San Juan 6

1C'ac'ari' be chic ja Jesús chajuparaj mar xin Galilea ja c'o chic jun rubi' mar xin Tiberias ne'xi. 2Congana e q'uiy ja winak xetre' trij rmal ja nimak tak milagro xuban chiquewach como ec'oli ja yawa'i' xertzursaj. 3Jote' chwach jun jayu' in xuwil jun lugar ja bar tz'abe' wi' e rachbil ja rdiscípulo. 4Xa nnakajinto ja nmak'ij pascua ja nc'u̱l cumal ja raj Israel. 5Ja Jesús tok xutz'at chi congana winak xe'ekaj ruq'uin xbij tre ja Felipe: —¿Bar nekalok'o' wi' queway ja winak le'? ne' tre. 6Pro jawa' tzij xbij xa nc'ambajbej rxin ja Felipe como ja Jesús arja' bien rotak nak xtuban ja nertzukbej ja winak. 7Ja c'a Felipe xbij tre: —Ja wixta c'o ca'i' ciento quetzal caxlanway maqueruban ja winak le' xtiquetij ta tak tz'it chiquijujunal, ne'e. 8C'o jun chique ja discípulo rbina'an Andrés, arja' rch'alal ja Simón Pedro in quewa' xbij tre ja Jesús ri': 9—C'o jun tala' wawe' ri', arja' c'o jo'o' rkan caxlanway ruq'uin cebada ocnak in e ca'i' tak cakan ch'u' pro ¿la neruban ta c'ala' winak le'? congana e q'uiy, ne'e. 10Ja c'a Jesús xbij chique ja rdiscípulo: —Que'etz'uba' canojel ja winak le', ne' chique. Como chipan ari' lugar ja rec'o wi' c'o buen tak k'ayis netz'abe' chipan. In canojel ja winak xekaj chi tz'ubulem, ec'o la jo'o' mil ja xa queyon achi'i'. 11Ja c'a Jesús xuc'am ja caxlanway, xmaltioxij tre ja Dios in xujach chique ja discípulo. Ja c'a discípulo quemaj rjachic chique canojel ja winak ja retz'ubuli in queri' queban chique ja ch'u' chakaja'. Ja winak quetij jani' ja kas c'o quigana quetij. 12Ja tok tzuri wa'im cumal xenoji chi utz in quewa' xbij ja Jesús chique ja discípulo ri': —Temolo' ruchi' nojelal ja totaji, matinwajo' xtitz'ilox ta, ne' chique. 13Ja c'a discípulo quemaj rmolic ruchi' nojelal. Ja c'a tok moltaj cumal cablajuj chacach xuban pro ni noji chi cablajuj. Jari' totaji tre ja jo'o' rkan caxlanway ja ma xecowin ta ja winak trij chi rtijic. 14Ja winak tok quetz'at ja milagro ja xuban ja Jesús chiquewach quewa' quibij ri': —Jala' jun achi le' ni katzij wi' chi arja' ja profeta xin Dios ja tz'ibtal can chi npi na, xeche'e. 15Ja c'a Jesús bien ch'obtaj rmal chi ncajo' nqueban puersa tre chi arja' noc rey pa quewi' rmalc'ari' xelel chipan ja lugar, jote' chic jutij chwach jun jayu' ruyon in xuwil jun lugar ja bar q'ueje' wi'. 16Ja c'a tok xuban hora tok kas nmalal chic xexule'e ja discípulo chi' mar. 17Ja c'a tok xe'ekaji xe'oquel chipan jun lancha, xebe pa Capernaum ja c'o chajuparaj chic mar. Ocnak chic ak'a' pro maja'n tekaji ja Jesús cuq'uin. 18Pro chaka jalal tok jaktajto jun nimlaj ik' chiquij, congana nimak tak baloj chic chipan ja mar. 19C'o la jo'o' waki' kilómetro quiya'on can chic ja chi' mar ja tok chaka jalal quetz'at ja Jesús, arja' rmajon binem parwi' ya' in xekaj chinakaj ja lancha ja rec'o chipan. Ja c'a reje'e' congana quixbej qui' rmal. 20Pro ja Jesús xbij chique: —Ma texbej ta ewi', xwa'n anin, ne' chique. 21Congana xequicoti, quecojel chic ja Jesús cuq'uin pa lancha in c'a ja' quena' ec'o chic chipan ja lugar ja bar nebe wi'. 