San Marcos 4

1Jutij chic ja Jesús xumaj quitijoxic ja winak chiya' in congana e q'uiy ja winak xurquimolo' qui' ruq'uin rmalc'ari' tok arja' xoc chipan jun lancha ja c'o parwi' ya' in tz'abe' chipan. Ja c'a winak xemule' can chiya' canojelal. 2In xumaj tzij ja Jesús cuq'uin, q'uiy rwach ja xbij chique pa c'ambal tak tzij, quewa' ja tijonem ja xuya' chique ri': 3—Tec'waxaj ja xtinbij chewe ri' pro bien teya'a' ewxquin tre. C'o jun ajticola' be pa ticoj tijco'm pa rchenoj. 4Ja c'a tok xekaji xumaj rchicaxic ja rija'tz. C'o c'a kaj pa bey in xepeti ja tz'iquin, quetij. 5C'o chic jule' kaji ja bar c'o wi' abaj, xa xax ja rulew in chanim xelto rmal. 6Pro ja tok xelto ja k'ij xc'atsaj in tok q'uiswani chakij rmal como mta más ja rc'amal. 7C'o chic jule' kaj pa tak q'uix in tok q'uiswani q'uiyi ja q'uix, xcamsaj ja tijco'm. Queri' xuban ni majun rwach xuya'. 8Pro c'o chic jule' kaj pan utzlaj ulew in wachini chi utz, congana q'uiyi, be pa nim, ja jun chirwach ija'tz c'oli xuya' treinta, c'oli xuya' sesenta in c'oli xuya' jun ciento. 9Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij chewe ri', ne'e ja Jesús chique. 10Ja c'a tok quipaxijel qui' ja winak xecanaj can ja rachbil ja Jesús ruq'uin e cachbil ja cablajuj apóstol in c'oli quic'axaj tre ja Jesús tre ja c'ambal tzij. 11Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri': —Ja rixix yatajnak chewe chi newotakij nak rbanic ja rawatal je'e tre ja gobierno xin Dios pro ja chique jule' chic winak nojel ja nbij chique ncoj c'ambal tak tzij chi rbixic. 12Queri' nban utzc'a chi eje'e' nquetz'at ja nc'u̱t chiquewach pro matikaj pa quewi' utzc'a chakaja' chi nquic'axaj ja nbix chique pro matich'obtaj cumal utzc'a chakaja' chi matiqueq'uex ja quina'oj chi ncuytaji ja quil quemac. Queri' xbij ja Jesús chique. 13In xbij chic chique: —¿La ni c'a matich'obtaj wi' emwal ja c'ambal tzij ja c'a xinbij kaj? Ja wi maquixcowini nech'ob ja c'ambal tzij tre ja rajticola' ¿nak moda xquixcowini xtech'ob ja jule' chic c'ambal tak tzij? Pro ja camic nch'ob chewach nak tibij ja c'ambal tzij. 14Ja rajticola' ja chicani ja rija'tz jari' ja nyowi rbixic ja rtzobal Dios chique ja winak. 15Ja kaj pa bey jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios pro chanim npeti ja Satanás, nlasajel ja rtzobal Dios ja ticon pa tak canma. 16Ja kaji ja bar c'o wi' abaj jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios in nquinimaj chanim, congana nequicot rmal. 17Pro eje'e' e cani' jule' tijco'm ja mta rc'amal, xa ti jurata nquinimaj. Ja c'a tok xterila' ja c'ayewalaj tiempo ja tok nmajtaj rbanic pokon chique ja winak rmal ja rtzobal Dios eje'e' chanim nqueya' can. 18Ja kaj pa tak q'uix jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios 19pro tok nq'uiswani xa ja' nquibisoj chic ja xin rwach'ulew in xa neba̱n engañar rmal ja meba'il in chaka benak chi nquiyarij nakun je'e. Rmalc'ari' tok xa ncami ja utzlaj tzij ja c'o pa tak canma, mta rwach nuya'. 20Pro ja c'a rija'tz ja kaj pan utzlaj ulew jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios in nquinimaj in c'oli rwach nuya' pa tak canma. Eje'e' e cani' jule' chirwach ija'tz c'oli xuya' treinta, c'oli xuya' sesenta in c'oli xuya' jun ciento. Queri' xbij ja Jesús chique. 