San Mateo 23

1C'ac'ari' ja Jesús xumaj chic tzij cuq'uin ja winak in cuq'uin ja rdiscípulo chakaja', quewa' xbij chique ri': 2—Ja maestro e cachbil ja fariseo eje'e' yatajnak chique chi nquech'ob chewach ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. 3Ja wi ley xin Dios ja nquec'ut chewach teya'a' ewxquin tre nojelal ja nquibij chewe in tenimaj. Pro maxta queri' ja rec'aslemal ixix ja cani' quic'aslemal eje'e' como eje'e' congana netzijon tre ja ley xin Dios pro xa matiqueban cumplir ja nbij. 4Queri' nbij chewe como ja nqueban tre ja tijonem ja nqueya' cani' nimak tak ijka'm nquichomij ja congana rajlal, congana c'ayew chi rijkaxic in nqueya' chiquij ja winak pro ja reje'e' nixtac'a nquechap ta jutz'it ja rijka'm tre jun rwi' quek'a'. 5Pro xa nak ta ja nqueban xa por interés, ja kas ncajo' chi utz netz'a̱t cumal ja winak. Cani' tre ja nqueya' chi quipalaj in chi quek'a' ja tz'ibtali ja rtzobal Dios chwach jari' más chi na nimak nqueban tre. Queri' nqueban tre utzc'a chi nquic'utbej qui' chiquewach winak chi más chi na e utzlaj tak winak. In jun chic nqueban, congana nqueban rbanic ja ruchi' quitziak, más chi na nimak tak pleca nquecoj tre. 6In cani' tre tok neba̱n invitar pa nimak tak wa'im congana nel quec'u'x trij ja tz'ulbal je'e ja más nimak ruk'ij in queri' nqueban chakaja' ja tok nebe pa tak jay xin molbal ri'il ja bar nc'axax wi' ja rtzobal Dios. 7In cani' tre ja tok nebin pa tak c'aybal congana nel quec'u'x trij ja neba̱n saludar in tok —Maestro, Maestro, neche'x cumal ja winak. 8Pro ja rixix maxta congana tel ec'u'x trij ja nbix maestro chewe como xa jun ja Maestro ewxin jari' ja Cristo, ja c'a rixix ix alaxic ewanojelal. 9In como xa jun Tatixel ewxin ja c'o chila' chicaj chewi' tok nbij chewe chakaja' chi mta jun xtebij ta Tatixel tre wawe' chwach'ulew. 10In chakaja' maxta congana tel ec'u'x trij ja nbix jefe chewe como xa jun ja Jefe ewxin jari' ja Cristo. 11Ja checojol ixix ja noc ilinel ewxin jari' ja más nim ruk'ij. 12Xa nak ta ja xa ruk'ij nuya' kaj ruyon jari' nerila' na jun k'ij tok xtikaji in xa nak ta ja nuban tino'y jari' nerila' na jun k'ij tok xtiya' na ruk'ij. 13Pro congana lawulo' chewe ixix ja rix maestro rxin ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix nixtajini netz'apij quebey ja winak chiquewach utzc'a chi maque'oc chipan ja gobierno xin chila' chicaj. Nixtac'a ixix ta ixocnak ta chipan in nixtac'a neya' ta lugar chique ja winak ja c'o quigana ne'oc chipan. 14Congana lawulo' chewe ixix ja rix maestro in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix kas k'alawachili nemaj chique ja malca'n tak ixoki' ja tak cochoch, neban nimak tak oración pro xa por interés tok neban. Rmalc'ari' nbij chewe, ja tok xtik'et tzij chewij más chi na jun nimlaj rpokonal xtetij na. 15Congana lawulo' chewe ixix ja rix maestro in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix congana netij ek'ij nixbe nat nakaj chi rch'aquic jun winak chi noc ewachbil chipan ja rereligión pro ja c'a tok ewachbil chic xa más chi na ralc'wal diablo