San Juan 20

1Ja c'a xin domingo be ja María Magdalena ja bar mukun wi' ja Jesús, chanim be, c'a k'eku'm na. Ja c'a tok xekaji xutz'at ja nimlaj abaj ja tz'apben ruchi' ja panteón, junwi' ya'on pon chi wi'. 2C'amc'ol ranim be ja bar ec'o wi' ja Simón Pedro rachbil ja jun chic discípulo ja congana najo'x rmal ja Jesús. Ja c'a tok xekaji quewa' xbij chique ri': —Ja kajaw Jesús taka'an mchita chipan ja panteón, c'amarel pro ba la quiya'on chi wi', ne' chique. 3Ja c'a Pedro rachbil ja jun chic discípulo eje'e' xebe ja bar c'o wi' ja panteón. 4C'amc'ol canim xebe chi e ca'i' pro ja jun más na xutij ruk'ij chwach ja Pedro chewi' tok arja' xekaji nabey ja bar c'o wi' ja panteón. 5Ja c'a tok xekaji luque' kaj, cayoc chipan ja panteón, xutz'atoc ja utzlaj tak tziak rxin ja camnak chi xa ruyon chic c'o can pro ma xoc ta chipan ja panteón. 6Ja c'a Simón Pedro arja' c'a tran can na pro ja tok xekaji xoc chipan ja panteón. Arja' xutz'at ja tziak rxin ja camnak chi xa ruyon chic c'o can. 7In xutz'at chakaja' ja tziak ja barben rpalaj ja camnak pro ma ruq'uin chi ta c'o wi' ja jule' chic tziak, junwi' c'o pon chi wi', botol can ruyon. 8C'ac'ari' xoc chipan ja panteón chakaja' ja jun chic discípulo ja xekaji nabey in tok xutz'at ja tziak arja' xnimaj chi c'astajnak chic ja Jesús chiquicojol camnaki'. 9Como eje'e' nabey matich'obtaj cumal ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi rjawaxic chi nc'astaj na ja Cristo chiquicojol ja camnaki'. 10C'ac'ari' xemeloji ja discípulo chi cochoch. 11Ja c'a María arja' pa'l can chuchi' ja panteón, rmajon ok'ej. Kas c'a rmajon ok'ej ja tok luque' kaj, cayoc chipan ja panteón. 12Ec'o ca'i' ángel xerutz'atoc chipan. Congana sak quitziak ja ángel, jun tz'ubuli ja bar q'ueje' wi' rwi' ja Jesús in jun chic tz'ubuli ja bar q'ueje' wi' rkan. 13Quewa' quibij tre ja María ri': —Ixok ¿nak tre tok natok'i? xeche' tre. —C'amarel ja Wajaw in ma wotak ta ba la xeya̱' chi wi', ne'e ja María chique. 14Ja tok bitaji tzij rmal xuya' vuelta in xutz'at ja Jesús pa'l chwach pro ma rotak ta chi Jesús. 15Ja c'a Jesús xbij tre: —Ixok ¿nak tre tok natok'i, nak nacanoj? ne' tre. Ja xuch'ob kaj ja María chi chajil tijco'm ja ntzijon ruq'uin in quewa' xbij tre ri': —Ja wi atat xatc'amo'el rxin tabij jutz'it chwe bar xaya' wi', anin ninc'amo'el rxin, ne' tre. 16C'ac'ari' ja Jesús xbij tre: —María, ne' tre. Ja c'a María be ruq'uin in quewa' xbij tre ri': —Raboni, ne' tre. Jari' tzij xbij tre, pan hebreo xbij wi' in tibij tzij Maestro. 17Ja c'a Jesús xbij tre: —Ma quinachap ta, quinasokpij como maja'n quinjote'e ruq'uin ja Nata'. Pro ja naban, jat cuq'uin ja wach'alal, jabij chique chi ninjote' na ruq'uin ja Nata'. Arja' Etata' ixix chakaja'. Arja' Dios wxin anin in chakaja' Dios ewxin ixix, ne' tre. 18C'ac'ari' be ja María Magdalena cuq'uin ja discípulo xerbij chique chi: —Anin xintz'at rwach ja kajaw Jesús, ne' chique, in xbij chique chakaja' nojel ja binel tre rmal ja Jesús. 