San Marcos 2

1Ja c'a tok xuban pon quiji' jo'o' k'ij meloji ja Jesús chipan ja tinamit Capernaum. Ja tok c'o chic chipan ja tinamit ja winak quic'axaj chi arja' ocnak chipan jun jay. 2Chanim xequimolola' qui' ja winak ruq'uin, congana e q'uiy pro ni xepitz'e'e ja pa jay, xe'elto c'a pa rchi'jay, majun chic neq'ueje' wi'. Ja c'a Jesús arja' ntajini rmajon rbixic ja rtzobal Dios chique. 3Ec'o c'a quiji' achi'i' xe'urkaji, quic'amonto jun achi siquirnak, ncajo' nquecoj chwach ja Jesús. 4Eje'e' ma xecowin ta xe'ekaji ja bar kas c'o wi' ja Jesús como ja winak congana enojnak pa jay. Rmalc'ari' ja tok xejote' parwi' ja jay, quitak'ba' rwi' in tri' quikajsaj wi' ja yawa', cotz'ol chwach jun ch'atan che'. 5Ja c'a Jesús tok xutz'at ja yukulbal quec'u'x c'o ruq'uin, arja' xbij tre ja siquirnak: —Nc'ajol, camic cuytaji ja rawil amac, ne' tre. 6Ec'o c'a jule' maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios etz'ubul tri' pa jay, eje'e' tok chaka maril quic'axaj ja xbij ja Jesús quewa' quemaj rch'obic pa tak canma ri': 7—¿Nak c'a trela' tok nbij quela' ja rachi le'? Ja nbij le' jala' xa ofensa rc'amonto tre ja Dios como mchita nak chi ta ncuyuwi ja il mac, xa ruyon ja Dios ncuyuwi, xeche' kaj ja pa tak canma. 8Pro ja Jesús arja' bien rotak ja quimajon rch'obic pa tak canma in quewa' xbij chique ri': —¿Nak tre tok queri' nech'ob kaj pa tak ewanma? 9Camic nwajo' nc'waxaj chewe ¿nak ja más c'ayew tre ja ca'i' ri' chi nbij tre ja rachi siquirnak, la ja' nbij tre chi ncuy ja ril rumac o la ja' nbij tre chi nyictaji in nuc'amel ja rwarbal in numaj binem? 10Anin c'oli ja xtinban chewach camic ri' utzc'a chi newotakij chi anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak yatajnak chwe chi ncuy ja quil quemac ja winak wawe' chwach'ulew, ne'e ja Jesús chique. C'ac'ari' xbij tre ja siquirnak: 11—Anin nbij chawe camic, catyictaji, tac'ama'el ja rawarbal in jat chi awochoch, ne' tre. 12Chaka maril bitaji queri' rmal c'ac'ari' yictaji ja rachi in xumaj rc'olic ja rwarbal. Ja c'a tok c'oltajel rmal be, xelel chiquicojol pro ni chiquewach canojelal. Ja c'a winak eje'e' congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaji in quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios rmal, quewa' nquibij ri': —Jawa' ja bantaji ri' ma jutij katz'aton ta, xeche'e. 13C'ac'ari' be chic jutij ja Jesús chuchi' ja ya'. Ja tok xekaji chiya' canojel ja winak xequimolo' chic qui' ruq'uin in arja' xumaj quitijoxic tre ja rtzobal Dios. 14Ja c'a tok melojto ja chiya' kas rmajon binem ja tok c'o jun achi xutz'at rbina'an Leví rc'ajol Alfeo. Ja Leví arja' tz'ubul chipan ja lugar ja bar nto̱j can wi' ja rimpuesto pa ruk'a' in bix tre rmal ja Jesús: —Jo', cattre' chwij chi natoc ndiscípulo, ne'xi. Ja c'a Leví yictaji in tre'el trij ja Jesús. 15Ja c'a Jesús arja' c'o pa rochoch ja Leví, tz'ubul pa mesa e rachbil ja rdiscípulo in ec'o jule' molol tak impuesto e cachbil jule' chic aj'il ajmaqui' neche'xi, eje'e' etz'ubul pa mesa cuq'uin pro congana e q'uiy como e q'uiy ja retranel trij ja Jesús. 16Ec'o c'a jule' maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil jule' fariseo, eje'e' tok quetz'at ja Jesús chi cuq'uin molol tak impuesto nwa' wi' e cachbil jule' chic aj'il ajmaqui' neche' chique, quewa' quibij chique ja rdiscípulo ri': —¿Nak c'a trela' tok xa cuq'uin molol tak impuesto nwa' wi' e cachbil jule' chic aj'il ajmaqui'? xeche' chique. 