San Mateo 17

1Ja c'a chi waki' k'ij ja Jesús xeruc'amel ja Pedro e rachbil Jacobo in Juan ja rch'alal ja Jacobo, xebe, xequiyonaj qui' parwi' jun nimlaj jayu'. 2Ja c'a rachbal ja Jesús xuq'uex ri' chiquewach in ja rpalaj congana ruch'a' cani' k'ij in ja rtziak congana sak xeli cani' luz. 3Chaka jalal tok winakar chiquewach ja Moisés rachbil Elías, quimajon tzij ruq'uin ja Jesús. 4Ja c'a Pedro arja' xbij tre ja Jesús: —Wajaw, congana qui'il ja rokc'o wi' ri'. Ja wi c'ol agana atat nak tre makoq'ueje' wawe' in nkaban oxi' tak jay, jun awxin atat, jun rxin Moisés in jun rxin Elías, ne' tre. 5C'a rmajon na tzij ja Pedro tok chaka jalal c'o jule' sutz' congana ruch'a' xermujaj in c'o jun kulaj tzijonto chipan, quewa' xbij chique ri': —Jawa' wari' jawa' chak'laj Walc'wal, congana ninquicot trij, teya'a' ewxquin tre nak ja nbij arja' chewe, ne'e. 6Ja c'a rdiscípulo tok c'axtaj cumal ja bix chique rmal ja kulaj eje'e' xejupe' pa tok'ulew, congana quixbej qui'. 7Ja c'a Jesús arja' tiloc cuq'uin, xeruchap in xbij chique: —Quixyictaji, ma texbej ta ewi', ne' chique. 8Ja c'a reje'e' tok xeca'y nojoj mchita ja Moisés mchita ja rElías, xa ruyon ja Jesús c'o can chic. 9C'ac'ari' xebe, kas exulanto parwi' ja jayu' ja tok bix chique rmal ja Jesús: —Ni majun bar ta tri' xtebij wi' ja xetz'at, c'a tokori' xtebij ja tok c'astajnak chic chiquicojol camnaki' ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, xeche'xi. 10Ja c'a rdiscípulo eje'e' quibij tre: —Ja wi queri' nabij ¿nak c'a tre tok ja maestro xin ley eje'e' nquibij chi ja rElías rjawaxic chi arja' npi na nabey chwach ja Cristo? xeche' tre. 11—Ni katzij wi' nquibij chi ja' Elías npeti nabey chi nurchomarsaj nojelal. 12Pro anin nbij chewe chi ja rElías arja' penak chic pro eje'e' xa ma xch'obtaj ta cumal nak ja rocnak wi' in xa queban tre nak c'o quigana queban tre. In queri' xtiban tre chakaja' ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' nutij na ja rpokonal pa quek'a' chakaja', ne'e ja Jesús chique. 13Ja c'a rdiscípulo tok c'axtaj cumal ja xbij chique eje'e' ch'obtaj cumal chi tre ja Juan Bautista ntzijon wi' in ma tre ta ja rElías ja kas ntzijon wi'. 14Ja c'a tok xe'ekaji ja bar ec'o can wi' ja winak c'o jun achi xurkaj ruq'uin ja Jesús, xuque' chwach in quewa' xbij tre ri': 15—Wajaw, anin c'o jun nc'ajol yawa', tapokonaj jutz'it rwach como arja' c'o jun yobil tre nuya' ataque tre in congana lawulo' nuban rmal. Q'uiylaj mul banon tre ch'akin pa k'ak' rmal in q'uiylaj mul ch'akin pa ya' chakaja'. 16Xinc'amto chiquewach ja radiscípulo pro eje'e' ma xecowin ta quitzursaj ta, ne' tre. 17Ja c'a Jesús tok c'axtaj rmal ja bix tre rmal ja rachi quewa' xbij ri': —Ixix ja rix tinamit Israel, ni taka'an mta wi' yukulbal ec'u'x wq'uin, taka'an yojtajnak ja rena'oj. Taq'ue titzuri ja nsamaj checojol, c'ayew chwe chi ncoch' más ja matiyuke' ec'u'x wq'uin. Camic tec'ama'to ja rala' wq'uin, ne' chique. 18Ja c'a Jesús tok c'amarto ja rala' ruq'uin xch'olij ja ritzel espíritu ja rocnak tre. Ni xelel ja ritzel espíritu pa ranma in ja rala' ni jari' hora tzuri. 19Ja c'a rdiscípulo ja Jesús eje'e' quiyonaj qui' ruq'uin in quewa' quibij tre ri': —¿Nak tre ja rajoj ma xokcowin ta kawasajel ja ritzel espíritu? xeche' tre. 20—Rumac ja yukulbal ec'u'x wq'uin xa ti ma nim ta chewi' tok ma xixcowin ta. Como ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja wi c'o yukulbal ec'u'x wq'uin, wi nsamaji ja yukulbal ec'u'x ja cani' nuban jun ti chirwach mostaza nixcowin c'ari' neban jun nimlaj samaj. Cani' trewa' ja jun jayu' ri', nixcowini nebij tre chi neli ja bar c'o wi' in nbe cha jun lugar chic in nixrnimaj in mta nak chi ta ja maquita nixcowini neban. 21Ja ritzel tak espíritu ja re quitakala' jari' nc'atzin oración in nc'atzin ayuno chi nelasbexi, xeche'xi. 22Ja c'a Jesús c'o chic pa Galilea e rachbil ja rdiscípulo ja tok arja' xbij chic chique: —Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' nja̱ch na pa quek'a' ja winak, 23ncamsax na cumal pro chi rox k'ij nc'astaji, ne' chique. Ja c'a reje'e' congana xebison rmal ja bix chique. 24Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja tinamit Capernaum ec'oli winak ja nemolowi ja rimpuesto ja nbe chipan ja caja rxin ja nimlaj templo, eje'e' xe'ekaj ruq'uin ja Pedro in quewa' quibij tre ri': —Ja remaestro ixix ¿la matutoj ja rimpuesto? xeche' tre. 25—Nutoj nac'a, ne'e ja Pedro chique. C'ac'ari' be ja Pedro, xoc chipan ja jay ja bar c'o wi' ja Jesús. Ja c'a Jesús arja' k'ilon rxin ja Pedro nabey, quewa' xbij tre ri': —Simón ¿nak ja nach'ob atat, ja rey rxin ja rwach'ulew chok chique nquic'utuj wi' ja rimpuesto, la chique calc'wal o la chique jule' winak chic? ne' tre. 26—Chique ja jule' chic winak, ne'xi rmal ja Pedro. Ja c'a Jesús xbij chic tre: —Ja wi queri' nqueban ma rjawaxic ta c'ari' chi nquetoj ja ralc'walaxela'. 27Pro como matikajo' nekaban ofender xa chewi' tok nbij chawe, tac'ama'el ja rabak chapbal ch'u', jat chiya'. Ja c'a tok xcatekaji taq'uiaka' ja rabak pa ya'. Ja nabey ch'u' xtachap tajaka' ja pa ruchi' in tri' nawil wi' jun pwok, ca'i' impuesto nutoj, nutoj wxin anin in nutoj awxin atat chakaja'. Xtawasaj ja pwok in najach chique ja molol impuesto, ne' tre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\