21C'ac'ari' xbij chic jun c'ambal tzij chique: —¿La c'o ta c'a jun nbanowi nerc'ama'to jun candil nutzij in xtijupba' ta c'a jun caxon trij owi xtuya' ta xe' ch'at? Ja queri' ni majun nbanowi. Ja c'a nba̱n tre ja candil njecbaxi utzc'a chi nsakirsaj ja pa jay. 22Nojel ja ma k'alajinnak ta je'e jari' nerila' na jun k'ij tok xtik'alajini in nojel ja rawatal je'e jari' nel na pa sakil, notakix na. 23Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij kaj chewe ri', ne'e ja Jesús. 24In xbij chic chique: —Bien teya'a' ewxquin tre ja remajon rc'axaxic. Ja wi congana neya' ewxquin tre jari' q'uiy xtiyataj chewe chi newotakij nowi ma kas ta neya' ewxquin tre jari' ma kas ta c'oli xtiyataj chewe chi newotakij. In ja c'a chewe ixix ja remajon rc'axaxic camic más chi na q'uiy xtiyataj chewe chi newotakij. 25Queri' nbij chewe como ja winak ja c'o je'e yatajnak chique eje'e' c'o chi na más ja nyataj chique pro ja c'a winak ja mta yatajnak chique pro nquech'ob chi c'oli jari' nlasax chique. Queri' xbij ja Jesús. 26Xumaj chic tzij ja Jesús: —Ja gobierno xin Dios queri' rbanic cani' nuban jun achi ja tok nbe pa rchenoj, nertica' jule' ija'tz chipan. 27Ja c'a tok noc ak'a' c'o chic ja rachi pa rochoch in nwari, ja c'a tok nsakari nyictaji in queri' nuban nojel tak k'ij. Ja c'a rija'tz ja rticon pa rchenoj ekal nelto ruyon in numaj q'uiyem. Pro ja rachi arja' ma rotak ta nak nuban ja rija'tz tok nelto in tok nq'uiyi. 28Como ja rwach'ulew arja' nsamajini chi nelto ja rija'tz in nwachini. Ja nuban nabey nq'uiyi in npi ruxak, c'ac'ari' nwinakari och' trij c'ac'ari' nq'uiyi ja och' noc áj. 29Ja c'a tok nchakiji ja c'a rachi nerbana' jach' como xerila' ja tiempo xin cosecha. Queri' xbij ja Jesús. 30In xbij chic: —¿Bar c'a njunsaj wi' ja gobierno xin Dios in nak chi c'ambal tzijal ncoj chi rjunsaxic? 31Ja gobierno xin Dios queri' rbanic cani' rbanic jun ti chirwach mostaza tok ntiqui pan ulew. Jun ti chirwach mostaza masqui más na tino'y chwach ja jule' chic ija'tz ja c'o chwach'ulew 32pro ja tok ntiqui in tok nq'uiyi más na nq'uiyi chwach jule' chic tijco'm, nwinakar nimak tak ruk'a' in tok nq'uiswani nepeti ja tak tz'iquin, nurquibana' quesoc pa tak ruk'a' in nemujax rmal ja ruxak. Queri' xbij ja Jesús. 33Q'uiy rwach ja c'ambal tak tzij xbij ja Jesús ja quitakawari' ja nertijobej ja winak tre ja rtzobal Dios, jani' necowini nch'obtaj cumal jari' xbij chique. 34Ni majun nak ta xbij ta chique ja maquita xucoj c'ambal tak tzij chi rbixic chique. Pro ja xuban chique ja rdiscípulo arja', xeryonaj in xk'alasaj chiquewach nojel ja nbij ja c'ambal tak tzij. 35Jari' k'ij ja tok xoc ak'a' ja Jesús arja' xbij chique ja rdiscípulo: —Jo' chajuparaj ya', ne' chique. 36Eje'e' xequeban can despedir ja winak. Ja c'a Jesús arja' c'o chipan ja lancha in quec'amel in c'o chic jule' ja lancha tre'el trij. 37Pro chaka c'a jalal tok jaktajto jun nimlaj ik' chiquij. Ja c'a nimak tak baloj congana npowij ri' trij ja lancha ja rec'o wi' ja Jesús in ntajini nnoji ja ya' chipan. 38Ja c'a Jesús arja' pa rchak lancha c'o wi', kajnak chi waram in c'oli rcanon ocnak rq'uexwach rch'acat rwi'. Ja c'a rdiscípulo quec'as: —Maestro ¿la macatocla' il ja wi nokcami? xeche' tre. 39Yictaji ja Jesús in xbij tre ja ik' chi ncaje'e in xbij tre ja ya' chi nsile'e. C'ac'ari' cami ja ik' in ni sile'e ja ya'. 40C'ac'ari' xbij chique: —¿Nak c'a tre tok congana xexbej ewi'? ¿Bar c'a xoc wari' ja yukulbal ec'u'x wq'uin? ne' chique. 41Ja c'a reje'e' congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaji in quemaj rbixic chibil tak qui': —¿Nak rbanic c'ala' ja rachi le'? nnimax taka'an rmal ja ik', nnimax taka'an rmal ja ya' chakaja', xeche'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\