17Pro ja c'a Jesús ja tok c'axtaj rmal ja quibij quewa' xbij chique ri': —Ja ma e yawa'i' ta eje'e' matic'atzin jun doctor chique pro ja yawa'i' jari' ni rjawaxic wi' jun doctor chique. Anin inpenak chi ne'uncanoj ja raj'il ajmaqui' utzc'a chi nqueya' can ja quil quemac, ma eje'e' ta ja ch'ajch'oji' chic ja ne'uncanoj. Queri' xbij ja Jesús chique. 18Ja c'a rdiscípulo ja Juan Bautista eje'e' quimajon rbanic ja rayuno in queri' quimajon rbanic ja discípulo quixin ja fariseo chakaja'. Ec'o c'a jule' winak xe'ekaj ruq'uin ja Jesús in quewa' quibij tre ri': —¿Nak tre ja radiscípulo atat taka'an matiqueban ja rayuno pro ja rdiscípulo ja Juan eje'e' ni nqueban wi' ja rayuno in queri' nqueban ja discípulo quixin ja fariseo chakaja'? xeche' tre. 19Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Cani' chique jule' winak ebanon invitar tre jun c'ulbic, ja tok c'a c'o na ja rachi chiquicojol ja nc'ule'e ¿la yatal chiquij chi nqueban ja rayuno nech'ob ixix? Jaru' pa tiempo nq'ueje' chiquicojol ja rachi ja nc'ule'e jari' mta moda xtiqueban ta ja rayuno. 20Pro nerila' na jun k'ij ja tok eje'e' xtilasax chiquicojol ja rachi ja nc'ule'e, c'a tokoc'ari' tok xtiqueban ja rayuno. 21Mta jun nak ta xtuc'am ta jutz'it chi' tziak c'ac'a xtic'ojbej ta jun tzabuklaj tziak. Ja wixta queri' nbani ja chi' tziak c'ac'a nuc'ol ri' in xa jani' ntak'e' más ja bar tak'al wi' tre ja tzabuklaj tziak. 22In chakaja' cani' tre vino c'ac'a mta jun nak ta xtuc'ol ta pa tzabuklaj tak c'olbal. Ja wixta queri' nbani ja c'ac'a vino nurak ja c'olbal, ntz'iloxi vino in ntz'iloxi ja c'olbal chakaja'. Pro ja rjawaxic chi nbani, ja c'ac'a vino nc'oli chipan c'ac'a tak c'olbal. Queri' xbij ja Jesús tre ja c'ac'a tijonem ja rc'amonto. 23Xuban c'a jutij pa jun xula'nbal k'ij arja' rmajon binem chipan jule' trigo e rachbil ja rdiscípulo. Kas netajini nek'ax chipan ja trigo ja tok quemaj rk'olic ja trigo ja rdiscípulo. 24Ec'o c'a jule' fariseo, eje'e' quibij tre ja Jesús: —Pakasa' radiscípulo le', ja netajini quimajon rbanic jala' xajan nbani pa tak xula'nbal k'ij ¿nak tre tok nqueban quela'? xeche' tre. 25Ja c'a Jesús xbij chique: —¿La ma esiq'uin ta la'an chipan ja rtzobal Dios ja xuban ja rojer rey David tokori' tok ocnak lok'laj sacerdote ja rAbiatar? Ja c'a David arja' c'o rjawaxic tre tri' in majtaj rmal rk'ak'anil rupan in queri' queban ja rachbil chakaja'. Tokoc'ari' xuban ja David xoc chipan ja rochoch Dios in xutij ja caxlanway ja parti'in chwach ja Dios in xuya' quixin ja rachbil chakaja'. Queri' xuban masqui jari' caxlanway tz'ibtal chipan ja ley xin Dios chi xa queyon sacerdote ja netijowi. Queri' xbij ja Jesús chique. 27In xbij chic chique: —Ja winak tok xewinakarsax rmal ja Dios ma rmal ta chi chaka ta nquec'ul ruk'ij ja xula'nbal k'ij pro jari' winakarsaxi ja xula'nbal k'ij chi quito'ic ja winak. 28Rmalc'ari' tok nbij chewe chi anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak, pa nuk'a' anin c'o wi' ja nbani chipan ja xula'nbal tak k'ij chakaja', ne' chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\