San Juan 3

1C'o c'a jun achi Nicodemo rubi', arja' fariseo in chakaja' arja' jun chique ja k'etol tak tzij quixin ja tinamit Israel. 2Xuban c'a jutij xekaji ja Nicodemo ruq'uin ja Jesús chak'a' in xumaj tzij ruq'uin, quewa' xbij tre ri': —Rabí, ajoj kotak chi atat at jun tijonel attakonto rmal ja Dios como anin wotak chi majun winak xticowin ta xtuban ta ja nimak tak milagro ja ramajon rbanic atat ja wi mta ja Dios ruq'uin, ne' tre. 3Ja c'a Jesús xbij tre: —Ni katzij wi' ja xtinbij chawe ri', ja winak rjawaxic chique chi ne'alax chic jutij nowi maque'alax chic jutij jari' ni matich'obtaj wi' cumal nak rbanic ja natoc chipan ja gobierno xin Dios, ne' tre. 4—Pro ¿nak moda jun achi ri'j chic in nalax chic jutij? ¿La c'o c'a moda ari' nq'ueje' chic jutij pa gracia in nalax chic jutij? ne'e ja Nicodemo tre. 5Ja c'a Jesús xbij chic tre: —Ni katzij wi' ja xtinbij chawe ri', rjawaxic chi natalax tre ya' in tre ja rEspíritu nowi ma queri' ta naban jari' macatcowini natoc chipan ja gobierno xin Dios. 6Ja c'aslemal ja yatajnak chique ja winak cumal ja quitata' quete' jari' xa ni junan wi' ruq'uin ja cani' quixin ja quitata' quete'. Ja c'a c'aslemal ja nyataj chawe rmal ja rEspíritu Santo jari' ni junan wi' ruq'uin ja cani' rc'aslemal ja rEspíritu Santo. 7Maxta junwi' tac'waxaj ja xinbij chawe chi rjawaxic chi natalax chic jutij. 8Cani' tre ik' cani' tre xcomel xa bar ta tri' nbe wi' nsamaji in nac'waxaj ja nuban pro ma awotak ta bar penak wi' in nixtac'a bar nbe wi' chakaja'. Queri' c'a chique canojel ja winak ja ne'alax rmal ja rEspíritu Santo como nsamaji ja rEspíritu Santo in rmal arja' tok ne'alax chic jutij, ne'e ja Jesús tre. 9—Pro ¿nak c'a ja kas mero rbanic ja ramajon rbixic chwe? ne' chic jutij ja Nicodemo. 10Ja c'a Jesús xbij chic tre: —At maestro wa'an quixin ja tinamit Israel ja rtinamit Dios pro taka'an matich'obtaj amwal ja nbij chawe. 11Pro ajoj bien kotak nak rbanic ja kamajon rbixic, bien katz'aton ja kamajon rk'alasaxic chewach pro ja rixix xa matenimaj ja nkabij chewe. 12Anin nmajon rch'obic je'e chawach ja nbantaji wawe' chwach'ulew pro wi matanimaj pior c'a ja tok xtinch'ob chic je'e chawach ja nbantaji chila' chicaj ¿nak moda c'ari' xtanimaj chakaja'? 13Ni majun nak ta ekajnak ta chila' chicaj rtz'aton ta nak rbanic ja chila' chicaj, xa jun ja tz'atyon nak rbanic, arja' ja Ralc'walaxel ja kajto chila' chicaj ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' ja c'o pa ranma ja Tatixel chila' chicaj. 14Cani' xuban ja Moisés ojer chipan ja chakijlaj ulew, arja' c'o jun rachbal cumatz xjotba' chwach jun che' in xetotaji ja winak rmal in queri' c'a xtiban na tre ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' njotbax na chwach jun che'. 15Queri' nba̱n na tre utzc'a chi canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' maquetakel chipan ja rpokonal, nyataj jun utzlaj c'aslemal chique pro jun c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. 16Ja Dios congana nerajo' canojelal ja winak rmalc'ari' tok xutakto wawe' chwach'ulew ja Ralc'wal, xarari' jun. Queri' xuban utzc'a chi canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' maquetakel chipan ja rpokonal, nyataj na chique jun utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. 17Queri' nbij como ja Dios tok xutakto ja Ralc'wal wawe' chwach'ulew ma rmal ta chi xquerutakel ta ja winak chipan ja rpokonal. Pro jari' xutakto utzc'a chi rmal ja Ralc'wal nquewil na ja totajem xin Dios canojelal. 18Canojelal ja winak ja nyuke' quec'u'x ruq'uin ja Ralc'wal Dios eje'e' mchita k'etoj tzij xin Dios chiquij pro ja c'a matiyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' k'eton chic tzij chiquij rmal ja Dios chi neta̱kel chipan ja rpokonal. Como matiyuke' quec'u'x ruq'uin ja Ralc'wal Dios chewi' tok nba̱n queri' chique. 