Tesalonecau Nenacaauru Rai Leinjiin 2

1Nii coitucuhichene tocohaneeinte jauriaa nejeein Filipoo turuhacaanune jana, canacaanu batohin, canacaanu necoejechanuhin, canacaanu que jaolecooruha natiinte, inae enene esinae rauhijiriin aitocoanune coitucuure. Nii coitucuhichene tocoaneeinte canacaanu aina nejerateeuruha nii Tesaloneca cocoaichacurune jana, canacaanu coroatajane Cana Coaunera, acaauru que casilanaala laraajiin inara rai nere bihacaanune coina. 3Nitohaneeina joaenreein caje rocohin inara relaenihacaanu. Nitohaneein rauhijiriin aitocoaanu natiinte canacaanu ataibinaene beein, naaonjoaaunre canacaanu belaiheichuru, chaelai chunei coritana coacuhin joaenreein canacaanu ereniriaala que aitona rijitiin. 4Canacaanu suujua coarajihana jaunte, canacaanu letoae Cana Coaunera, jianacoon cana mitaain, Cana Rai Ichaonaa Tera Nere bihacaanune coina. Coatiha canacaanu belaain niha cachane jerena caaun cacha relaain nihaacaanu. Canacaanu belaiha Cana Coaunerane jerena caaunna jerihane tocohaneein cacha relaain nihacaanu. 5Nii coitucuhichene tocohaneein, coatiha canacaanu coretequichene coina inara belaihaacaanu. Esinae Cana Coaunerate coaraje. 6Canacaanu cocoainaain canacaanu letoaain niha Cana Coaunera Calaohi Jesocurisitona jaunte niqui neere canacaanu rai rauhi. Nena “Naaonjoain canacaanu que suujua acateein neeine cachara,” naain erenihacaanu inara rai nihanatiin. 7Nechu jataen joaenreein cacha rijijieein turuhin, canacaanu nerotohin inara belaain inara jana amuhemuhecaanulu. Charijieein teeinti bereecuru belaain fojiae neba. Nii rijijieeina inara belaain inara relaacaanu. 8Coatiha Cana Coaunera Ereeicha que inara relaacaanuneeicha coina turuhin inara aina nihaacaanulu. Inara netonai canacaanu ichao coaraain jerichanejeein canacaanu rijijieein ichaohichene coinana itolere necairichanaa abaantaain turuhin nihacaanulu, canacaanu coichana aina cutaain inara belaain nihacaanune jaun. 9Jauriaana janotiinnetojoeein, laraajiin mainajeein amihaneraetoacaanulune coaauquiche chachu natiin. Nitohaneeina canacaanu raajenihane amihaneein, coreniha canacaanuhacha latei coreteein, Cana Coaunera Ere beebejeein ichaorejetocoaaunlu, nabana inara cairichaacaanune, chaelai que latejihojoiriin neeichene coataa. 10“Baaso chaainjene nihacaanu,” naain iriha cacha natiin, chatohaneein baaso chaain nihaacaanu. Inara, Cana Coaunera, naaonjoain neeichenete rauhijiriin canacaanu suujua coaraain, Cana Coaunera coitucuera neeichene que canacaanu suujua acateein nihacaanune coarajerejetocoichelu. Nii jaunte nene nihei chaelai que ujuaiteein canacaanu coulurujiha chuneine jaannu. 11Nii choae tacaainachu calaohi suujua nunaain lararajiaa inacane rijijieein inara suujua nunaain lararajiaain nihacaanune coitucuhiche. 12Nitohanihana jaun, coujuriu Cana Coaunera coitucuera neein nenaa tocohaneein rauhijiriin ichaooche, nii jauriaa inara rai aitocoaanulune tocohaneein raotojoeein rachoojoeein aina neeichene coina inara cotijiaain nihalu Cana Coaunerana jaun. 13Coatiha joaenreein cacha ere aonajenaa rijijieein Cana Coaunera Ere aonajiheeichelu inara rai bihacaanune jana. Nii jaunna Cana Coaunera bajaacaanune, “Nariha,” naain bajaacaanu. Nii caje coaauneeinte esinae rauhijiriin caohachaain inara ichao coreein ichaohichene coaarateein neeiche. Nitohanihane cajete esinae rauhijiriin Cana Coaunera Ere nihane que necoaarate. 14Cana Coaunera Calaohi Jesocurisito ere tonoraaichene corenihate inara aina nejerateeurelu inara araaichuru. Nii rijijieein techu nii Jodeau nenaa Cana Coaunera Calaohi Jesocurisito ere tonoraaurera aina nejerateeurelu acaauru araaichuru Jorioocuru. 15Nii Jorioocurute acaauru rai Cana Coaunera ere beera inoaensi sohin jaaoruhane rijijieein Cana Curuaanaa Jesoso sohin jaaorera ne. Nitohaneeuruhana jaunte acaauru aina nihacaanune bana canacaanu sitaaurelu. Nihei aansijieeiniji Cana Coaunera jerenohin ichana coaaucuruhi, nechu satiin cacha aina obaejeriin ichaaoruha neechate laen jerecure. 16Nii jaunte jianacoon mituhin neeuruha Jorioniheichurune coina, Jorioniheichuru rai Cana Coaunera Ere benaa jerichaanune, caohateeure. Nitohaneeuruhana jaunte jataen mululuhin osaquiin neeure. Nii jaunte tabiicha acaauru abaantana nainene Cana Coaunera. Nii jaunte inae cuu tihane, nii core coaraa cuurureein acaauru notaanaa. 17Inara caje amuhacaanune caje coaauneeina, inara coacuhin nihacaanu. Carajaain ita coaarinihacache natiine jericha nejeein inara coacuhin nihacaanune jaun, inara coaraa uhene rijitojoihacaanu. 18Inara coaraa unaa jerichaanune naineeinte canacaanu acate Moconajaera. Canuna Faboro neein caraaje nihane inara coaraa unaa jereeun araai saain. 19Inae coaiteen cau turuha Cana Coaunera Calaohi Jesocurisitone banana, raotojoeein rachoojoeein nereeunni, cacoreniha coitucuhin rai cacha neeichene jaun. 20Nii jaunna esinae rauhijiriin raotojoeein rachoojoeein nihacaanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\