San Marcos 9

1In xbij chic chique: —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ec'oli chewe ja rec'o wawe' camic ri' c'a ec'as na ja tok xtiquetz'at ja gobierno xin Dios chi npeti in congana poder rc'an, ne' chique. 2Ja c'a chi waki' k'ij ja Jesús xeruc'amel ja Pedro e rachbil ja Jacobo in Juan, xebe, xequiyonaj qui' parwi' jun nimlaj jayu'. Ja c'a rachbal ja Jesús xuq'uex ri' chiquewach. 3Ja rtziak congana nc'ac'ot chic, congana sak sak, ni majun ch'ajol tziak wawe' chwach'ulew xticowin ta xtuban ta sak tre ja cani' xeli rtziak ja Jesús. 4Chaka jalal tok winakar chiquewach ja rElías rachbil ja Moisés, quimajon tzij ruq'uin ja Jesús. 5Ja c'a Pedro arja' xbij tre ja Jesús: —Maestro, congana qui'il ja rokc'o wi' ri'. Kabana' oxi' tak jay wawe', jun awxin atat, jun rxin Moisés in jun rxin Elías, ne' tre. 6Ja Pedro como xa matich'obtaj rmal chewi' tok queri' xbij como arja' in ja re rachbil congana quixben qui'. 7Chaka jalal tok c'o jule' sutz' xermujaj in c'o jun kulaj tzijonto chipan, quewa' xbij chique ri': —Jawa' wari' jawa' chak'laj Walc'wal, teya'a' ewxquin tre nak ja nbij arja' chewe, ne'e. 8Chaka maril tzuri tzij rmal ja kulaj, ja rapóstol tok quetz'at mchita ja rElías mchita ja Moisés, xa ruyon ja Jesús c'o can chic. 9C'ac'ari' xebe, kas exulanto parwi' ja jayu' ja tok bix chique rmal ja Jesús: —Ni majun bar ta tri' xtebij wi' ja xetz'at, c'a tokori' xtebij ja tok c'astajnak chic chiquicojol camnaki' ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, xeche'xi. 10In queri' queban, xa pa tak canma q'ueje' wi', majun bar ta tri' quibij wi'. Pro eje'e' quemaj rc'axaxic chibil tak qui' ja bix chique: —¿Nak rbanic c'ari' ja xbij tre ja Ralc'walaxel chi nc'astaji chiquicojol camnaki'? xeche'e. 11C'ac'ari' quic'axaj tre ja Jesús: —¿Nak c'a tre ja maestro xin ley eje'e' nquibij chi ja rElías rjawaxic chi arja' npi na nabey chwach ja Cristo? xeche' tre. 12—Ni katzij wi' nquibij chi ja' Elías npeti nabey chi nurchomarsaj nojelal. In camic c'oli nc'waxaj anin chewe, ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak ¿nak tre tok tz'ibtal can tre chi q'uiy rwach ja rpokonal nutij na in xa itzel ntz'a̱t na cumal ja winak? 13Pro anin nbij chewe chi ja rElías arja' penak chic pro eje'e' xa queban tre nak c'o quigana queban tre. Ni queri' bantaji ja cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi nbantaj na, ne'e ja Jesús chique. 14Ja c'a tok xekajto ja bar ec'o can wi' ja jule' chic discípulo congana chi winak xequetz'at, quimolon qui' chiquij ja discípulo. Ec'o jule' maestro xequetz'at chakaja' quimajon tzij cuq'uin ja discípulo pro xa ch'a'onem nqueban chique. 15Ja c'a winak ja tok chaka maril quetz'at pon chi peti ja Jesús congana c'asc'o'i quetz'at in c'amc'ol canim xebe, xequic'ulu' in queban saludar. 16Ja c'a Jesús xc'axaj chique: —¿Nak ja remajon rtzijoxic cuq'uin? ne' chique. 17C'o c'a jun achi chiquicojol ja winak quewa' xbij tre ja Jesús ri': —Maestro, anin c'o jun nc'ajol nc'amonto chi nunya'a' chawach, arja' ocnak jun itzel espíritu tre in rmalari' ocnak mem. 18Xa nak ta lugar c'o wi' ja nc'ajol, arja' nch'akix pa tok'ulew rmal ja ritzel espíritu. Nel rpuluw ruchi' in congana ncach'ach' rey pa ruchi' rmal. Camic lawulo' chic, majun chic rpuersa. In xinc'utuj jun utzil chique ja radiscípulo chi nquiwasaj ja ritzel espíritu pro eje'e' ma xecowin ta quiwasaj ta, ne'e ja rachi. 