22Ja c'a chi rcab k'ij ec'o can ja winak chi' mar. Quetz'at chi ma xoquel ta ja Jesús pa lancha cuq'uin ja rdiscípulo tok xebe pa Capernaum, xa queyon xebe in mchita jun ja lancha, xa ni xarwari' jun. 23Pro c'o jule' ja lancha xelel pa Tiberias, be k'ax chic chajuparaj chic mar. Ja lugar ja bar xekaj wi' chinakaj ja mismo lugar ja bar q'ueje' wi' ja Jesús tokori' tok xmaltioxij tre ja Dios in xerutzuk ja winak. 24Ja c'a winak ja rec'o can chi' mar tok quetz'at chi mchita ja Jesús in nixtac'a rdiscípulo chi ta chakaja' c'ac'ari' xe'oquel pa tak lancha, xebe pa Capernaum chi rcanoxic ja Jesús. 25Ja c'a tok xe'ekaji ja chajuparaj chic mar pa Capernaum tri' quewil wi' in quewa' quibij tre ri': —Rabí ¿nak hora xaturkaji ja wawe'? xeche' tre ja Jesús. 26Ja c'a Jesús xbij chique: —Ixix ninecanoj pro ma rmal ta chi ch'obtaj emwal nak ja kas mero rc'amonto ja jule' milagro ja xinban chewach. Ninecanoj pro xa rmal chi xixnutzuk tre ja caxlanway in xixnoji chi utz. 27Ixix congana samaj neban chi rcanoxic ja reway pro jule' way ja xa noc'owi pro ma xar tawa' samaj teban. Pro ja neban, congana ta nixsamaji chi rcanoxic ja way ja ni mta wi' oc'owem nuban, jule' way ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' nsipan chewe ja way ja c'a xinbij chewe ri'. Como Dios ja Tatixel arja' bien rk'alasan chic chi arja' takyonto rxin ja Ralc'walaxel, xeche'xi ja winak rmal ja Jesús. 28—¿Nak c'a chi samajil nkaban utzc'a chi samaj xin Dios ja nkaban? xeche' chic tre. 29—Tiyuke' ec'u'x ruq'uin ja Ralc'walaxel ja takonto rmal ja Dios in tok nyuke' ec'u'x ruq'uin ja c'ari' samaj xin Dios, xeche'xi rmal ja Jesús. 30In quibij chic tre: —¿Nak c'a chi milagro'il naban ja nac'utbej chikawach chi ni katzij wi' chi Dios attakyonto? ¿Nak c'a nac'ut chikawach utzc'a chi nkatz'at in rmalari' xcatkanimaj? ¿Nak c'a chi samajil naban atat chewi'? 31Ja kati't kamama' eje'e' tok xeq'ueje' chipan ja lugar chakijlaj ulew ojer c'o jule' maná quetij ja takto chicaj cani' tz'ibtal can quewari': —Way xin chicaj xuya' chique chi nquetij, queri' nbij, xeche' tre. 32Bix chic chique rmal ja Jesús: —Ni katzij wi' ja xtinbij chic chewe ri', ja way ja pi chicaj ma ja ta Moisés yowi, ja nata' Dios arja' yowi in ja way xin chila' chicaj ja ni katzij wi' chi way ni ja wi' nata' Dios nyowi chakaja'. 33Queri' nbij chewe como ja way ja nuya' ja Dios jari' ja penak chila' chicaj jari' ja nuya' utzlaj c'aslemal chique ja winak pro canojelal, xeche'xi. 34—Kajaw ¿nak tre mataya' chake la' ja way ja nabij le' pro ni ta ja wi' naya' chake nojel tak k'ij? xeche' tre. Ja c'a Jesús xbij chic jutij chique: 35—Anin c'ari' ja rin way, anin ninyowi ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja winak ja nyuke' quec'u'x wq'uin jari' ni mchita wi' wa'al xtiquetij ta nixtac'a chakichi' ta chakaja'. 36Pro cani' nbin chic chewe chi ixix masqui inetz'aton chic pro ni matiyuke' wi' ec'u'x wq'uin. 37Canojel ja winak ja neyataj chwe rmal ja Tatixel eje'e' ne'urkaj wq'uin in tok ne'urkaji mta ari' ja maquita nenuc'ul canojelal. 