San Mateo 18

1Jari' tiempo ja rdiscípulo ja Jesús eje'e' xe'ekaj ruq'uin in c'oli quic'axaj tre quewari': —¿Nak chake ja más nim ruk'ij ja tok xtoqui ja gobierno xin chila' chicaj? xeche' tre. 2Ja c'a Jesús arja' xsiq'uij pon jun tac'al, xuya' chiquicojol 3in quewa' xbij chique ri': —Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja wi mateq'uex ja rena'oj, wi maquixoqui ix cani' tak ac'ala' jari' nixtac'a xquixoc ta chipan ja gobierno xin chila' chicaj. 4Xa nak ta ja nuban tino'y chi noqui cani' ja jun tac'al ri' ja c'ari' ja más nim ruk'ij chipan ja gobierno xin chila' chicaj. 5Ja tak ac'ala' ja re quitakawa' xa nak ta xtic'ulu jun chique in wi pa nubi' anin tok nuc'ul tibij c'a tzij ari' chi anin ja ninruc'ul. 6Pro congana lawulo' chique xa nak ta ja xquetakchi'in quixin awa' ja re takno'y ri' ja yukul quec'u'x wq'uin, congana lawulo' chique masqui xa ti jun chique ja nquitakchi'ij chi rbanic ja il mac. Más na mejor nxi̱m jun ca' chi quekul chanim in neq'uia̱k pa ya' in nejik'i chwach ja nquitakchi'ij jun chique wa' ja yukul quec'u'x wq'uin. 7Ja winak wawe' chwach'ulew congana npokonaj quewach, congana lawulo' quibanon rumac ja xa netakchi'ixi chi rbanic ja il mac. Queri' nbij chewe como wi ncajo' owi mani ni netakchi'ix wi' pro congana lawulo' chique ja netakchi'in quixin. 8Rmalc'ari' nbij chewe, ja wi c'o jun ek'a' owi jun ewakan wi xa nixrtakchi'ij in nixrkajsaj chipan ja il mac mejor ja neban, tekupijel in tech'akijel. Como más na utz ja xa jun ek'a' owi xa jun ewakan nixoc chipan ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij chwach ja ca'i' ek'a' in ca'i' ewakan nixch'akix chipan ja k'ak' ja ni mta wi' chupic trij. 9In chakaja' wi c'o jun panewach xa nixrtakchi'ij in nixrkajsaj chipan ja il mac mejor ja neban, tewasajel in tech'akijel. Como más na utz ja xa jun panewach nixoc chipan ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij chwach ja ca'i' panewach nixch'akix chipan ja k'ak' ja ni mta wi' chupic trij. 10Kas tebana' cuenta nak neban chique wa' ja re takno'y ri', nixtac'a jun ta chique xteban ta tre ni mta. Como anin nbij chewe chi ja chila' chicaj ec'oli ja ángel quixin in jari' ángel mta ari' ja maquita yatajnak chique chi ne'ekaj chwach ja Nata' ja c'o chila' chicaj. 11Como ja ranin inpenak chi quito'ic ja retzaknak, anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak. 12¿Nak nech'ob ixix trewa' ja xtinbij chewe ri'? Tzuc'a c'o ta jun achi ec'o ta jun ciento tak rcarnelo in ntzak ta c'a jun chique. ¿Nak nuban ja rachi nech'ob ixix? ¿La maqueruya' can ja re noventinueve in nbe pa tak k'ayis chi rcanoxic ja tzaki? 13Queri' nuban in anin nbij chewe, ja wi nuwil jari' más na nquicot rmal ja jun xuwil chiquewach ja re noventinueve ja ma xetzak ta. 14In queri' c'a tre chakaja' ja Tatixel ewxin ja c'o chila' chicaj, ja rvoluntad arja' nixtac'a c'o ta jun chique wa' ja re takno'y ri' xtitz'ilox ta. 15In jun chic chakaja', wi c'o jun awach'alal xuban jun itzel chawe jat ruq'uin, teyonaj ewi' ruq'uin in tach'obo' chwach ja xuban chawe. Ja c'a wi nch'obtaj rmal ja nabij tre xach'ec c'ari' ja rawach'alal, xixtzur c'ari' ruq'uin. 16Ja c'a wi matich'obtaj rmal tac'ama'el jun owi e ca'i' awachbil, jat chic jutij ruq'uin. Queri' naban utzc'a chi nojel ja nbixi c'o jun owi e ca'i' testigo ja nec'axani. 