19Como eje'e' mta quigana ruq'uin ja luz ja penak chila' chicaj ja nsakirsan quebey chiquewach xa chewi' tok k'eton chic tzij chiquij. Como ja Ralc'wal Dios arja' cani' jun luz peti wawe' chwach'ulew pro ja winak más na xel quec'u'x trij ja k'ekumal. Queri' queban como xa itzelal ja quimajon rbanic. 20Ja wi amajon rbanic ja ritzelal jari' xa itzel natz'at ja luz, ni majun agana xcatekaj ta ja bar c'o wi' ja luz. Queri' naban utzc'a chi matotakixi ja ritzelal ja ramajon rbanic. 21Pro ja c'a wi amajon rbanic ja rutzil xin Dios jari' matapokonaj natekaji ja bar c'o wi' ja luz. Matapokonaj como c'ol agana chi natquetz'at ja winak chi ja Dios uc'ayon awxin chi rbanic nojel ja nattajini naban. 22C'ac'ari' ja Jesús xerachbilajel ja rdiscípulo xebe chipan jun lugar ja c'o pa rcuenta Judea. Ja c'a tok xekaji, tri' q'ueje' wi' in ec'oli winak neruban bautizar. 23In queri' nuban ja Juan chakaja', arja' ntajini neruban bautizar ja winak chipan ja lugar rbina'an Enón ja c'o chinakaj Salim como ja tri' sobre ya'. Tri' xe'ekaj wi' ja winak in xeba̱n bautizar. 24Maja'n ticoj pa che' tri' ja Juan rmal ja rey Herodes. 25Ja discípulo rxin ja Juan eje'e' quemaj tzij cuq'uin jule' chic aj Israel in c'oli quech'a' chibil tak qui' tre ja bautismo. 26Ja c'a discípulo rxin ja Juan xebe ruq'uin in quewa' xequibij tre ri': —Rabí, pakasari' ja rachi ja xaban bautizar chajuparaj binelya' Jordán ja xaya' rbixic chi arja' ja To'onel ja takonto rmal ja Dios, camic arja' ntajini neruban bautizar ja winak in canojel ja winak nebe ruq'uin, xeche' tre. 27Pro ja Juan xbij chique: —Ja ranin ninquicoti chi netajini nebe ja winak ruq'uin ja Jesús. Ja samaj nkaban chikajujunal chila' chicaj penak wi'. 28Ixix bien xec'waxaj ja tok xinbij chique ja winak chi ma anin ta ja rin Cristo xarwari' intakonto chi nya' rbixic ja Cristo chi npi na. 29Ja Jesús yatal trij chi nebe ja winak ruq'uin chi ncachbilaj. Cani' tre jun ala' tok nc'ule'e yatal trij chi ja rxjayil nrachbilaj. No anin xa in cani' ramigo jun ala' tok nc'ule'e. Pro ja ramigo pa'loc pa rxquin ja rala' ja nc'ule'e in rmajon rc'axaxic ja nbij in congana nquicoti chi rc'axaxic. Queri' c'a chwe anin camic chakaja' ninquicoti, nojnak ja quicotemal pa wanma. 30Ja rjawaxic camic chi ni xtimajtajel wi' rya'ic ruk'ij ja Jesús chijutij cumal ja winak, ja c'a chwe anin rjawaxic chi xtiban chwe cani' ma inc'o ta chwach ja Jesús. 31Ja Ralc'walaxel ja penak chila' chicaj xa ruyon arja' ja más nim ruk'ij chiquewach canojelal. Pro ja rajoj ja rok winak ma katz'aton ta nak rbanic ja chila' chicaj, xa ok rxin ja rwach'ulew, xa jari' nkatzijoj ja kotakin wawe' chwach'ulew. Pro ja penak chila' chicaj xa ni ruyon wi' arja' ja más nim ruk'ij chiquewach canojelal. 32Ja rtz'aton in ja rc'axan chila' chicaj jari' rmajon rbixic pro ja winak xa matiquinimaj ja nbij. 33Ja c'a nenimani ja nbij quewa' nquibij ri': —Ja Dios ni katzij wi' nojelal ja nbij, neche'e. 34Dios takyonto rxin ja Ralc'walaxel in como ruq'uin ja Dios penak wi' chewi' tok tzij xin Dios ja nbij. Queri' nuban como ja Dios nutakto ja rEspíritu Santo ruq'uin in ni nojnak wi' ja rEspíritu Santo pa ranma, majutij ja maquita uc'an rmal. 35Ja Ralc'walaxel janila najo'x rmal ja Tatixel in ni majun nak ta ja maquita jachon pa ruk'a' rmal. 36Ja wi nyuke' ac'u'x ruq'uin ja Ralc'walaxel jari' awc'an chic ja utzlaj c'aslemal ja ni mta wi' q'uisic trij. Pro ja wi matanimaj ja Ralc'walaxel jari' ni matawil wi' ja utzlaj c'aslemal in ni c'o wi' ryewal ja Dios chawij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\