38Anin xinkajto chila' chicaj, inpenak chi rbanic ja rvoluntad ja rintakyonto, ma nvoluntad ta anin nunbana' kaj ta nuyon. 39Ja Tatixel ja takyonpi wxin quewa' rvoluntad ri', chi canojel ja reya'on chwe rmal ni majun chique xtintz'ila' ta in tok xterila' ja q'uisbal tiempo nenuyic canojelal chipan ja camíc. 40Ja Tatixel ja takyonpi wxin quewa' rvoluntad ri', chi canojel ja winak ja ncotakij rwach ja Ralc'walaxel in nyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' nyataj chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja c'a tok xterila' ja q'uisbal tiempo anin ninyico quixin chipan ja camíc. Queri' xbij ja Jesús chique. 41Ja c'a raj Israel eje'e' quemaj rtzijoxic ja Jesús como mta quigana ruq'uin ja xbij chique chi arja' ja way kajnakto chila' chicaj. 42—Jala' jun achi le' xwa'n Jesús ja rc'ajol José, kotak wa'an quewach rtata' rute' ala'. ¿Nak tre tok nbij chi kajnakto chila' chicaj? xeche'e. 43Ja c'a Jesús xbij chique: —Ma quinetzijoj ta. 44Canojel ja winak ja ne'urkaj wq'uin chi nyuke' quec'u'x wq'uin ni majun chique ja xta ruyon nurkaji, ni rjawaxic wi' chi nec'a̱mto rmal ja Tatixel ja takyonpi wxin. Pro ja ne'urkaj wq'uin, ja tok xterila' ja q'uisbal tiempo anin ninyico quixin chipan ja camíc canojelal. 45Cani' tz'ibtal can chipan ja libro quixin profeta quewa' nbij ri': —Nerila' na jun tiempo chi canojelal netijox na rmal ja Dios, ne'e. Rmalc'ari' nbij chewe chi canojel ja winak ja quiya'on quixquin tre ja Tatixel in wi cotakin ja c'utun chiquewach rmal eje'e' ri' ja ne'urkaj wq'uin chi nyuke' quec'u'x wq'uin. 46Pro ma ja ta nbij chewe chi ec'oli winak ja retz'atyon rwach ja Tatixel. C'o nac'a jun tz'atyon rwach pro xa ni xarwari' jun jari' ja Ralc'walaxel ja mero in Dios penak wi'. 47Ni katzij wi' ja xtinbij chic chewe ri', ja winak ja c'o yukulbal quec'u'x wq'uin eje'e' cuc'an chic ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 48Anin ja rin way, anin ninyowi ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 49Ja rewati't emama' ojer eje'e' tok xeq'ueje' chipan ja lugar chakijlaj ulew masqui quetij ja maná pro ja maná ma xeruto' ta chipan ja camíc. 50Pro ja way ja nmajon rbixic anin chewe camic ri' jari' ja kajnakto chila' chicaj utzc'a chi nak xtitijo rxin jari' maticami. 51Ja way ja nyowi c'ac'a c'aslemal, ja way ja kajnakto chila' chicaj, anin c'ari'. Jawa' way ja c'a xinbij kaj chewe ri', xa nak ta xtitijo rxin jari' nc'ase'e pro ni chijutij. C'oli way ja xtinya' chique ja winak wawe' chwach'ulew utzc'a chi c'o jun c'ac'a c'aslemal nyataj chique. Ja way xtinya' jari' ncuerpo anin. Queri' xbij ja Jesús chique. 52Ja c'a raj Israel eje'e' quemaj chic tzij chibil tak qui', junwi' nquibij jule' in junwi' chi na nquibij jule': —¿Nak rbanic c'ala' nbij ja jun achi le' chi nuya' ja rcuerpo chake chi nkatij? neche'e. 53Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chic chewe ri', ja wi matetij ja cuerpo rxin ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak in wi matetij ja rquiq'uel chakaja' jari' ma ewc'an ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 54Pro xa nak ta netijowi ja ncuerpo rachbil ja nquiq'uel jari' cuc'an chic ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij in tok xterila' ja q'uisbal tiempo anin ninyico quixin chipan ja camíc. 