San Juan 17

1Ja Jesús tok bitaj rmal ja tzij ri' ca'y chicaj in xumaj chic rbanic oración, quewa' xbij tre ja Tatixel ri': —Nata', camic xurwila' ja hora, tabana' c'a chwe ja nak'alasbej chiquewach ja winak chi congana nim nuk'ij ja rin Alc'walaxel, queri' ta naban chwe utzc'a chi anin natnk'alasaj chic atat chiquewach chakaja' chi congana nim ak'ij. 2Como atat aya'on chwe chi c'o nuk'a' chique canojelal ja winak. Queri' abanon chwe utzc'a chi anin c'oli ja utzlaj c'aslemal nya' chique canojel ja winak ja re'aya'on chwe pro jun utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 3Ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij quewa' rbanic ri', ja winak tok cotak jani' ja rana'oj atat ja xa ayon chi ni katzij wi' chi at Dios in tok cotak jani' nna'oj anin ja rin Jesucristo ja rinatakonto wawe' chwach'ulew jari' cuc'an ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 4Anin nya'on ak'ij wawe' chwach'ulew, xinq'uis rbanic nojel ja samaj ja raya'on chwe chi nban. 5Camic Nata', taya'a' chwe chi queri' nkaban chic awq'uin pa gloria ja cani' kabanon nabey ja tok maja'n titz'ucarsaxi ja rwach'ulew, congana nim nuk'ij tri'. Taya'a' chwe chi ninbe chic jutij awq'uin pa gloria ja bar nk'alajin wi' chi congana nim nuk'ij. 6Ec'oli ja rachi'i' ja re'acha'on chiquicojol ja winak wawe' chwach'ulew, eje'e' e'aya'on chwe. Anin bien xink'alasaj chiquewach jani' ja rana'oj. Eje'e' nij e awxin wi' in camic e'aya'on chwe, quiniman ja ratzobal. 7Eje'e' cotak chic camic chi awq'uin atat penak wi' nojel ja xinban ja raya'on chwe chi xinban. 8Como anin nbin chic chique nojel ja rabin chwe. Eje'e' quiniman chic ja nbin chique in camic bien cotak chi awq'uin atat inpenak wi', nquinimaj chi atat attakyonto wxin. 9Ja camic nintajini nban orar pa quicuenta eje'e', ma pa quicuenta ta ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x. Nintajini nban orar pa quicuenta ja re'aya'on chwe como e awxin. 10Canojel ja re wxin anin e awxin atat chakaja', canojel ja re awxin atat e wxin anin chakaja'. Como xa jun kabanon cuq'uin chewi' tok ruq'uin ja quic'aslemal ntz'attaj wi' chi janila nim nuk'ij. 11Padre Santo, camic maquinq'ueje' chic más wawe' chwach'ulew pro ja reje'e' neq'ueje' na pro ja ranin ninmeloj chic jutij awq'uin. Pan abi' atat que'achajij can que'awaraj can ja re'aya'on chwe utzc'a xta jun xtiqueban ja cani' kabanon ajoj awq'uin xa jun kabanon. 12Anin tok xinq'ueje' cuq'uin wawe' chwach'ulew pan abi' atat xenuban cuenta, majun nak ta chique xtz'ila' ta ri', xa jun chique ja xtz'ila' ri' pro jari' ja ni yatal wi' trij chi nutij pokon chipan ja juicio. Queri' xuban utzc'a chi nbantaj cumplir ja tz'ibtal can ojer chipan ja rtzobal Dios. 13Pro ja camic anin ninmeloj awq'uin in nojel awa' ja nintajini nbij chawe camic ri' ni chiquewach eje'e' nbij can wi' wawe' chwach'ulew utzc'a chi xtinoj ta pa tak canma ja quicotemal ja c'o wq'uin. 14Anin bien xink'alasaj chiquewach ja ratzobal ja rabin chwe in camic xa itzel netz'a̱t cumal ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x como eje'e' ma ruq'uin ta rwach'ulew yukul wi' quec'u'x in cani' chwe anin chakaja' ma ruq'uin ta rwach'ulew yukul wi' nuc'u'x. 15Ma ja ta nc'utuj chawe chi ne'awasajel wawe' chwach'ulew xquebe ta awq'uin camic ri', ja nwajo' chawe chi ne'aban cuenta wawe' chwach'ulew utzc'a chi maquech'ac rmal ja ritzelal. 