San Mateo 16

1Ec'o c'a jule' fariseo e cachbil jule' saduceo, eje'e' xe'ekaj ruq'uin ja Jesús. C'oli quic'axaj tre pro xa nquic'ambajbej rxin, quewa' quibij tre ri': —Tabana' jun milagro ja nc'utu chikawach chi Dios yoyon chawe ja poder ja c'o pan ak'a', xeche' tre. 2In bix chique rmal: —C'oli neban je'e tok noc ak'a' quewa' nebij ri': —Camic buena ja tiempo penak, ja caj nc'utuwi, congana quiak, nixche'e. 3In c'o je'e ja pa tak sakaric quewa' nebij ri': —Ja tre jun k'ij ri' ma buena ta ja tiempo penak, ja caj nc'utuwi, congana quiak in congana mukuli, nixche'e. Caca' epalaj, ixix bien nch'obtaj emwal nak rc'amonto ja netz'at je'e chicaj pro ja ntajini nuban ja Dios chewach chipan ja tiempo ja rokc'o wi' ri' jari' ni matich'obtaj wi' emwal nak rc'amonto. 4Ja winak ja nec'utun chwe chi nban jun milagro utzc'a chi ninquinimaj eje'e' xa e itzel tak winak, xa quiya'on can ja Dios. Pro ja milagro ja nquic'utuj jari' ni matinban wi' chiquewach xarwari' c'o jun ja milagro nbantaj na chiquewach, jun milagro ja cani' xuban ja rojer profeta Jonás. Queri' bix chique rmal. C'ac'ari' xelel chiquicojol in be. 5Ja c'a tok xe'ekaji chajuparaj ya' ja c'a rdiscípulo eje'e' queya' cuenta tre chi mta queway quic'amonto, quimestaj can. 6Ja c'a Jesús xbij chique: —Kas bien tech'obo', kas tebana' cuenta ewi' chwach ja levadura quixin ja fariseo e cachbil ja saduceo, ne' chique. 7Ja c'a rdiscípulo eje'e' quemaj tzij chibil tak qui', quewa' nquibij ri': —Queri' nbij chake rumac ja mta way kac'ampi ta, xeche'e. 8Pro ja Jesús arja' rotak ja quimajon rbixic in quewa' xbij chique ri': —Achi'i', taka'an ma nim ta ja yukulbal ec'u'x wq'uin. ¿Nak tre tok nebij: —Taka'an mta way kac'ampi ta, kas nixche'e? 9¿Maja'n ek tich'obtaj emwal? ¿La maturkaj c'a chewe ja xinban tre ja jo'o' rkan caxlanway xenutzuk jo'o' mil achi'i' tre? ¿In la maturkaj c'a chewe chakaja' jaru' chacach totaji? 10¿La maturkaj c'a chewe ja xinban chic tre ja wuku' rkan caxlanway xenutzuk quiji' mil achi'i' tre? ¿In la maturkaj c'a chewe chakaja' jaru' chacach totaji? 11¿Nak c'a tre tok matich'obtaj emwal ja xinbij chewe chi neban cuenta ewi' chwach ja levadura quixin ja fariseo e cachbil ja saduceo? Ma rmal ta wa'an caxlanway xemestaj can ja tok xinbij queri' chewe, ne' chique. 12C'ac'ari' ch'obtaj cumal chi ja xbij ja Jesús chi nqueban cuenta qui' chwach ja tijonem quixin ja fariseo e cachbil ja saduceo, ma ja ta ja levadura xin caxlanway nqueban cuenta qui' chwach. 13Ja c'a Jesús tok xe'ekaj chinakaj ja tinamit Cesarea ja c'o pa rcuenta Filipo arja' xc'axaj chique ja rdiscípulo: —Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak ¿nak inocnak wi' ja nquibij chwe ja winak? ne' chique. 14Ja c'a rdiscípulo eje'e' quibij tre: —Ec'oli nebin chawe chi atat at Juan Bautista, jule' chic nebini chi at Elías in ec'o chic jule' ja nebini chi at Jeremías owi at jun chic chique ja rojer tak profeta, xeche' tre. 15—Ja c'a rixix ¿nak nebij chwe, nak inocnak wi'? ne'e. 16Peti ja Simón Pedro, xbij tre: —Ja ratat at Cristo at Ralc'wal ja c'aslic Dios, ne' tre. 17Ja c'a Jesús arja' xbij tre: —Congana qui'il chawe Simón ja rat rc'ajol Jonás como ja c'a xabij kaj chwe ma winak ta xek'alasan ta chawach, ja Nata' ja c'o chila' chicaj arja' k'alasan chawach. 