elnakel chic ja Judas xumaj chic jutij tzij ja Jesús, quewa' xbij chic ri': —Camic ni k'alaj wi' chi congana nim ruk'ij ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. In jun chic, rmal ja rc'aslemal ja Ralc'walaxel tri' ntz'a̱t wi' chi congana nim ruk'ij ja Dios chakaja'. 32Como ja Dios arja' nya̱' ruk'ij rmal ja rc'aslemal ja Ralc'walaxel rmalc'ari' ja Dios nk'alasaj na chi congana nim ruk'ij ja Ralc'walaxel chakaja', nk'alasaj na chi xa jun quibanon ruq'uin in jari' nk'alasaj chanim. 33Chak'laj walc'wal, anin xa jun ti tiempo chic ninq'ueje' checojol. Ninecanoj chi na pro cani' xinbij chique ja jule' chic aj Israel queri' nbij chic chewe ixix camic quewari', ja bar xquinbe chi wi' maquixcowin ixix nixekaj tri'. 34C'o jun c'ac'a mandamiento nbij can chewe ri', tewajo' ewi'. Cani' nbanonto anin chewe nij ixnwajo'onto wi' queri' c'a tebana' ixix chakaja' ni tewajo' wi' ewi'. Jari' ja c'ac'a mandamiento nya' can chewe. 35Ja wi queri' neban wi newajo' ewi' tri' c'a nixtz'a̱t wi' cumal canojelal ja winak chi ni katzij wi' chi ix ndiscípulo, ne'e ja Jesús. 36Ja c'a Simón Pedro arja' xbij tre: —Kajaw ¿bar c'a tri' natbe wi'? ne' tre. —Ja bar xquinbe wi', atat macatcowini nattre' chwij camic pro nerila' na jun k'ij ja tok xcattre' na chwij, ne'xi rmal ja Jesús. 37—Wajaw ¿nak tre tok ma xquincowin ta xquintre' chawij camic? Anin matinpokonaj nincamsax amwal, ne'e ja Pedro. 38—¿La ni katzij wi' nabij chi matapokonaj natcamsax mwal? Pro ja xtinbij anin chawe ri' ni katzij wi', ja tok maja'n tok'i ja ac', atat oxmul xtabij chwe chi ma awotak ta nwach, ne'xi rmal ja Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\