San Juan 9

1Ja Jesús arja' rmajon binem tok xutz'at jun achi ti moy ja ni pa ralaxic wi' chi moy. 2Ja c'a rdiscípulo quic'axaj tre: —Rabí ¿nak tre c'ala' tok ni moy wi' tok xalaxi ja rachi le', nak c'o ril chewi', la ril arja' owi quil rtata' rute'? xeche' tre. 3Ja c'a Jesús xbij chique: —Ma queri' ta, ma ril ta arja' chewi' tok rbanon quela' nixtac'a quil rtata' rute' chakaja'. Quela' rbanon ja rachi le' utzc'a chi c'o jun nimlaj samaj xin Dios nk'alajin na ja tok xtitzuri. 4Ja tok c'a inc'o na wawe' chwach'ulew rjawaxic chi nban ja rsamaj ja takyonpi wxin. Cani' tre ja tok noc ak'a' macatcowini natsamaj chic. 5Jaru' pa tiempo xquinq'ueje' wawe' chwach'ulew anin inocnak in cani' k'ij rxin ja rwach'ulew, ne' chique. 6Ja tok tzuri tzij rmal c'ac'ari' chuban kaj pa tok'ulew in xumaj rbanic ch'abak tre ja ruchub, c'ac'ari' xuc'am, xuya' chi rwach ja ti moy 7in xbij tre: —Jat, jach'aja' rawach pa ya' ja rbina'an Siloé, ne' tre. (Ja bi'aj Siloé tibij tzij nta̱kel.) In queri' xuban ja rachi be. Ja tok xekaji xuch'aj ja rwach. Ja c'a tok ch'ajtajto rmal melojto, nca'y chic. 8Ja c'a rvecino ja rachi e cachbil jule' chic winak ja bien quitz'aton chi moy nabey eje'e' quibij: —¿La ma ja ta c'ala' ja rachi le' ja ni ntz'abe' wi' chi rc'utuxic limosna? xeche'e. 9Ec'oli chique quibij: —Arja' nac'a, xeche'e. In jule' chic quibij: —Mni, ni quela' nca'yi pro ma arja' ta, xeche'e. Pro ja rachi arja' xbij chique: —Anin nac'a, ne' chique. 10—¿Pro nak c'a xaban, natca'y chic taka'an? xeche' tre. 11—C'o jun achi rbina'an Jesús, arja' xchomij jule' ch'abak in tok chomtaj rmal xuya' chi nwach in xbij chwe: —Jat, jach'aja' rawach pa ya' rbina'an Siloé, ne' chwe. In queri' xinban xinbe. Ja c'a tok xinekaji xinch'aj ja nwach in queri' xuban jaktaji, ne' chique. 12—¿Bar c'a c'o wi' ja Jesús camic? xeche' tre. —Jari' ma wotak ta ba la c'o wi', ne' chique. 13C'ac'ari' c'amarel ja rachi ja jaktaj rwach, xeya' chiquewach ja fariseo. 14Ja Jesús tok xchomij ja ch'abak in tok xujak rwach ja rachi jari' pa jun xula'nbal k'ij xuban wi'. 15Ja c'a rachi c'axax chic tre cumal ja fariseo: —¿Nak xaban tok jaktaji ja rawach? xeche' tre. —Ja rachi xchomij jule' ch'abak in tok chomtaj rmal xuya' chi nwach. C'ac'ari' xinch'aj ja nwach in queri' xuban jaktaji, ne' chique. 16Ec'oli chique ja fariseo quibij: —Ja rachi rbina'an Jesús ma Dios ta takyonto rxin como arja' matuban respetar ja xula'nbal k'ij como c'o samaj nuban chipan, xeche'e. Pro jule' chic chique quewa' quibij ri': —¿Pro nak moda c'ari' jun achi wi xa il mac ja nuban in nuban jun milagro ja cani' nkatz'at camic ri'? xeche'e. In queri' queban, ma junan ta quech'ob trij ja Jesús. 17In quibij chic tre ja rachi ja jaktaj rwach: —In atat ¿nak nabij tre ja rachi rbina'an Jesús? como arja' xujak awach. ¿Nak ocnak wi' nach'ob atat? xeche' tre. —Arja' jun profeta xin Dios, xeche'x rmal ja rachi. 18Ja c'a raj Israel eje'e' ma xquinimaj ta chi ni moy wi' ja rachi nabey, ma xquinimaj ta chi c'a jaktaji ja rwach xa chewi' tok quetak quisiq'uixic ja rtata' rute'. 19Ja tok xe'ekaji ja rtata' rute' ja rachi c'axax chique: —¿La ewalc'wal ixix jawa' jun achi ri', la arja' ja nebij chi ni moy wi' tok xalaxi? ¿Nak c'a tre tok nca'y chic camic? xeche'xi. 20—Ajoj kotak chi jala' kalc'wal in kotak chakaja' chi arja' ni moy wi' tok xalaxi. 21Pro ma kotak ta nak tre tok nca'y chic camic nixtac'a kotak ta chakaja' nak jakowi ja rwach. Mejor, tre arja' tec'waxaj wi' como c'o chic rjuna', ri'j chic, arja' c'a nbin ala' chewe nak ja xuban, xeche'e ja rtata' rute'. 