San Juan 18

1Ja tok bitaji tzij ri' rmal ja Jesús c'ac'ari' xerachbilajel ja rdiscípulo. C'o jun siwan rbina'an Cedrón xebe chajuparaj. Tri' c'o wi' jun lugar ticon jule' che' chwach. Ja c'a tok xe'ekaji xe'oc chipan ja lugar. 2Ja Jesús e rachbil ja rdiscípulo eje'e' q'uiylaj mul quimolon qui' chipan ari' lugar in xa rmalari' ja Judas arja' bien rotak ja lugar. Jari' mismo Judas ja rchomarsan chic chi nujach ja Jesús pa quek'a' ja winak ja netzelan rxin. 3Ja c'a Judas arja' xe'erc'ama' jule' soldado e rachbil jule' pulisiya' ja nesamaj pa quicuenta ja jefe quixin sacerdote in pa quicuenta ja fariseo. Ja tok xec'amtaj rmal c'ac'ari' xuc'amel chic quebey, xebe chipan ja lugar. C'o k'ak' quec'amel ja nquitz'atbej quebey in c'oli banbal tak ch'a'oj quec'amel chakaja'. 4Ja c'a tok xe'ekaji xelto ja Jesús xe'urc'ulu' como arja' bien rotak chic nojel ja maja'n tiban tre. Quewa' xbij ja Jesús chique ri': —¿Nak necanoj? ne' chique. 5—Jesús ja raj Nazaret nkacanoj, xeche' tre. —Anin, ne' chic ja Jesús chique. C'oli ja Judas chiquicojol ja njacho rxin ja Jesús pa quek'a'. 6Ja c'a tok bix chique rmal ja Jesús chi: —Anin, xeche'xi, c'ac'ari' xemeloj chiquij in xebe pa tok'ulew. 7Ja c'a Jesús arja' xc'axaj chic jutij chique: —¿Nak necanoj? ne' chic chique. —Jesús ja raj Nazaret nkacanoj, xeche' chic tre. 8—Nbin chic chewe chi anin. Pro wi anin ja ninecanoj teya'a' lugar chique ja wachbil ja rec'o wq'uin chi nebe, ne'e ja Jesús chique. 9Queri' xbij chique utzc'a chi nbantaj cumplir ja tzij ja xbij tre ja Tatixel quewari': —Ja re'aya'on chwe ni majun nak ta chique xinban ta perder, ne'e. 10Peti ja Simón Pedro rc'an jun espada, xwasajto ja respada in xusoc jun achi tre, xkupijel jun rxquin ja c'o pa riquik'a'. Ja rachi ja soqui Malco rubi', arja' jun moso rxin ja lok'laj sacerdote. 11Pro ja Jesús arja' xbij tre ja Pedro: —Tac'olo' ja respada pa rc'olibal como c'o jun rpokonal chomin rmal ja Nata' chi ntij in ni rjawaxic wi' chi nink'ax chipan, ne' tre. 12C'ac'ari' chapi ja Jesús cumal ja soldado e cachbil ja capitán ja pa'l chiquij e cachbil chakaja' ja pulisiya' quixin ja raj Israel. Ja tok chaptaj cumal quebac'. 13Ja c'a tok bac'taj cumal c'ac'ari' quec'amel. Chwach Anás quec'amel wi' nabey, ja rji'nam ja Caifás. Chipan ari' juna' ocnak lok'laj sacerdote ja Caifás. 14Jari' mismo Caifás ja biyon chique ja rach tak aj Israel chi: —Más na utz nokeli ja xa jun ncam pa kaq'uexwach ja rok aj Israel chwach ja nq'uisi chi jun ja tinamit. Queri' ja rbin chique. 15Ja c'a Simón Pedro rachbil jun chic discípulo eje'e' quitrarbejel ja Jesús. Ja jun chic discípulo arja' otakin rwach rmal ja lok'laj sacerdote in tok xoqui ja Jesús chwa jay ruq'uin ja lok'laj sacerdote xoc arja' chakaja'. 