chewach ixix rumac ja tijonem neya' tre. 16Congana lawulo' chewe como ixix ix c'amol tak bey quixin ja winak pro xa ix moya' como ixix quewa' ja tijonem neya' chique ri': —Ja tok naban jun juramento wi nanataj ja nimlaj templo xin Dios chi rbanic cumplir jari' ma rjawaxic ta chi naban cumplir ja nabij pro ja wi nanataj ja oro ja c'o chipan ja templo jari' puersa naban cumplir ja nabij, taka'an nixche'e. 17Ixix xa ix moya', xa ix nacnak tak winak ¿la ma ewotak ta c'a chi ja templo jari' más chi na nim ruk'ij chwach ja oro ja c'o chipan ja templo? como ja oro wixta ma chipan ta ja templo c'o wi' xta c'a junan ari' ruq'uin xa nak ta chi oro'il. 18In jun chic ja nebij chakaja' quewari': —Ja wi nanataj ja raltar chi rbanic jun juramento jari' ma rjawaxic ta chi naban cumplir ja nabij pro ja wi nanataj ja rofrenda ja nya̱' parwi' ja raltar jari' puersa naban cumplir ja nabij, taka'an nixche'e chakaja'. 19Xa ix moya', xa ix nacnak tak winak ¿la ma ewotak ta c'a chi ja raltar jari' más chi na nim ruk'ij chwach ja rofrenda ja nya̱' parwi'? como ja rofrenda wixta ma parwi' altar ta nya̱' wi' xta c'a junan ruq'uin nakun je'e ari'. 20Rmalc'ari' anin nbij chewe, ja wi nanataj ja raltar chi rbanic jun juramento jari' ma ruyon ta altar nanataj pro ni rachbil ja rofrenda nanataj ja c'o parwi'. 21In chakaja' ja wi nanataj ja templo chi rbanic jun juramento jari' ma ruyon ta templo nanataj pro ni rachbil ja Dios nanataj ja rbanon rochoch tre ja templo. 22In chakaja' ja wi nanataj ja chila' chicaj chi rbanic jun juramento jari' ma ruyon ta ja chila' chicaj nanataj pro ni rachbil ja rtz'ulibal ja Dios ja nimlaj Rey nanataj in ni rachbil ja Dios nanataj chakaja' ja ntz'abe' chipan ja rtz'ulibal. 23Congana lawulo' chewe ixix ja rix maestro in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix congana nixocla' il chi rya'ic ja reprimisia pro c'a c'o na más nbij ja ley xin Dios chi neban ja más chi na rjawaxic chi neban pro jari' ni ma ebanon ta. Congana ix conforme chi neya' eprimisia, neya' jule' ichaj cani' tre menta, cani' tre anís in cani' tre comino, pro ja banoj utzil jari' ni ma ebanon ta wi', matepokonaj quewach winak in mateban cumplir ja netzujuj chakaja'. Pro jari' ni rjawaxic wi' chi neban cumplir in ni rjawaxic wi' chakaja' chi matetanba' rya'ic ja reprimisia. 24Ixix ix c'amol tak bey quixin ja winak pro xa ix moya'. Ja remajon rbanic cani' nuban jun achi rmajon wa'im, ec'o c'a jule' tak us chaka jalal xekaj chipan ja nuti' cachbil jun nimlaj chicop. Ja c'a rachi arja' nerlatz'uj can ja tak us pro xa matocla' il chi rlasaxic ja nimlaj chicop in xa matuna' nbe chi rukul. 25Congana lawulo' chewe ixix ja rix maestro in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como congana nixocla' il chi rch'ajic rij tak eplato in rij tak evaso chakaja' pro pa tak ewanma cani' rbanic jun vaso ja congana tz'il c'o chipan como nojnak tre ja nakun je'e ja xa ewalak'anto como congana ix muna'. 26Fariseo, ixix xa ix moya', ja kas rjawaxic chi neban nabey, ma tewalak'aj chi ta nakun ja neya' chipan ja revaso in chipan ja replato utzc'a chi ja rij ni katzij wi' chi ch'ajch'oj chakaja'. 