16Eje'e' ma ruq'uin ta rwach'ulew yukul wi' quec'u'x cani' chwe anin chakaja' ma ruq'uin ta rwach'ulew yukul wi' nuc'u'x. 17Camic que'aparti'ij, tach'ach'ojirsaj ja canma tre ja ratzobal como ruq'uin ja ratzobal nkatz'at wi' nak ja kas mero abanic ja katzij chi at Dios. 18Cani' abanon chwe xinatakto wawe' chwach'ulew queri' c'a nban anin chique chakaja' nchomarsan chic chi nenutakel chwach ja rwach'ulew chi nequibana' ja rasamaj. 19Camic anin nparti'ij wi' chi solo avoluntad atat nban pro cumal eje'e' ja tok nban queri'. Queri' nban utzc'a chi neparti'ix chic eje'e' chakaja' chi solo avoluntad atat nqueban pro rumac ja neq'ueje' chipan ja ratzobal ja nk'alasan chiquewach nak ja kas mero abanic ja ni katzij wi' chi at Dios. 20Pro ma queyon ta eje'e' nmajon rbanic oración pa quicuenta como eje'e' nqueya' na nbixic chique jule' chic in rmal ja xtiquibij ec'o chi na jule' ja xtiyuke' na quec'u'x wq'uin in camic nban orar pa quicuenta eje'e' chakaja'. 21Camic nban pon orar pa quicuenta utzc'a chi xta jun xtiqueban canojelal ja winak ja nyuke' quec'u'x wq'uin cani' kabanon ajoj awq'uin Nata' como atat xa jun abanon wq'uin in xa jun nbanon anin awq'uin chakaja'. Ja kas ngana anin xta jun xtiqueban kuq'uin canojelal utzc'a ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x eje'e' xtiquinimaj chi atat attakyonto wxin. 22Cani' aya'on chwe chi bien k'alaj chi atat atc'ayon ja nc'aslemal in queri' nbanon anin chakaja', nya'on chique chi bien k'alaj chi atat atc'ayon ja quic'aslemal eje'e' chakaja'. Queri' nbanon chique utzc'a chi xta jun xtiqueban ja cani' kabanon ajoj awq'uin como xa jun kabanon. 23Quewa' neli ri', anin xa jun nban cuq'uin in atat chakaja' xa jun naban wq'uin utzc'a tok xtiq'uiswani mta ari' ja maquita jun nqueban. Queri' nwajo' utzc'a ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x eje'e' xticotakij na chi atat attakyonto wxin utzc'a chi xticotakij na chakaja' chi congana ne'awajo' ja winak ja xa jun quibanon wq'uin ja cani' abanon chwe como congana ninawajo'. 24Nata', ja winak ja re'aya'on chwe c'o ngana chi tri' ne'eq'ueje' wi' ja bar xquineq'ueje' wi' anin. Queri' nwajo' chique utzc'a chi necowini nquetz'at ja nimlaj gloria xin Dios wc'an ja cani' aya'on chwe. Como atat nij inawajo'onto wi' ja tok maja'n titz'ucarsaxto ja rwach'ulew. 25Nata', atat nij at utzlaj k'etol tzij wi' pro ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x eje'e' xa ma cotak ta jani' ja rana'oj pro ja ranin wotak in chakaja' ja winak ja rec'o wq'uin ja re'aya'on chwe eje'e' cotak chi atat attakyonto wxin. 26Anin nk'alasan chic chiquewach jani' ja rana'oj in can nk'alasaj na más chiquewach chakaja'. Queri' xtinban chique utzc'a chi nq'ueje' pa tak canma ja mismo ajoben ri'il ja cani' inawajoben anin utzc'a chi ninq'ueje' anin pa tak canma chakaja'. Queri' xbij ja Jesús tre ja Tatixel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\