22Queri' quibij chique ja raj Israel como nquixbej qui' chiquewach como ja raj Israel eje'e' quichomin chic chi xa nak ta nbini chi ja Jesús arja' ja Cristo wi ne'e, jari' matic'ul chic chipan ja jay xin molbal ri'il ja bar nquemol wi' qui' ja raj Israel chi rc'axaxic ja rtzobal Dios, nch'akixel chijutij. 23Rmalc'ari' ja tok quibij: —Mejor, tre arja' tec'waxaj wi' como c'o chic rjuna', ri'j chic wa'an, xeche'e. 24C'ac'ari' xec'amar chic jutij ja rachi ja moy nabey in quewa' quibij tre ri': —Chwach Dios tabij ja kas mero rubey como ajoj kotak chi ja rachi rbina'an Jesús arja' xa il mac ja nuban, xeche' tre. 25—Ja wi xa il mac ja nuban jari' ma wotak ta anin xarwari' ja wotak chi anin in moy nabey pro ja camic ninca'y chic, xeche'x rmal ja rachi. 26—Pro ¿nak c'a xuban chawe? ¿Nak c'a xuban tok xujak awach? xeche' chic tre. 27—Pro jari' nbin chi wa'an chewe pro ixix mta egana nec'waxaj. ¿Nak c'a tre tok nec'waxaj chic jutij chwe? ¿La maxta c'a newajo' ixix chakaja' nixoc rdiscípulo? ne' chique. 28Eje'e' congana pi quiyewal trij in quewa' quibij tre ri': —Ja ratat ni k'alaj chi at discípulo rxin arja' pro ja rajoj ok discípulo rxin ja Moisés. 29Ajoj kotak chi tzijoni ja Dios ruq'uin ja Moisés pro ja rachi rbina'an Jesús jari' ba la penak wi', nak la takyonto rxin, xeche' tre. 30—Pro nak moda taka'an matich'obtaj emwal nak takyonto rxin pro xujak c'a nwach, ne'e ja rachi chique. 31Bien kotak chi ja Dios arja' matic'axaj ja tok c'oli nc'utux tre rmal jun achi ja wi xa il mac nuban ja rachi. Pro jun achi wi nuya' ruk'ij ja Dios in wi nnimaj ja najo'x tre rmal ja Dios chi nuban jari' nc'axaxi ja nc'utuj tre ja Dios. 32Jaru' pa tiempo winakarnakto ja rwach'ulew ni majun kac'axan ta chi c'o ta jun achi rjakon ta rwach jun achi ja ni pa ralaxic wi' chi moy. 33Ja Jesús wixta ma in Dios ta penak wi' ni ta c'a majun nak ta ncowini nuban ari', queri' xbij ja rachi. 34Ja c'a reje'e' quemaj chic ryok'ic ja rachi, quewa' quibij tre ri': —Ja ratat xa rmal il mac tok nij at moy wi' xatalaxi ¿in atat nawajo' nokatijoj ajoj? Queri' quibij tre in quiwasajel chiquicojol chijutij in ma xquec'ul chi ta. 35Ja c'a Jesús tok xc'axaj chi wasaxto ja rachi in matic'ul chic arja' be, xerila' in quewa' xc'axaj tre ri': —¿La yukul chic ac'u'x ruq'uin ja Ralc'wal Dios? ne' tre. 36—Anin nwajo' nyuke' nuc'u'x ruq'uin pro tac'utu' chinwach nak chi achi'al c'ari' ja Ralc'wal Dios, ne'e ja rachi. 37Ja c'a Jesús xbij chic tre: —Pro jari' atz'aton chic, anin c'ari' ja rin Ralc'wal Dios ja nmajon tzij awq'uin camic ri', ne' tre. 38C'ac'ari' ja rachi xbij: —Wajaw, anin camic nyuke' nuc'u'x awq'uin. Queri' xbij tre ja Jesús, xuque' chwach in xumaj rya'ic ruk'ij. C'ac'ari' ja Jesús xbij: 39—Anin inpenak wawe' chwach'ulew utzc'a chi bien nk'alajin na nak quibanic ja winak. Inpenak utzc'a ja moya' njaktaj quewach utzc'a chakaja' ja winak ja nebini chi neca'yi eje'e' nek'alajin na chi xa e moya', ne'e. 40Ec'oli ja fariseo ec'o chinakaj ja Jesús tok quic'axaj ja xbij congana pi quiyewal trij in quewa' quibij tre ri': —¿La ok moya' la'an ajoj chakaja' chewi' tok nabij queri'? xeche' tre. 41—Ja wixta xeya' chewij chi pa k'ekumal ixc'o wi' jari' mta nixchapbexi pro como nebij chi: —Ajoj bien kotak chic ja rbey Dios, nixche'e, jari' nixchapbexi. Queri' xbij ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\