55Como ja ncuerpo anin jari' ja mero way in ja nquiq'uel jari' ja mero camsbal chakichi'. 56Ja netijowi ja ncuerpo rachbil ja nquiq'uel eje'e' neq'ueje' pa wanma anin in anin chakaja' ninq'ueje' pa tak canma eje'e'. 57Ja c'aslic Tatixel arja' inrtakonto in rmal arja' tok nij inc'as wi' in queri' c'a chique ja winak ja xquetijowi ja ncuerpo rachbil nquiq'uel eje'e' nec'ase' na chijutij mwal anin. 58Ja way ja nmajon rbixic chewe camic ri' jari' ja kajnakto chila' chicaj, ma junan ta ruq'uin ja maná ja tij cumal ewati't emama' ojer pro ma xeruto' ta chipan ja camíc. Jawa' way ja nmajon rbixic chewe ri' xa nak ta netijowi nec'ase' na pro ni chijutij. Queri' xbij ja Jesús chique. 59Jawa' tijonem ri' xuya' ja Jesús pa Capernaum chipan ja jay xin molbal ri'il quixin ja raj Israel. 60Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' tok quic'axaj ja xbij e q'uiy chique quewa' quibij ri': —Congana taka'an c'ayew ja nbij le' ¿nak ta wi' xtel ruc'u'x chi rc'axaxic? xeche'e. 61Pro ja Jesús arja' bien rotak chi eje'e' quimajon rch'a'ic ja xbij chique in xbij chic chique: —¿La pokon xena' ja tijonem ja c'a xinya' chewe ri'? 62Pro ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak wi nerila' na jun k'ij tok xtetz'at chi arja' njote' chila' chicaj ja bar c'o wi' nabey ¿nak c'a nech'ob chic ari' trij? 63Ja rEspíritu arja' nyowi ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, ma ja ta ja cuerpo xin jun winak nyowi. Ja tijonem xinya' chewe jari' xin ewanma, jun tijonem ja nuya' chewe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 64Pro ec'oli chewe ja mta yukulbal quec'u'x wq'uin. Queri' xbij ja Jesús como arja' ni rotakinto wi' echinatak ja matiyuke' quec'u'x ruq'uin in ni rotakinto wi' chakaja' nak xtijacho rxin pa quek'a' ja winak ja netzelan rxin. 65In xbij chic chique: —Rmalari' ja tok xinbij chewe chi mta moda xturkaji jun winak wq'uin chi nyuke' ruc'u'x wq'uin ja wi matiyataj tre rmal ja Tatixel chi nyuke' ruc'u'x wq'uin. Queri' xbij ja Jesús chique. 66Ja c'a rdiscípulo ja Jesús tok quic'axaj ja tijonem xuya' e q'uiy chique xemeloj can chiquij rmal, ma xetre' chi ta trij. 67Ja c'a Jesús xbij chic chique ja cablajuj apóstol: —Ja c'a rixix ¿nak neban camic, la nixmeloj ixix chakaja'? ne' chique. 68Ja c'a Simón Pedro quewa' xbij tre ri': —Wajaw ¿bar c'a nokbe chi wi'? como xa ayon atat natyowi ja tijonem ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij 69como ja rajoj yukul kac'u'x awq'uin in kotak chi atat ja rat Cristo, kotak chi at Ralc'wal ja c'aslic Dios, ne' tre. 70Ja c'a Jesús xbij chic chique: —Ix cablajuj ja rixncha'on pro c'o jun chewe ja xa uc'an rmal ja diablo, ne'e. 71Jawa' tzij xbij ri', tre ja Judas Iscariote tzijon wi', rc'ajol jun achi rbina'an Simón como ja Judas arja' njachowi ja Jesús pa quek'a' ja winak ja netzelan rxin, arja' jun chique ja cablajuj apóstol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\