16Pro ja Pedro arja' q'ueje' can, ma xoc ta. Ja c'a discípulo ja otakin rwach rmal ja lok'laj sacerdote arja' meloji ja bar ocnakto wi'. Tri' c'o wi' jun xtan ja nchajini ja ruchi' ja bar natoc wi'. Ja discípulo xbij tre ja xtan chi nucojto ja Pedro c'ac'ari' xocto ja Pedro. 17Ja c'a tok ocnakto chic ja Pedro bix tre rmal ja xtan: —¿La maxta atat jun chakaja' at discípulo rxin ja rachi le' ja rbina'an Jesús? ne'xi. —Mni wa'an, ne'e ja Pedro. 18Ec'o jule' moso ja nesamaj pa jay e cachbil ja pulisiya' ja nechajin rxin ja Jesús, c'o jun k'ak' quiboxon como congana tew quimajon rmak'ic qui' epa'l chuchi'. Ja c'a Pedro arja' jun pa'loc cuq'uin chuchi' ja k'ak', rmajon rmak'ic ri'. 19Ja c'a Jesús arja' majtaj rc'otic ruchi' rmal ja lok'laj sacerdote, quewa' c'axax tre ri': —¿Echinatak ja radiscípulo in nak rbanic ja tijonem naya'? ne'xi. 20Ja c'a Jesús xbij tre: —Pro ma pan awatal ta wa'an tok xinya' ja tijonem, ni chiquewach ja winak xintzijon wi'. Xentijoj pa tak jay xin molbal ri'il, xentijoj chipan ja nimlaj templo xin Dios como ni tri' wi' nquemol wi' qui' ja raj Israel in ni majun nak ta ja chaka ta pan awatali xinbij chique. 21¿Nak tre tok chwe anin nac'waxaj wi' nak rbanic? Como ja winak ja xentijoj eje'e' bien cotak ja tijonem xinya', mejor chique c'a tac'waxaj wi' nak rbanic ja nbin chique, ne'e ja Jesús tre. 22Ja Jesús tok bitaj rmal ja tzij ri' c'o jun chique ja pulisiya' ja rec'o tri' xuya' jun k'a' chi rpalaj in xbij tre: —¿La rubey ta c'a ja chaka quela' nac'ulba'? Makana' maquita lok'laj sacerdote ja ntzijon awq'uin, ne'xi rmal ja pulisi'y. 23Ja c'a Jesús quewa' xbij tre ri': —Ja wi ma utz ta ja xinbij tabij c'a chwe nak ja ma utz ta xinbij nowi rubey ja xinbij ¿nak c'a tre tok xinach'ay? Queri' xbij tre. 24C'ac'ari' ja Anás xutakel chic ja Jesús chwach ja Caifás ja lok'laj sacerdote, ni c'a bac'on na wi' ja Jesús. 25Ja c'a Simón Pedro arja' kas pa'loc chi' k'ak', rmajon rmak'ic ri' ja tok c'axax tre: —¿La maxta atat jun chakaja' at discípulo rxin ja Jesús? ne'xi. Pro ja Pedro ma xuya' ta trij: —Ma anin ta, ne'e. 26C'o c'a jun chique ja moso rxin ja lok'laj sacerdote, arja' rch'alal ja rachi ja kupixel rxquin rmal ja Pedro, arja' xc'axaj tre: —¿La ma atat ta c'a xatnutz'at chipan ja lugar ja bar chaptaj wi' ja Jesús, la ma awachbilan ta c'a tri'? ne' tre ja Pedro. 27Pro ja Pedro arja' ni ma xuya' ta wi' trij in chaka jalal ja tok xok'i ja ac'. 