Coriintoo Nenacaauru Rai Coroataja 3

1Niritiin inara rai irihacaanunete, jerihane nechu caohachaain canacaanu raauruha itolere cachaaurune coina necoasitaa aitoha, canacaanu beeiche. Niritiin coaauquichene coataa, coatiha aihuruha nii leeochaaurune rijijieein, cajihaneein amuhemujueein: “Canacaanune naaonjoaineeinne nihacaanu,” naain cachaauru rai ereein nihaacaanu. Niheichu inara rai nihanatiin chabana, “ ‘Naonjoaineeinte neeure,’ naain canacaanu beein cachaauru rai quiricha laenacuchete aina canacaanu raauruhine,” naain chabana inara rai irihacaanu. 2Inaraachane latichaanu, inara aina cuaain inanacaa canacaanu suujuau tenojoin que inara relacaanune coaarateeiche cachaauru quene coina. Nii ainate canacaanu ichanaa coaraain canacaanu coitucuurureein cachaauru. 3Nitohaneeinte, quiricha laenanohineein nenaa rijijieein, Jesocurisito ichanohineein, cachaauru rai canacaanu aina cuaain teratenojoineein neeichene coaracure cachaauru. Coatiha nii aiha quiricha laenanohine rijijieein niheeiche. Inarate Cana Coaunera Suujue ichanohineein nitohaneein neeiche. Niheichu atane jeeu que teein laenanohi rijijieein quiricha neein niheeiche. Inarate cachaauru suujuau canacaanu aina cuaain Cana Coaunera teratenojoineein nenaa que suujuequiin neeiche. 4Nii jaaunne, Jesocurisito aina cuaain, nii aitocoaanune rijijieein ichaa Cana Coaunerane esenetaacaanu. 5Coatiha canacaanu raajenihane nitohanei ichana nainerihacaanu. Cana Coaunerate, nitohanei ichana inaeraneein canacaanu teein ne. 6Nii jaunte Aca canacaanu relae, nii enachasine rauhi naitoonjoan beraneein nihacaanune coina. Nii rauhi coatiha laenanohineein nenaa nihei. Acate jeriha Cana Coaunera suujuene rijijieein nenaa ne. Nii laenanohineein nenaa rauhite, tonoraeniha cachane ohin nitajihane coina aitelu. Nete laen nii ena nenaa rauhi jeriha Cana Coaunera Suujuene rijijieein chabana nitajeniha cachane coina ichaonaa tera ne. 7Nii rauhi atane jeu que teein laenanohineein nenaate, uhaa Moisesane jana, rai nomeri coaana nainecurenelu Isaraelitacuru, jataain jiquihacoha nii niicha uhai caun rai nomerine jaun. Nii rai cono jiquihaquite, jacaain satonohelu. Nete, nii rauhi cana atinarateraneein nihane saijieein, jataain necaohachaain cojoelanaacojoaain ococohin nelu. 8Nii jaun techu jataain nii amuritoheriin necaohachaain cojoelanaacojoae nii ena turunaa Cana Coaunera rai rauhi- cana suujue cuhane niicha tei rai Suujue. 9Nitohaneein, itolere canaacha ichai ujuaihoneein nihacachene coina tenojoinihane saijieein, cojoelanaacojoaain nihalu, nii cha ujuaihoneein nenaa coina tenojoine jaunte, nii amuritoheriin cojoelanaacojoaain nereein ena nenaa rauhi Cana Coaunera tenojoi, cha ujuaihonelanaala nenaa coina canacaanuhacha beebejei. 10Nitohanihane jaun, coatiha inae chaque nelateein nihei nii jauriaanejeein nenaa rauhi, caa ena nenaa rauhi jataain caohachaain cojoelanaacojoaain amurijiriin nihane jaun. 11Nitohaneein, nitajerai nihane saijieein, jataain cojoelanaacojoaalu nii jauriaanejeein nenaane jauntechu, nii amurijiriin jataain cojoaelanaacojoaain nereein nii chabana satonoelanaala neenihu. 12Nitohaneein nii que jaequiinne, satiin acatiha queecha ereerejihacaanu cachaauru rai. 13Coatiha aihalu Moisesane rijijieein, canacaanu meri conajaain aihacaanu canacaanu. Moisesate, nabana jacajeein cuha nii nomeri jiquihaquine coaracuruha Isaraelitacurune coataa, rai nomeri conajaain ererejetelu acaauru rai. 14Nete nii naitoonjoan aonaain coitucusichurenelu Isaraelitacuru. Enanetojoeeinte nii inoaenlu nenaa cana aina Cana Coauneraacha ichanenu naitoonjoan ereretaauruhane nihanatiin aonasihurene, jaiti acaauru suujua aina, acaauru nota caje itajenojoineniha nii conaarane jaun. Jesocurisitohachate naine, nii conaara itajeein niha cacha caje ne. 15Nitohanihane jaunte, enanetojoeein nii Moisesa rai rauhi ereretaauruhane nihanatiin, acaauru suujua aninoaane jaun coitucusichurene cachaauru. 16Nete laen naosatihajeein ichaohane jianeein, Jesocurisito esenetaain ichaoha cachane, nii cha coitucuhane coataa, rai suujua conaara itaje rai Jesocurisito. 17Cana Coaunera Suujueneein niha Cana Curuaanaa Jesocurisitone jaunte, itolereneein niha nii rai Suujuene jaaunru, raotojoeein ichaohin, cha ujuaihonelanaala neeurureein cachaauru. 18Inae cana, Jesocurisito ranojoineein nihacachene jaunte, inae cana caje nii cana suujua aina cana nota conaara itajihane jaun, aiha esefejo conone rijijieein conohe, cana aina jataain caohacha ichaa Jesocurisitone jaan cono. Nii jaunte Cana ichao corihajeein sacuha itolere bana Jesocurisito rai Suujue aina cuaainne jaun, rijijieein inae ichaohacache.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\