17Ja wi ni mta wi' rgana nuch'ob ja nquibij ja testigo tabij c'a chique ja riglesia. Ja c'a wi ni mta wi' rgana nuch'ob ja nquibij ja riglesia tabana' c'a tre chi ma awachbil chi ta cani' naban chique ja molol tak impuesto e cachbil ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios. 18Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', xa nak ta ja mateban permitir wawe' chwach'ulew jari' ja matiban permitir chila' chicaj in xa nak ta ja neban permitir wawe' chwach'ulew jari' ja nba̱n permitir chila' chicaj. 19Jutij chic nbij chewe, mana xa e ca'i' chewe wi xa junan nquech'ob tre ja nquic'utuj pan oración jari' nc'axaxi ja coración in ja nquic'utuj jari' nyataj chique rmal ja Nata' ja c'o chila' chicaj. 20Queri' nbij chewe como ja tok ec'o ca'i' owi e oxi' ja quimolon qui' pro wi pa nubi' anin tok quimolon qui' jari' inc'o chiquicojol. Queri' xbij ja Jesús chique. 21Peti ja Pedro: —Wajaw, ja wach'alal, wi q'uiylaj mul nuban itzel chwe ¿jaru' mul ncuy? ¿La sobre ari' ja wuku' mul? ne' tre ja Jesús. 22In bix tre: —Ma ja ta nbij chawe chi wuku' mul ja nacuy pro ja nbij anin chawe, wuku' mul chi setenta ja nacuy. 23Rmalc'ari' tok nbij jun c'ambal tzij chewe ri'. Ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' nuban jun rey tok nchomij cuenta cuq'uin ja nesamaj ruq'uin. 24Ja rey tok xumaj rbanic ja cuenta cuq'uin c'o jun chique xeya̱' chwach, q'uiylaj mil quetzal ja ruc'as c'o ruq'uin, c'ayew chi naltaji. 25Ja c'a rajc'as como maticowini nutoj ja ruc'as chewi' tok c'o jun orden xuya' ja rey, quewa' xbij ri': —Mejor, tec'ayij ja rachi e rachbil rxjayil in ralc'wal chakaja', in nojel ja c'o ruq'uin tec'ayij chakaja'. Puersa ntojtaj na ja ruc'as, ne'e. 26Ja c'a rajsamajel arja' xuque' chwach ja rey in quewa' xbij tre ri': —Wajaw, tiq'ue jutz'it apaciencia wq'uin, anin ntoj na nojel ja nuc'as, ne' tre. 27Ja rey congana xpokonaj rwach ja rajsamajel, xsokpijel in xucuy ja ruc'as. 28Pro jari' ajsamajel tok xelel chaka jalal tok quec'ul qui' ruq'uin jun chic rach ajsamajel in c'o ruc'as ja rach ajsamajel ruq'uin pro xa jun ciento quetzal ja ruc'as. C'ac'ari' xuchap chi rukul: —Tatojo' ja rac'as wq'uin, ne' tre. 29Ja c'a rach ajsamajel arja' xuque' chwach: —Tiq'ue jutz'it apaciencia wq'uin, anin ntoj na nojel ja nuc'as, ne' tre, 30pro arja' ma xrajo' ta. C'ac'ari' xuc'amel, xutak pa che' in xbij tre chi c'a tokori' nelto pa che' ja tok xtucoj ja ruc'as. 31Ja jule' chic rach tak ajsamajela' tok quetz'at ja bantaji eje'e' congana junwi' quena', xebe ruq'uin ja rey, xequibij tre nojel ja bantaji. 32Ja c'a rey arja' xutak rsiq'uixic in quewa' xbij tre ri': —Atat congana at itzel ajsamajel, anin xincuy nojel ja rac'as c'o wq'uin como xac'utuj chwe chi npokonaj awach. 33¿Nak c'a tre tok ma xapokonaj ta rwach ja rawach ajsamajel ja cani' xinban anin chawe, xinpokonaj awach? Queri' ja xbij tre. 34Congana yictaj ryewal ja rey, xujach ja ritzel ajsamajel chique jule' chic winak chi nutij pokon pa quek'a' in xbij tre chi tri' nq'ueje' wi', c'a tokori' nel libre ja tok xtutoj nojel ja ruc'as. Queri' nbij ja c'ambal tzij. 35In ja Nata' ja c'o chila' chicaj queri' c'a xtuban chewe ixix chakaja' chejujunal ja wi ma nojel ta ec'u'x ma nojel ta ewanma ne'ecuy ja rewach'alal ja nqueban chewe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\