19Ja c'a Jesús tok c'axtaj rmal ja bix tre rmal ja rachi quewa' xbij ri': —Ixix ja rix aj Israel ni taka'an mta wi' ja yukulbal ec'u'x wq'uin. Taq'ue titzuri ja nsamaj checojol, c'ayew chwe chi ncoch' más ja matiyuke' ec'u'x wq'uin. Camic tec'ama'to ja rala' wq'uin, ne' chique. 20C'ac'ari' c'amarel ja rala' chwach ja Jesús. Ja c'a ritzel espíritu chaka maril tok xutz'at ja Jesús xuya' chic jun ataque tre ja rala' in xch'akij pa tok'ulew. Ja c'a rala' congana xumaj rjukic ri' pa tok'ulew in nel rpuluw ruchi'. 21Ja c'a Jesús xc'axaj tre ja rtata' ja rala': —¿Nak tiempo ocnak tre ja ritzel espíritu? ne' tre. —C'a tino'y na ja tok ocnakto tre. 22Q'uiylaj mul ja ritzel espíritu rbanon tre ja nc'ajol rminon pa k'ak' in rminon pa ya' chakaja', nrajo' ncamsaj. Atat, wi natcowini nato' ja ti nc'ajol tapokonaj jutz'it kawach, ko'ato'o' paki, ne'e ja rachi. 23—Jari' awq'uin atat c'o wi' xarwari' ja wi natcowini nyuke' ac'u'x wq'uin. Ja c'a wi c'oli ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' nojel nincowini nban xa nak ta ja nawajo' chwe chi nban, ne'xi rmal ja Jesús. 24Ja c'a tatixel chaka maril tok bitaji tzij tre rmal ja Jesús arja' xumaj jun nimlaj ok'ej in quewa' xbij tre ja Jesús ri': —Anin yukul nuc'u'x awq'uin pro ja yukulbal nuc'u'x xa ma nim ta, quinato'o' paki utzc'a chi nq'uiy más, ne' tre. 25Ja c'a Jesús chaka maril tok xerutz'at ja winak chi e q'uiy xepeti chi nurquimolo' qui' ruq'uin, arja' xch'olij ja ritzel espíritu, quewa' xbij tre ri': —Itzel espíritu, xa atbanol mem xa atbanol tacon chique winak, camic anin natnuban mandar, jat, cateli, taya'a' can ja rala' in majutij xcatoc chi ta jutij chipan ja ranma, ne' tre. 26Ja c'a ritzel espíritu tok xc'axaj ja bix tre xurak ruchi' in xuya' chic jutij ataque tre ja rala'. C'ac'ari' xelel pa ranma pro ja rala' pune' can cani' cami ntz'ati. Ja c'a winak e q'uiy chique quibij chi cami ja rala', xeche'e. 27Pro ja Jesús xuchap chi ruk'a' in xuyic. Queri' xuban pe'i ja rala'. 28Ja Jesús tok xoc pa jay ja c'a rdiscípulo eje'e' quiyonaj qui' ruq'uin in quewa' quibij tre ri': —¿Nak tre tok ajoj ma xokcowin ta kawasajel ja ritzel espíritu? xeche' tre. 29—Ja ritzel tak espíritu ja re quitakala' jari' nc'atzin oración in nc'atzin ayuno chi nelasbexi, xeche'xi. 30C'ac'ari' ja Jesús xe'elel chipan ja lugar, xebe, xek'ax pa tak lugar ja c'o pa rcuenta Galilea. Ja c'a nrajo' ja Jesús chi mta nenabexi ja tok nek'ax pa tak lugar je'e 31como arja' rmajon quitijoxic ja rdiscípulo. Quewa' ja rmajon rbixic chique ri': —Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' nja̱ch na pa quek'a' ja winak, ncamsax na cumal pro ja tok xticamstaji nc'astaj na rwach chi rox k'ij, ne' chique. 32Pro ja reje'e' ma xch'obtaj ta cumal ja xbij chique in xa nquixbej qui' xtiquic'axaj ta tre nak rbanic. 33Ja c'a Jesús tok xe'ekaj chipan ja tinamit Capernaum in tok ec'o chic pa jay arja' xc'axaj chique: —Ja tok kamajon binem okpenak wawe' ¿nak ja remajon rch'a'ic chibil tak ewi'? ne' chique. 34Pro eje'e' ni majun nak ta quibij ta tre como ja quimajon rtzijoxic pa bey jari' nak ja más nim ruk'ij chique. 