ROMO 11:20

20Akumu sikala. Na-kolo unju peangamonga kola langopa eltorumu akumane [Pulu Yemone ‘Ono nokopa kondopili.’ nimba, nimba taltorumu ye nokoli Karasimu ‘Yu sika orumu.’ ningu] kuru naa mondoringimunga Pulu Yemo yuni ono langopa eltorumu; ono unju kirimunga kolama onone [ ‘Yu sika orumu.’ ningu] kuru mondolemelemonga aku siku gilku kondolemele. Akumu sika na-kolo ‘Olio peanga.’ ningu ononga imbima ambolko paka naa toko kála seko naa molangi. Pipili kolko pilku kondoko molayo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More