San Mateo 28

1Xoc'owi ja xula'nbal k'ij, ja c'a pa rsakaric xin domingo be ja María Magdalena rachbil ja jun chic María, xequitz'ata' ja panteón. 2Chaka c'a jalal c'o jun nimlaj cubarkan xuban rumac jun ángel rxin ja kajaw Dios kajto chila' chicaj, xlasaj ja rabaj ja tz'apben ruchi' ja panteón in tz'abe' parwi'. 3Ja nca'yi ja ángel cani' nca'y k'ak' xin jab tok nuq'uiak ri' in ja rtziak rcojon congana sak. 4Ja c'a guardia eje'e' congana quixbej qui' rmal, congana nebirbot rmal ja xbeben ri'il, xekaj chi tok'ulew in matiquena' chic. 5Pro ja c'a ángel xbij chique ja rixoki': —Ma texbej ta ewi' como anin wotak chi Jesús ja nixtajini necanoj, ja camsax chwach cruz. 6Camic, ma wawe' chi ta c'o wi', c'astaj wa'an rwach ari', bantaj cumplir ja cani' rbin can. Quixajo', tetz'ata' mpe' ja lugar ja bar q'ueje' wi' ja cuerpo rxin ja Kajaw. 7Ja c'a tok xtitz'attaj can emwal nixbe alnak, nebij chique ja rdiscípulo chi c'astajnak chic rwach chiquicojol camnaki'. In quewa' nebij chique ri': —Tec'waxaj mpe', ja Jesús arja' nnabeyaj chewach, nbe pa Galilea in tri' netz'ata' wi', xquixche' chique. Xtetz'ata' mpe' como xinbij chewe, ne'e ja ángel chique. 8Ja c'a rixoki' eje'e' xe'elel alnak ruq'uin ja panteón, xebe, xequibij chique ja discípulo, congana quixben qui' in congana nequicoti chakaja'. 9Kas ebenak chi rbixic chique ja discípulo ja bixel chique tok chaka jalal quec'ul qui' ruq'uin ja Jesús. Ja c'a Jesús xuya' pon jun saludo chique. Ja c'a reje'e' tok xe'ekaj ruq'uin quechap ja rkan in quemaj rya'ic ruk'ij. 10Ja c'a Jesús arja' xbij chique: —Ma texbej ta ewi', jix cuq'uin ja wach'alal, jebij chique chi nebe pa Galilea, tri' ninequitz'ata' wi', ne' chique. 11Ja rixoki' kas ebenak chi rbixic ja bixel chique ja tok ec'o jule' chique ja guardia xebe chipan ja tinamit, xebe cuq'uin ja jefe quixin sacerdote. Ja c'a tok xe'ekaj cuq'uin quibij chique nojel ja bantaji. 12Ja c'a jefe quixin sacerdote eje'e' quemol qui' cuq'uin ja principali' xin tinamit in quemaj rch'obic nak nqueban. Ja c'a tok ch'obtaj cumal, eje'e' q'uiy pwok queya' chique ja soldado 13in quewa' quibij chique ri': —Quewa' tebij chique ja winak ri': —Ja rdiscípulo ja Jesús xepeti chak'a', xurquilak'ajel ja rcuerpo, ja c'a rajoj okwarnak, xquixche' chique. 14Ja c'a wi xtekaj rbixic ruq'uin ja gobernador chi queri' xeban, ajoj nkachomij ruq'uin, ni majun nak ta xtuban ta chewe, xeche' chique. 15Ja c'a soldado eje'e' quec'am ja pwok in queri' queban ja cani' bix chique. In jari' tz'akoj tzij c'a majtajnak na rbixic chique ja kach tak aj Israel camic. 16Ja c'a julajuj discípulo eje'e' xebe ja pa Galilea, xebe parwi' ja jayu' ja bar bin wi' chique rmal ja Jesús chi nebe. 17Ja c'a tok quetz'at ja Jesús quemaj rya'ic ruk'ij pro ec'oli ja ma kas ta nquinimaj chi Jesús. 18Peti ja Jesús in quewa' xbij chique ri': —Nojel ja poder xin chila' chicaj jachon pa nuk'a' rachbil nojel ja poder xin rwach'ulew. 19Rmalc'ari' nbij chewe, jix cuq'uin ja winak ja rec'o nojel tak nación, que'etijoj utzc'a chi ne'oc ndiscípulo, que'ebana' bautizar pa rubi' ja Tatixel, ja Ralc'walaxel in ja rEspíritu Santo. 20Tech'obo' chiquewach nak nqueban chi rnimaxic nojel ja mandamiento ja nya'on chewe. In bien turkaj chewe chi anin ni mta wi' jun k'ij ja maquita inc'ol ewq'uin in nij inc'o wi' ewq'uin ja tok xterila' ja q'uisbal k'ij rxin ja rwach'ulew. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\