35Ja c'a Jesús tz'abe' kaj, xersiq'uij pon ja cablajuj apóstol in quewa' xbij chique ri': —Ja wi c'o jun chewe ja c'o rgana chi arja' noqui ja más nim ruk'ij, ja rjawaxic tre chi nuban, nuban tino'y in noc emoso ewanojel, ne' chique. 36C'ac'ari' xuc'am pon jun tac'al, xuya' chiquicojol, xch'elej in quewa' xbij chique ri': 37—Ja tak ac'ala' ja re quitakawa' xa nak ta xtic'ulu jun chique in wi pa nubi' anin tok nuc'ul tibij c'a tzij ari' chi anin ja ninruc'ul. In xa nak ta xtic'ulu wxin jari' ma nuyon ta anin ja ninruc'ul, nata' Dios ari' ja nuc'ul chakaja' ja takyonpi wxin, ne' chique. 38In bix tre rmal ja Juan: —Maestro, c'o jun achi katz'at, arja' pan abi' atat rmajon quilasaxic ja ritzel tak espíritu chique ja winak pro arja' ma kachbil ta. Ajoj kabij tre chi maquerlasaj chic como ma kachbil ta, ne'xi ja Jesús. 39—Ma tek'il chi ta ja rachi como jun winak xa nak ta chi winakil wi nuban jun milagro pa nubi' anin jari' mta moda ja ni ta chanim itzel ta xtitzijon ta chwe. 40In chakaja' jun winak xa nak ta chi winakil wi ma itzel ta nokrutz'at jari' kachbil ari'. 41In jun chic, wi c'o na jun masqui xa jun vaso ti raxya' nsipaj chewe, wi rumac chi ix rachbil ja Cristo tok nsipaj chewe jari' ni katzij wi' nbij chewe, arja' mta moda ja maquita xtiyataji ja rtojbalil tre, ne'e ja Jesús chique. 42In xbij chic chique: —Congana lawulo' chique xa nak ta ja xquetakchi'in quixin awa' ja re takno'y ri' ja yukul quec'u'x wq'uin, congana lawulo' chique masqui xa ti jun chique ja nquitakchi'ij chi rbanic ja il mac. Más na mejor nxi̱m jun ca' chi quekul chanim in neq'uia̱k pa ya' chwach ja nquitakchi'ij jun chique wa' ja yukul quec'u'x wq'uin. 43Ja wi c'o jun ek'a' wi xa nixrtakchi'ij in nixrkajsaj chipan ja il mac mejor ja neban, tekupijel. Como más na utz ja xa jun ek'a' nixoc chipan ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij chwach ja ca'i' ek'a' nixbe pa k'ak' pro jun k'ak' ja ni mta wi' chupic trij. 44Tri' nquetij wi' rpokonal ja winak pro jun rpokonal ja ni mta wi' q'uisic trij in ja k'ak' ni mta wi' chupic trij. 45In chakaja' wi c'o jun ewakan wi xa nixrtakchi'ij chi nixrkajsaj chipan ja il mac mejor ja neban, tekupijel. Como más na utz ja xa jun ewakan nixoc chipan ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij chwach ja ca'i' ewakan nixbe pa k'ak' pro jun k'ak' ja ni mta wi' chupic trij. 46Tri' nquetij wi' rpokonal ja winak pro jun rpokonal ja ni mta wi' q'uisic trij in ja k'ak' ni mta wi' chupic trij. 47In jun chic, wi c'o jun panewach xa nixrtakchi'ij in nixrkajsaj chipan ja il mac mejor ja neban, tec'oto'el. Como más na utz ja xa jun panewach nixoc chipan ja gobierno xin Dios chwach ja ca'i' panewach nixbe pa k'ak'. 48Tri' nquetij wi' rpokonal ja winak pro jun rpokonal ja ni mta wi' q'uisic trij in ja k'ak' ni mta wi' chupic trij. 49Cani' nba̱n tre ja sacrificio je'e ja ntzujux chwach ja Dios ni c'o wi' atz'am nya̱' trij queri' c'a xtiban na chique canojel ja winak, ne'oc cani' jun sacrificio, cani' k'ak' nch'ach'ojirsbexi ja quic'aslemal. 50Ja ratz'am buena samaj nuban pro ja wi xtiyojtaji wi mchita rtzayil ¿nak c'a nchomarsbex chic rxin ari'? Cani' tre ja ratz'am nuban jun utzlaj samaj queri' ta c'a chewe ixix chakaja' teya'a' lugar tre ja Dios chi nsamaji pa tak ewanma utzc'a chi matiyojtaji ja rec'aslemal in maxta xa ch'a'oj teban chibil tak ewi'. Queri' xbij ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\