San Mateo 20

1Ja gobierno xin chila' chicaj queri' rbanic cani' xuban jun tatixel jutij, pa jun ak'abil chanim xelel, be chi quicanoxic jule' rmoso chi nesamaj chipan ja rtijco'm. 2Ja trata xuban cuq'uin ja rmoso, jun quetzal nuya' chique ja jun k'ij. Ja c'a tok tzur trata rmal xerutak chipan ja rtijco'm. 3A las nueve chi lari' xelel, be pa c'aybal in tri' xeruwil chi wi' jule' achi'i', mta nak ta nqueban 4in xbij chique: —Ixix chakaja' jix, quixesamaj chipan ja ntijco'm in wotak ja nixntojbej, ni utz wi' nban chewe, ne' chique, in xebe. 5Pa tak nc'ajk'ij lari' xelel chic jutij in cani' xuban nabey ni queri' xuban chic. Ja c'a tok a las tres chi la xelel chic jutij ni queri' xuban chic chakaja'. 6Ja c'a tok a las cinco chi la chakaja' xelel chic jutij in xeruwil chic jule' ja rachi'i', mta nak ta nqueban in xbij chique: —¿Nak tre tok wawe' ixc'o wi' chi jun k'ij, ni majun nak ta neban? ne' chique. 7—Como mta nak ta nbin samaj chake, xeche' tre. —Ixix chakaja' jix, quixesamaj chipan ja ntijco'm in wotak ja nixntojbej, ni utz wi' nban chewe, ne' chic chique. 8Ja c'a tok xoc ak'a' ja rajaw tijco'm arja' xbij tre ja rajsamajel ja pa'l chiquij ja moso: —Que'asiq'uij ja moso in que'atojo'. Ja xe'urkaji pa rq'uisbal eje'e' ri' ne'atoj nabey, ja c'a xe'urkaji nabey pa q'uisbal ne'atoj, ne' tre. 9Ja xe'urkaji pa rq'uisbal ja ra las cinco chi la xe'urkaji, ja tok xepeti jujun quetzal ja ya' chique. 10Ja kas e'urkajnak nabey, tok xepeti, ja quech'ob eje'e' más na nim netojbexi pro xa jujun quetzal ya' chique chakaja'. 11Ja tok jachtaj chique ja quijil quemaj wixwotem trij ja rajaw tijco'm: 12—Ja xe'urkaji pa rq'uisbal xa jun hora xesamaji pro xa junan xokatojbej cuq'uin pro ja rajoj makana' maquita jun k'ij xoksamaji, janila xokcosi in katij rpokonal chwa k'ij, xeche'e. 13C'o c'a jun chique quewa' bix tre ri': —Amigo, anin ma itzel ta nban chawe, ja trata kaban awq'uin jun quetzal ja rak'ij. 14Camic tac'ama'el ja rawajil in jat. Anin nwajo' chi jun quetzal nya' trewa' jun achi ri' ja xurkaji pa rq'uisbal ja cani' xinya' chawe atat. 15¿La ma yatal ta c'a chwij nach'ob atat ja nban tre ja npwok nak c'o ngana nban tre? O ¿la maxta xa quiakir awanma chiquij ja jule' rumac ja xinban jun utzil chique? ne'xi ja moso rmal ja rajaw tijco'm. 16Queri' rbanic cani' nbij ja c'ambal tzij, ja re c'amol tak bey nabey eje'e' xquecanaj can pa rq'uisbal in ja re tak q'uisbal eje'e' nec'amo chic bey como e q'uiy ja nesiq'uixi pro xa ma e nim ta ja necha'taj chiquicojol. Queri' xbij ja Jesús chique. 17Ja c'a Jesús arja' rmajon bey, benak pa Jerusalén, quiyonaj qui' cuq'uin ja cablajuj discípulo in quewa' xbij chique ri': 18—Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', camic okbenak pa Jerusalén in ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak tri' ncamsax wi', nja̱ch na pa quek'a' ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Ja c'a reje'e' nquek'et tzij trij chi ncamsaxi. 