San Marcos 11

1Quimajon bey ebenak, xa chinakaj ja tinamit Jerusalén ec'o chi wi' in xe'ekaj chuchi' ja ca'i' tinamit, jun Betfagé in jun Betania ja bar c'o wi' ja jayu' rbina'an Rjayu'al Olivo. Ja c'a Jesús ec'o ca'i' chique ja rdiscípulo xerutak 2in quewa' xbijel chique ri': —Jix ja pa tinamit le', chila' newil wi' jun ti ral bur ximili ja ni mta wi' jutij tz'ulben ta cumal winak. Tequira'to in tec'ama'to. 3Ja wi c'oli nak xtibin chewe: —¿Nak tre tok nequir ja ti bur? wi xtiche' chewe, quewa' xtebij tre ri': —Ja kajaw nc'atzin tre, quixche' tre, in alnak nya'la'to chewe. Queri' xbijel ja Jesús chique. 4Xebe ja re ca'i' discípulo. Ja c'a tok xe'ekaji chipan ja tinamit quewil ja ti bur ximil chuchi' jun puerta ja bar nuc'ul wi' ri' ca'i' bey in quemaj rquiric. 5Kas c'a quimajon rquiric ja tok xek'ilox cumal ja winak ja rec'o tri': —¿Nak ja neban, nak tre tok nequir ja ti bur le'? xeche'xi. 6C'ac'ari' quemaj rbixic chique ja binel chique rmal ja Jesús in ya' lugar chique chi nquec'amto ja ti bur. 7Quec'amto ja ti bur. Ja quitziak jari' quiwekbej, tz'abe'e ja Jesús trij in xumaj binem. 8Congana e q'uiy ja winak quisocla' ja quitziak pa rubey ja Jesús in ec'o chic jule' xequikupla'to rxak tak palma in queya' pa rubey chakaja'. 9Ja c'a re nabeyal chwach e cachbil ja retran trij eje'e' congana nquerak quechi' in quewa' nquibij ri': —Dios, ko'ato'o' camic, bendecido amwal ja Cristo le' ja penak pan abi' atat ja rat kajaw Dios. 10Bendecido amwal ja gobierno ja penak chikawach ja rxin ja kamama' David. Ko'ato'o' camic Dios ja ratc'o chila' chicaj. Queri' ja nquibij. 11Ja c'a Jesús tok xekaji chipan ja tinamit Jerusalén xoc chipan ja nimlaj templo xin Dios. Ja c'a tok tz'attaj can rmal nojelal ja ntajini nba̱n chipan ja templo c'ac'ari' be. Como kaj k'ij xelel chipan ja tinamit Jerusalén, be chic chipan ja tinamit Betania e rachbil ja cablajuj apóstol. 12Ja c'a chi rcab k'ij tok xe'elto ja Jesús pa Betania arja' majtaj rmal rk'ak'anil rupan. 13In xutz'at pon jun mocaj higuera. Ja che' c'o ruxak in be ja Jesús ruq'uin, nertz'ata' ja wi c'o rwach. Pro ja tok xekaj ruq'uin ni majun rwach, xa ruyon ruxak como maja'n terila' tiempo rxin ja cosecha xin higo. 14Ja c'a Jesús quewa' xbij tre ja che' ri': —Majutij xcatwachin ta xtitij chi ta higo chawe, ne' tre. Ja c'a rdiscípulo eje'e' quic'axaj ja xbij tre ja che'. 15Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja tinamit Jerusalén xoc chipan ja nimlaj templo xin Dios in xumajto quilasaxic canojel ja rec'o chipan ja quimajon c'ayinem e cachbil chakaja' ja quimajon lok'oj tak nakun. Ja quimesa ja q'uexol tak pwok xch'akij pa tok'ulew in queri' xuban tre chakaja' ja quich'acat ja nec'ayin tak palomax. 16In chakaja' ma xuya' ta lugar chique ja winak chi xtiqueram chi ta ja templo cuc'an ta ja quinakun. 17C'ac'ari' xumaj quitijoxic, quewa' xbij chique ri': —Ja rtzobal Dios quewa' tz'ibtal chipan ri': —Ja wochoch anin jari' banbal oración quixin ja winak ja rec'o nojel tak nación, ne'e ja Dios tre ja rtemplo, pro ja rebanon ixix tre xa jun lugar ja bar neq'ueje' wi' alak'oma', ne'e ja Jesús chique. 