27Lawulo' chewe ixix ja rix maestro xin ley in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix ix junan ruq'uin ja quipanteón camnaki' ja bien chuman rij in congana buena ntz'ati pro xa nojnak quibakil camnaki' chipan in congana rchuwil. 28In ni c'a queri' ja rebanic ixix chakaja', nek'alasaj ewi' chiquewach winak chi congana ix utzlaj tak winak pro ja c'a rewanma jari' nojnak ja ritzelal chipan in mta ari' ja maquita neban caca' epalaj. 29Lawulo' chewe ixix ja rix maestro in chewe ixix ja rix fariseo, caca' epalaj como ixix neban rbanic ja quipanteón ja rojer tak profeta in newek ja lugar je'e ja bar nenatax wi' ja jule' chic utzlaj tak winak 30in quewa' nebij ri': —Ja kati't kamama' ojer eje'e' xequicamsaj ja profeta pro wixta okc'ol ajoj tri' mta moda xekachbilaj ta chi quicamsaxic, nixche'e. 31Ja tok nebij: —Kati't kamama', tok nixche'e, jari' noc testigo'il chewij chi ixix ix calc'wal can ja xecamsan quixin ja profeta. 32Camic nbij chewe, teq'uisa' c'a rbanic ja quiticon can ja rewati't emama' ojer. 33Congana ix itzel tak winak, ix cani' jule' itzel tak cumatz ¿nak moda xteto' ewi' maquita xquixban condenar chi nixtakel pa k'ak'? 34Rmalc'ari' ja tok nbij chewe chi ec'oli winak nenutakel checojol cani' chique profeta in cani' chique jule' chic ja solo rna'oj Dios nquecoj in cani' chique maestro. Ja c'a neban ixix chique, ec'oli chique ne'erip chwach cruz, ne'ecamsaj in ec'oli chique ne'erapaj pa tak jay xin molbal ri'il ja bar nemol wi' ewi' chi rc'axaxic ja rtzobal Dios in ne'esaluj. Q'uiy ja tinamit nek'ax wi' emwal in nij ixtran wi' chiquij chi quisaluxic. 35Queri' ja nbantaji utzc'a chi chewij ixix nkaj wi' ja rtojbalil ja quicamic canojel ja utzlaj tak winak ja recamsanto chwach ja rwach'ulew. Ja kas nabey Abel ja camsaxi, congana utzlaj winak ja rAbel. In ja c'a q'uisbex rcamsaxic Zacarías ja rc'ajol Berequías. Ja Zacarías arja' camsax cumal ja rewati't emama' in ja camsax wi', chicojol ja templo in ja raltar ja c'o chwach ja templo. 36Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', nojel ja c'a xinbij chewe, ja rtojbalil chewij ixix nkaj wi' ja rix tinamit Israel. 37Ixix ja rix aj Jerusalén, anin congana ninbison emwal. Ja profeta xin Dios xa ne'ecamsaj. Ja c'a jule' chic ajsamajela' rxin Dios ja neta̱k ewq'uin xa ne'eq'uiak tza'n abaj. Anin q'uiylaj mul xinwajo' ta xixnuto' ta ja cani' nuban jun ac' nermutzej ja tak ral xe' rupan pro ja rixix ma xewajo' ta. 38Camic bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', ja retinamit rachbil ja templo c'o chipan jari' ya'on can chic rmal ja Dios, lawulo' xtiban na tre in xa ntale' can. 39Queri' nbij chewe como ja camic matutz'at chic ri' kawach ewq'uin, c'a tokori' nutz'at chic jutij ri' kawach ewq'uin ja tok xterila' ja k'ij tok quewa' nebij chic chwe ri': —Bendecido ja Cristo ja penak pa rubi' ja kajaw Dios, xquixche' chwe. Queri' xbij ja Jesús chique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\