18Anin nbij chawe chi atat at Pedro in parwi' awa' ja jun abaj ri' xtintic wi' ja wiglesia in ja camíc ni maticowin wi' trij. 19Anin c'o jule' lawe nya' na chawe rxin ja gobierno xin chila' chicaj. In xa nak ta ja mataban permitir wawe' chwach'ulew jari' ja matiban permitir chila' chicaj. In xa nak ta ja naban permitir wawe' chwach'ulew jari' ja nba̱n permitir chila' chicaj, ne' tre. 20C'ac'ari' xbij chique ja rdiscípulo chi ni majun bar ta tri' nquibij wi' chi arja' ja Cristo. 21Ja Jesús, chipan ari' tiempo xumajto rk'alasaxic chiquewach ja rdiscípulo chi rjawaxic nbe na pa Jerusalén, quewa' xbij chique ri': —Nentija' na rpokonal pa quek'a' ja principali' e cachbil ja jefe quixin sacerdote e cachbil chakaja' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios. Congana lawulo' xtiban na chwe, nincamsax na in chi rox k'ij ninc'astaj na, ne' chique. 22Ja c'a Pedro arja' xuchap chi ruk'a' in xumaj rch'a'ic tre ja xbij: —Dios ta xtipokonaj awach, ja xabij le' mta moda xtibantaj ta, ne' tre. 23Ja c'a Jesús xuya' vuelta in xbij tre ja Pedro: —Catel chinwach Satanás, atat xa at cani' jun abaj ninapajsaj chipan ja bey nmajon. Queri' nbij chawe como ma queri' ta nawajo' chwe chi nban ja cani' nrajo' chwe ja Dios chi nban, xa junan ana'oj cuq'uin winak, ne' tre. 24C'ac'ari' ja Jesús xbij chique ja rdiscípulo: —Xa nak ta ja c'o rgana nyuke' ruc'u'x wq'uin rjawaxic chi matuya' rgana ja tzabuklaj c'aslemal rc'an. Rjawaxic chakaja' chi matipokonaj nutij ja rpokonal mwal in ntre'el chwij. Jari' cani' jun cruz nya̱' trij pro matipokonaj nuc'am ja cruz, nrijkajel in nbe ja bar necamsax wi'. 25Queri' nbij chewe como xa nak ta ja npokonaj nuya' can ja rc'aslemal jari' ni matuwil wi' ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Pro xa nak ta ja matipokonaj nuya' can ja rc'aslemal mwal jari' nuwil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 26Como cani' tre jun winak ¿nak c'a nuch'ec trij wi xuch'ec nojel ja meba'il rxin ja rwach'ulew pro wi ma xuwil ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? Ja wi xutzak ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij jari' mta jun meba'il ja xtilok'bej ta. 27Queri' nbij chewe como anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak ninpi chi na jutij e wachbil ja ángel wxin, tokori' ja gloria xin Dios congana nch'a'an chwij in ja winak nunya'a' na rtojbalil chique chiquijujunal ja queban wawe' chwach'ulew. 28Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ec'oli chewe ja rec'o wawe' camic ri' c'a ec'as na ja tok xtiquetz'at ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' ocnak chic Rey in xtumaj rbanic mandar chipan ja rgobierno. Queri' xbij ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\