28C'ac'ari' quec'amel chic jutij ja Jesús, xe'elel ruq'uin ja Caifás xebe chic ja bar c'o wi' ja jay rxin ja gobernador. Kas nsakari xebe. Ja c'a tok xe'ekaji ma xe'oc ta chipan ja jay como c'o jun costumbre quiniman chi jun aj Israel xajan wi noc pa jay ruq'uin jun winak ja ma rach aj Israel ta. In jun chic quiniman, wi xatoqui pa jay ruq'uin jari' xajan chic nati' ja nti'i cumal ja raj Israel chipan ja nmak'ij pascua. 29Xelto ja gobernador Pilato chipan ja jay in quewa' xbij chique ri': —Ja rachi ja rec'amonto ¿la c'o ril nebij? ne' chique. 30—Ja wixta maquita itzel achi maquita c'a nurkajacha' ari' pan ak'a', xeche' tre. 31—Mejor tec'ama'el ixix. Como c'oli ja ley ewxin jari' tecojo' chi nek'etbej tzij trij, ne'e ja Pilato chique. —Pro jari' ch'a'oj rij ajoj ta xtikak'et ta tzij trij jun winak chi nkacamsaj, xeche' tre. 32Ja tok quibij chi ma eje'e' ta nek'eto tzij trij ja Jesús chi nquicamsaj, tri' bantaj wi' cumplir ja rbin chic ja Jesús como arja' rbin pon chic nak xtiban na tre ja tok xticamsaxi. 33C'ac'ari' xoc chic jutij ja Pilato chipan ja jay, xutak rsiq'uixic ja Jesús in quewa' xc'axaj tre ri': —¿La atat ja rat rey quixin ja tinamit Israel? ne' tre. 34Ja c'a Jesús xbij tre: —¿La nach'ob atat chi in rey quixin xa chewi' tok nac'waxaj chwe owi la xa rmal ja bin chawe cumal jule' chic winak? ne' tre. 35—¿La in aj Israel la'an anin chewi' tok nabij queri' chwe? Ja jefe quixin sacerdote e cachbil jule' chic awach tak aj Israel eje'e' atquijachon pa nuk'a' camic ¿nak c'a awil abanon? ne' chic ja Pilato tre. 36Ja c'a Jesús quewa' xbij chic tre ri': —Anin c'o jun gobierno pa nuk'a' pro jari' ma xin rwach'ulew ta. Ja wixta xin rwach'ulew neyictaj ta c'ari' ja rajsamajela' ja rec'o pa ncuenta utzc'a chi maquinjach pa quek'a' ja raj Israel. Pro ma xin rwach'ulew ta ja ngobierno anin, ne' tre. 37—¿La katzij chi at rey? ne'e ja Pilato tre. Ja c'a Jesús xbij chic tre: —In rey nac'a cani' c'a xabij kaj, xc'a rmalari' tok inpenak wawe' chwach'ulew, xc'a rmalari' chakaja' tok xinalaxi. Inpenak chi rk'alasaxic chiquewach ja winak nak ja kas mero rbey Dios. Canojel ja winak ja c'o quigana ruq'uin ja rbey Dios eje'e' nqueya' quixquin tre chi rc'axaxic ja nmajon rbixic chique, ne' tre. 38—Pro nak la ja rbey Dios, ne'e ja Pilato tre. Ja Pilato tok bitaji tzij ri' rmal xelto chic jutij chipan ja jay in quewa' xbij chique ja raj Israel ri': —Ja ntz'at anin ni majun ril ja Jesús. 39Pro ixix c'amonnak chewe chi c'o jun preso ewach aj tinamit nsokpijel pa tak nmak'ij pascua. Camic tebij chwe ¿la c'ol egana chi nsokpijel ja rey ewxin ja rix aj Israel? ne' chique. 40Pro ja reje'e' quemaj chic jutij rakoj quechi', quewa' quibij ri': —Mejor, Barrabás ja nasokpijel, ma Jesús ta, xeche'e. Pro ja Barrabás arja' xa jun alak'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\