18Ja c'a maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil ja jefe quixin sacerdote eje'e' tok xekaj rbixic cuq'uin ja xbij ja Jesús congana quixbej qui' rmal in rmalari' quemaj rcanoxic rij rwach nak nqueban tre chi nquicamsaj. Eje'e' quixbej qui' como ja tijonem ja ntajini nuya' ja Jesús kas c'asc'o'i nquic'axaj canojel ja winak in nqueya' quixquin tre. 19Ja c'a tok xoc chic ak'a' be chic ja Jesús, xelel chic chipan ja tinamit Jerusalén. 20Ja c'a chi rcab k'ij chic ak'abil xek'ax chic jutij ja Jesús ja bar c'o wi' ja che' higuera rubi'. Ja tok quetz'at ja che' chakijnak chic pro ni rachbil rc'amal. 21Ja c'a Pedro arja' xurkaj tre ja bin can tre ja che' rmal ja Jesús: —Maestro, tatz'ata' mpe' le', chakijnak chic taka'an ja che' ja xabij tre chi majutij xtiwachin chi ta, ne' tre ja Jesús. 22In bix chique rmal ja Jesús: —Tiq'ueje'e ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Dios. 23Anin ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', jun achi xa nak ta chi achi'al ncowini nbij trela' ja jun jayu' le' chi neli, nerq'uiaka' ri' pa ya' in ja jayu' nbe, nnimaj. Ja rachi ncowini nuban ja wari' xarwari' wi matuban ca'i' ruc'u'x in wi c'o rseguro chi nbantaji ja nbij. 24Rmalc'ari' nbij chewe xa nak ta ja nec'utuj pan oración, ja ta neban c'o ta eseguro chi chomarsan chic rmal ja Dios chi nuya' chewe ja nec'utuj. Ja wi queri' neban jari' nyataj chewe. 25In tok c'o je'e oración neban, wi c'o jun xa nak ta ja rbanon pokon chewe rjawaxic chi necuy utzc'a chi ja Tatixel ewxin ja c'o chila' chicaj arja' nixrucuy ixix chakaja'. 26Nowi matecuy jari' maquixrucuy ixix chakaja' ja Tatixel ewxin ja c'o chila' chicaj, xeche'xi ja discípulo. 27Ja c'a tok xe'urkaj chic chipan ja tinamit Jerusalén xoqui ja Jesús chipan ja nimlaj templo xin Dios. Kas c'a rmajon binem chipan ja tok xe'ekaji ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil chakaja' ja principali' xin tinamit 28in quewa' quibij tre ri': —¿Nak atocnak wi' chewi' tok amajon rbanic nojel awa' ja kamajon rtz'atic in nak yoyon chawe chi naban? xeche' tre. 29—Anin chakaja' c'oli ja nc'waxaj chewe. Ja wi xtebij chwe ja xtinc'waxaj chewe ri' anin chakaja' nbij chewe nak inocnak wi' chi nmajon rbanic nojel awa' ja remajon rtz'atic. 30Camic tebij chwe, ja Juan Bautista ¿nak yo' tre ja rsamaj chi neruban bautizar ja winak, la ja' Dios ja c'o chila' chicaj ja yo' tre owi xa winak? xeche'xi rmal ja Jesús. 31Ja c'a reje'e' quemaj tzij chibil tak qui': —Ja wi xtikabij tre chi Dios yo' tre, arja' nbij chake: —Ja wi queri' ¿nak c'a tre tok ma xenimaj ta? ne' ala' chake. 32Pro ja wi xtikabij tre chi xa winak xeyo' tre nak la xtiqueban ja winak chake como ja chiquewach eje'e' ja Juan arja' jun profeta ja ni katzij wi' chi profeta xin Dios. Queri' nquech'ob pro ni canojelal, xeche'e. 33In quibij tre ja Jesús: —Ma kotak ta nak yo' tre, xeche' tre. —In nixtac'a anin ta chakaja' xtinbij ta chewe nak inocnak wi' chi nmajon rbanic nojel awa' ja remajon rtz'atic, xeche'xi rmal ja Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\