19Jari' k'ij domingo, ja c'a discípulo como eje'e' nquixbej qui' chiquewach ja cach tak aj Israel chewi' tok quimolon qui' pa jay, quitz'apinto quechi'. Ja c'a tok xoc ak'a' xekaji ja Jesús cuq'uin, pe'i chiquicojol in quewa' xbij chique ri': —Ja quicotemal xin Dios tiq'ueje' checojol, ne' chique. 20Ja c'a tok bitaji tzij rmal c'ac'ari' xuc'ut chiquewach ja pa ruk'a' in ja pa rupox chakaja'. Congana xequicoti ja discípulo ja tok quetz'at chi ni katzij wi' chi ja kajaw Jesús ja c'o cuq'uin. 21Ja c'a Jesús xbij chic jutij chique: —Ja quicotemal xin Dios tiq'ueje' checojol. Ja Nata' arja' xinrutakto wawe' chwach'ulew in queri' c'a nban chic chewe ixix chakaja', nixnutakel chi nebana' ja nsamaj, ne' chique. 22Ja c'a tok bitaji tzij rmal c'ac'ari' xerxupuj in quewa' xbij chique ri': —Camic, tec'ulu' ja rEspíritu Santo. 23Ja wi nebij tre jun winak xa nak ta chi winakil chi cuytaji ja ril rumac cuytaj c'ari' owi nebij tre chi ma xcuytaj ta ma xcuytaj ta c'ari'. Queri' xbij chique. 24Pro c'o jun chique ja cablajuj apóstol rbina'an Tomás ja yo'x ne'xi, arja' mta ja tok xekaji ja Jesús cuq'uin ja jule' chic discípulo. 25Ja c'a tok xekaji ja Tomás bix tre cumal ja jule' chic: —Katz'at rwach ja kajaw Jesús, ne'xi. Pro ja Tomás xbij chique: —Jari' matinnimaj chi c'astaji. Ja wi xtintz'at ja pa ruk'a' ja bar soctajnak wi' rmal ja clawux in wi xtinmin ja rwinuk'a' tri' in wi xtinmin nuk'a' pa rupox ja bar soctajnak wi' chakaja' c'a tokori' xtinnimaj, ne' chique. 26Ja c'a cha jun domingo chic quimolon chic jutij qui' ja discípulo chipan ja jay cachbil ja Tomás. Tz'apali ja chi'jay pro chaka jalal tok xekaji ja Jesús, pe'i chiquicojol in quewa' xbij chique ri': —Ja quicotemal xin Dios tiq'ueje' checojol, ne' chique. 27C'ac'ari' xbij tre ja Tomás: —Tamina' ja rwiak'a' wawe' ri', tatz'ata' mpe' ja pa nuk'a' ri' in tamina' ja rak'a' pa nupox. Maxta ma catniman chi ta pro ni catniman wi', ne' tre. 28—Atat at Wajaw, atat at nDios, ne'e ja Tomás tre. 29Ja c'a Jesús xbij tre: —Tomás, atat natz'at nwach camic chewi' tok natnimani pro congana na qui'il chique ja nenimani masqui matiquetz'at nwach, ne' tre. 30Ja Jesús c'o chi na jule' milagro ja xuban ja xk'alasbej ri' chiquewach ja rdiscípulo pro jari' ma xintz'ibaj ta chipan awa' jun libro ri'. 31Pro c'oli ja xintz'ibaj chipan awa' jun libro ri' utzc'a chi nenimaj ja Jesús chi arja' ja Cristo ja Ralc'wal Dios in tok queri' nenimaj jari' nyataj chewe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij como jari' nyataj chake ja tok xa jun nkaban ruq'uin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\