San Juan 16

1Nojel awa' ja c'a xinbij kaj chewe ri' utzc'a chi mateya' can ja yukulbal ec'u'x wq'uin ja tok c'oli nak xtipi chewij. 2Como ja winak eje'e' nixquich'akijto na pa tak jay xin molbal ri'il ja bar nc'axax wi' ja rtzobal Dios in maquixc'ul chic chipan. In c'uluto, nerila' na jun k'ij ja tok nixquicamsaj in ja pa quetzij eje'e' rvoluntad Dios nqueban ja nixquicamsaj. 3Queri' xtiqueban chewe como eje'e' xa ma cotak ta jani' rna'oj ja Tatixel in nixtac'a cotak ta ja nna'oj anin chakaja'. 4Nojel awa' ja xinya' pon rbixic chewe ri' utzc'a tok xtibantaji quewa' nebij ri': —Ja c'awa' bin can chake rmal ja Jesús, xquixche' na. Ma xinbij ta chewe nabey nojel awa' wari' como c'a inc'o na checojol. 5Pro ja camic como ninbe chewi' tok nbij can chewe. Camic ninmeloj ruq'uin ja takyonto wxin pro ni majun chewe nc'waxaj ta chwe: —¿Bar c'a natbe wi'? ne' ta chwe. 6Pro ja rebanon, nojnak ja bis pa tak ewanma rmal ja xinbij chewe. 7Pro nojel ja nmajon rbixic chewe ni katzij wi'. Ja ninel checojol jari' c'oli rc'amonto chewe. Ja wixta maquinbe maquita nkajto ari' ewq'uin ja jun chic To'onel pro ja wi ninbe, anin ninetakoto rxin ewq'uin. 8Ja c'a tok xtikajto ja jun chic To'onel quewa' ja samaj ja nurbana' kaj ri'. Jun, bien nk'alasaj na chiquewach ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x chi c'oli ja quil quemac quibanon. Como eje'e' ma yukul ta quec'u'x wq'uin chewi' tok xtuch'ob chiquewach chi e aj'il e ajmaqui'. In jun chic ja samaj nurbana' kaj, bien nk'alasaj na chiquewach chi ja Tatixel arja' ni utz wi' ninrutz'at como arja' nuya' na chwe chi tri' ninbe wi' ja bar c'o wi' arja' in maquinetz'at chic. In c'o chic jun ja samaj ja nurbana' kaj, bien nk'alasaj na chiquewach chi ja Dios arja' nuk'et tzij chiquij ja banol tak itzelal como arja' rk'eton chic tzij trij ja Satanás ja nbano mandar wawe' chwach'ulew. 12Anin c'a c'o na ja maja'n tinbij chewe pro matich'obtaj emwal ja xtinbij ta chewe camic. 13Ja tok xtipeti ja rEspíritu Santo ja nk'alasani jani' ja Dios ja ni katzij wi' chi Dios arja' nuc'an ewxin in bien nk'alasaj na chewach nojelal nak ja kas mero rbanic ja Dios. Queri' xtuban como arja' ma chaka ta ruyon xtiwinakarsaj nojoj ja xtibij, ja nbix tre rmal ja Tatixel jari' nbij arja'. In jun chic, arja' nk'alasaj na je'e chewach ja maja'n tibantaji. 14Ja c'a tok xtipeti jari' nuk'ij anin nurya'a' como arja' nuc'amto na ja c'o pa nuk'a' anin chi nurk'alasaj chewach nak rbanic. 15Nojel ja c'o ruq'uin ja Tatixel c'o nuk'a' anin tre chakaja' rmalc'ari' tok xinbij chewe chi ja rEspíritu Santo arja' nuc'amto na ja c'o pa nuk'a' anin chi nurk'alasaj chewach nak rbanic. 16Xa jurata chic ninq'ueje' checojol in maquinetz'at chic pro xa ma nim ta ja tiempo ja maquinetz'at c'ac'ari' ninetz'at chi na jutij. Queri' nbij chewe como ninbe ruq'uin ja Tatixel. Queri' xbij ja Jesús chique. 17C'ac'ari' ec'oli chique ja rdiscípulo quemaj tzij chibil tak qui', quewa' quibij ri': —¿Nak tibij c'awa' ja nbij chake chi: —Xa jurata chic ninq'ueje' checojol in maquinetz'at chic pro xa ma nim ta ja tiempo ja maquinetz'at c'ac'ari' ninetz'at chi na jutij, taka'an ne' chake, in ja jun chic nbij chakaja' chi: —Queri' nbij chewe como ninbe ruq'uin ja Tatixel? taka'an ne'e. 18¿Nak tibij c'awa' ja nbij xa jurata? taka'an matich'obtaj kumal ja nbij, neche'e. 19Ja c'a Jesús arja' rotak chi ncajo' nquic'axaj tre nak rbanic in xbij chique: —¿La ja' nec'waxaj chibil tak ewi' ja xinbij chewe chi xa jurata chic ninq'ueje' checojol in maquinetz'at chic pro xa ma nim ta ja tiempo ja maquinetz'at c'ac'ari' ninetz'at chi na jutij? 20Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ixix nixok' na, nixbison na pro ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x eje'e' nequicot na. Pro masqui xquixbisoni pro jari' bis chaka jalal tok xtoc'owi in nwinakar chi na jun quicotemal pa tak ewanma. 21Cani' nuban jun ixok ja tok xajalal maja'n tiq'ueje'e jun ti ral, arja' lawulo' nuban rmal ja rti'obal como xurwila' ja hora chi nq'ueje'e ja ti ral. Pro ja te'ej tok c'o chic ja tac'al jari' matinataj chic rmal ja ti'onem ja k'ax trij. Matinataj chic pro rumac ja quicotemal ja c'o chic pa ranma como c'o chic jun ti yaqui' xuya' chwach'ulew. 22Queri' c'a chewe ixix chakaja' camic, emajon bis pro nutz'at chi na jutij ri' kawach ewq'uin, janila xquixquicot rmal pro jun quicotemal ja majun nak ta xtiwasan ta chewe. 23Ja c'a tok xterila' ri' k'ij tokori' ma rjawaxic chi ta chewe chi c'o chi ta xtec'waxaj chi ta chwe. Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', xa nak ta ja xtec'utuj tre ja Tatixel wi pa nubi' anin nec'utuj wi yukul ec'u'x wq'uin chi rc'utuxic arja' nuya' chewe. 24Ja cani' ebanonto mta ec'utun pan oración ja pa nubi' ta anin. Pro ja camic anin nbij chewe, tec'utuj in nyataj chewe. Quirtari' neban utzc'a chi xtinoj ta ja quicotemal xin Dios pa tak ewanma. 25Nojel awa' ja nbin chewe ri' c'o je'e c'ambal tak tzij xincoj chi rbixic ja ma xel ta claro chewach. Pro nerila' na jun k'ij tok ma rjawaxic chi ta xkotzijon chi ta ewq'uin pa c'ambal tak tzij tokoc'ari' bien nk'alasaj na chewach nak rbanic ja Tatixel. 26Ja c'a tok xterila' ja k'ij tokori' tok pa nubi' anin nec'utuj tre ja Tatixel nak ja kas newajo'. Pro ma rjawaxic ta ja kas ta na nbochi'ij ja Tatixel chi nuya' chewe ja nec'utuj tre. 27Arja' nuya' chewe como nixrajo' xa chewi' tok nuya' chewe. Queri' nuban chewe como ixix ninewajo' in chakaja' nenimaj chi ruq'uin ja Dios inpenak wi'. 28Ruq'uin ja Tatixel inelnakto wi', inpenak wawe' chwach'ulew in camic nya' can ja rwach'ulew, ninmeloj chic jutij ruq'uin ja Tatixel. Queri' xbij ja Jesús chique. 29Ja c'a rdiscípulo eje'e' quibij tre: —Camic bien taka'an claro xel chikawach ja c'a xabij le', jala' ma c'ambal tzij ta. 30Ja camic bien ch'obtajnak chic kumal chi atat nojel awotak, ma rjawaxic ta chawe chi nac'waxaj ta na ja nkac'axaj chawe como jari' awotak chic tok maja'n tikac'axaj chawe rmalc'ari' nkanimaj chi ruq'uin ja Dios atpenak wi', xeche' tre. 31Ja c'a Jesús xbij chique: —¿La ni katzij wi' chi nenimaj chi ruq'uin ja Dios inpenak wi'? 32Pro nerila' na wa'an jun hora ja tok nineya' can ti nuyon in jari' xajalal nrajo' chi nbantaj cumplir. Jari' hora nixchicaxi, nixanmaji in nixbe chi ewochoch chejujunal. Pro masqui nineya' can pro ma nuyon ta anin ja ninq'ueje' can como ja Tatixel arja' ni c'o wi' wq'uin. 33Nojel awa' ja xinbij chewe chipan awa' jun tucwak'abil ri' utzc'a chi nyataj na chewe ja quicotemal xin Dios ja tok xa jun chic ebanon wq'uin. Ja chipan awa' rwach'ulew ri' congana rpokonal xtetij na pro quixquicoti como ja ritzelal rxin ja rwach'ulew jari' ni ma cowinnak ta wi' chwij, nij anin wi' inch'ocmajnak. Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\