19Nquejach na pa quek'a' ja winak ja ma e aj Israel ta utzc'a chi nyok'i, nrapaxi in ncamsax chwa cruz, in chi rox k'ij nc'astaj rwach, ne' chique. 20C'ac'ari' peti ja rxjayil Zebedeo erachbilanto ja ral, xuque' chwach ja Jesús. Queri' xuban como c'oli nrajo' nc'utuj tre. 21—¿Nak nawajo' chwe? ne'xi rmal ja Jesús. —Ja tok xtoqui ja ragobierno atat xtaya' ta jun orden chi eje'e' awa' ca'i' wal ri', jun ntz'abe' pan awiquik'a' in jun chic ntz'abe' pan awixcon, ne'e ja rixok tre. 22Ja c'a Jesús arja' xbij chique ja ral ja rixok: —Ixix xa ma ewotak ta ja nixtajini nec'utuj chwe. ¿La nixcowini xtetij ja rpokonal ja cani' xtintij anin? Como ja xtiban anin chwe cani' ninban bautizar chipan jun nimlaj rpokonal. Ja c'a rixix ¿la necoch' nixk'ax chipan? ne' chique. —Nokcowini, xeche' tre. 23In xbij chic chique: —Jari' ni katzij wi' chi netij na ja rpokonal ja cani' xtintij anin in nixk'ax na chipan ja rpokonal ja cani' xquink'ax anin chipan chakaja'. Pro ja xec'utuj chwe le' chi nixtz'abe' pa wiquik'a' in pa wixcon jari' ma wq'uin ta anin c'o wi' como jari' chomarsan chic rmal ja Nata' chok chique xtiyataj wi', ne' chique. 24Ja c'a lajuj chic discípulo tok quic'axaj ja nquic'utuj ja ca'i' ral ja rixok tre ja Jesús eje'e' congana pi quiyewal chiquij. 25Ja c'a Jesús arja' xersiq'uij pon in quewa' xbij chique ri': —Ixix bien ewotak jani' nqueban ja winak ja rec'o pa tak nación je'e ja c'o gobierno pa quek'a', congana e nimak nquena' in nqueban chique ja winak xa e cani' quimoso. Ja nimak quek'ij eje'e' xa congana nequeban mandar ja winak ja rec'o pa quek'a'. 26Pro ja chewe ixix mta moda ja queri' ta xteban. Ja c'a neban, xa nak ta chewe ja c'o rgana chi noc nim ruk'ij checojol rjawaxic chi noc jun ilinel ewxin. 27Xa nak ta chewe ja c'o rgana noc jefe ewxin rjawaxic chi noc emoso. 28Cani' xuban ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, arja' pi wawe' chwach'ulew pro ma rmal ta chi nilix cumal winak pro jari' peti chi arja' noc jun ilinel quixin ja winak. In peti chakaja' utzc'a chi arja' nuya' ri' pa camíc in ja rcamic e janila ja winak nerlok'bej chipan ja quil quemac. Queri' xbij ja Jesús chique. 29Kas quimajon elem chipan ja tinamit Jericó, congana chi winak etran trij ja Jesús. 30Ec'o c'a ca'i' achi'i' e moya', etz'ubul chi' bey. Ja c'a tok quic'axaj chi Jesús ja nk'ax pa bey eje'e' quemaj rakic quechi' trij: —Kajaw, atat ja rat Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it kawach, xeche' tre. 31Pro ja winak quemaj quich'olixic: —Xa jun quixq'ue wi', ma terak ta echi', xeche'xi. Pro ja reje'e' xa más chi na querak quechi' trij ja Jesús: —Kajaw, atat at Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it kawach, xeche' chic jutij tre. 32Ja c'a Jesús arja' pe'i, xersiq'uij pon in xbij chique: —¿Nak newajo' chwe chi nban chewe? ne' chique. 33—Kajaw, ja nkajo' chi njaktaj ta ja kawach, xeche' tre. 34Ja Jesús arja' xpokonaj quewach, xuchap ja quewach in ni jari' hora jaktaji. Ja c'a tok jaktaj quewach rmal be in ja reje'e' xetre'el trij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\