San Juan 2

1Ja c'a chi rox k'ij c'o jun c'ulbic bantaji, ja c'a rute' ja Jesús c'o tri'. Jari' c'ulbic bantaj chipan ja tinamit Caná ja c'o pa rcuenta Galilea. 2In chakaja' banon invitar ja Jesús e rachbil ja rdiscípulo. 3Pro chaka jalal tok q'uisi ja vino in bix tre ja Jesús rmal ja rute': —Pakasa' vino q'uisi, ne'xi. 4—Ixok, taka'an ma junan ta nkach'ob awq'uin, maja'n wa'an terila' ja tiempo chi ja winak xticotakij nak nbanic, ne' tre. 5C'ac'ari' ja rute' xbij chique ja ilinela': —Xa nak ta nbij ja Jesús chewe tebana', ne' chique. 6Tri' c'o wi' waki' rc'olbal tak ya', abaj ocnak, ja jujun c'o la wuku' waxaki' cucu' ya' nbe chipan. Ja rsamaj noc wi' ja ya' jari' banbal quicostumbre ja raj Israel ja nquich'ach'ojirsbej nakun je'e ja cani' nrajo' ja quireligión chi nqueban. 7Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ja ilinela' ri': —Tenojsaj ja rc'olbal tak ya' le', ne' chique. In queri' queban, xequic'ama'to ja ya', quinojsaj. 8Ja c'a tok nojstaj cumal c'ac'ari' bix chic chique rmal ja Jesús: —Camic tepulu'el jule', jec'utu' chwach ja rachi ja pa'l trij ja wa'im xin c'ulbic, xeche'xi. In queri' queban, quepulel. 9Ja ilinela' ja xepulu'el ja ya' eje'e' cotak chi q'uextaji ja ya' in xoc vino pro ja rachi ja pa'l trij ja wa'im xin c'ulbic arja' ma rotak ta. Tok xuna' ja vino chi congana buena c'ac'ari' xsiq'uij ja rachi ja c'ule'e 10in quewa' xbij tre ri': —Canojel ja winak ja nechomini ja nimak tak wa'im eje'e' utzlaj vino ja nquecoj nabey tok nmajtaji ja wa'im. Ja c'a tok q'uiy chic ja vino quitijon chic ja winak c'ac'ari' nya̱' chic chique ja vino ja ma kas ta buena. Pro ja ratat camic c'a pa rq'uisbal taka'an xacoj ja vino ja más chi na utz. Queri' xbij tre. 11Jawa' nabey milagro xuban ja Jesús, pa Caná xuban wi' ja c'o pa rcuenta Galilea, jawa' xc'utbej chiquewach ja rdiscípulo chi congana nim ruk'ij in yuke' quec'u'x ruq'uin. 12Ja Jesús tok tzur can rmal awa' wari' c'ac'ari' be chipan ja tinamit rbina'an Capernaum rachbil ja rute' e rachbil chakaja' ja rch'alal in ja rdiscípulo. Ja c'a tok xe'ekaji, tri' xeq'ueje' wi' jun ca'i' k'ij. 13Ja tok nnakajinto ja nmak'ij pascua quixin ja raj Israel be ja Jesús pa Jerusalén. 14Ja c'a tok xekaji xoc chipan ja nimlaj templo xin Dios. Chipan ja templo ec'o jule' winak quimajon quic'ayixic wacax, carnelo, palomax in ec'o jule' q'uexol tak pwok chakaja'. 15Ja Jesús xbanla' jun asial in tok tzur rmal xe'erlasajto ja winak chipan ja templo, majun xuto' ta ri', in xe'erlasajto chakaja' ja carnelo e cachbil ja wacax. Ja c'a q'uexol tak pwok eje'e' chicax chiquewach ja quipwok rmal in ch'akix pa tok'ulew ja quimesa chakaja'. 16C'ac'ari' xbij ja Jesús chique ja rajc'ay tak palomax: —Que'ewasajel jutz'it ja wari', ma teban ta tre ja rochoch ja nata' Dios cani' jun mercado, ne' chique. 17Ja c'a rdiscípulo tok quic'axaj ja xbij xurkaj chique ja tzij ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Congana nti'on chwe ja tok matiban respetar ja rawochoch in xa rmalari' tok xtiqueban pokon chwe ja winak, ne'e ja Cristo tre ja Tatixel. Queri' ja tz'ibtal can. 18Ja c'a raj Israel quibij tre ja Jesús: —¿Nak c'a nac'utbej chikawach chi c'ol ak'a' tre ja c'a xaban chipan ja templo ri'? xeche' tre. 19—Teyojo' mpe' ja templo ri' in ja ranin xa chi oxi' k'ij nyic chi wi' jutij, ne'e ja Jesús chique. 20Ja c'a raj Israel quibij tre: —Jawa' templo ri' tuban cuarentiséis juna' majtajnakto rbanic in ¿nak moda c'ari' chi xa chi oxi' k'ij nayic chi wi' jutij atat? xeche' tre. 21Pro ja templo ja xnataj ja Jesús jari' ja rcuerpo arja'. 22Ja c'a tok c'astajnak chic chiquicojol camnaki' bien xurkaj chique ja rdiscípulo ja rbin can tre ja templo chi xa chi oxi' k'ij nuyic chi wi' jutij. Quinimaj ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ojer in quinimaj chakaja' ja tzij ja rbin can ja Jesús. 23Ja c'a tok majtaji ja wa'im rxin ja nmak'ij pascua chipan ja tinamit Jerusalén tri' q'ueje' wi' ja Jesús in e q'uiy chique ja winak yuke' quec'u'x ruq'uin rmal ja milagro ja xuban je'e chiquewach. 24Pro ja Jesús arja' ma xyuke' ta ruc'u'x cuq'uin como bien rotak jani' quina'oj canojelal ja winak. 25Arja' ma rjawaxic ta tre xtich'ob ta na chwach jani' quina'oj como bien rotak ja c'o pa tak canma ja winak xa nak ta chi winakil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\