Efesoo Nenacaauru Rai 4

1Nii jaunne Jesocurisito coreniha cau caresero cuhane netiin atiin inara rai aitoon, esinae rauhijiriin caohachaain inara suujua coaraain Cana Coaunera ranojoineein neeichene jaun nitohaneein ichaaoche. 2Leeochaauru amurijiriin nenaa coacuelanaala, leeochaauru belaain, chatohanai ichaa chunocoha inara leeochaaurune niha natiin que inara suujua acateein abaantaain, jiniiquiin ita belaain neeuche. 3Atiin rai Suujue aina cuaain inara coroatajanihane aina, itolere bana jiniiquiin ita suujua rijijieein coacuhin jataain raotojoeein neeuche. 4Leinjiin Jesocurisito jaberocohachate iclesianeein ne. Jerichanejeein techu leinjiincha ne Cana Coaunera Suujue. 5Leinjiin Jesocurisitohachate Cana Curuaanaa ne. Leinjiinchate ne cana osa caje cana ichoteraanu canaacha esenetai. Jerichanejeein techu leinjiincha ne cana coulucohin cana cojunacatecuruhane jaan baotisimo. 6Nii rijijieein techu leinjincha ne Cana Coaunera, satiin Inacaneein, satiin ichoae neein, satiin suujue cuhane neein aina cuaain itolere icharaneein. 7Nete laen tenaa jerihane jaancuru rai le cachanichaachene nainetiin aina cuaain cana que niicha icharatei ichaain nihacachene jaanu te. 8Nii quete: “Dedeeu cuhinte jiniichaain caseteconeein nenacaauru amaain, cachaauru que niicha icharatei ichacuruhane jaanu te,” naain belu rai Quiricha Inoaensi cuhane. 9Nii Dedeeu cuhalune que aitohane jaante, jauriaanejeein cana rai chauratane que turuhin nihalune baiha, jelaiha cuhalu dedeeune que aite. 10Nii jeelai dede caje unaate, jelaiha dedeeu cuelu, Aca acaneein itolereneein dedeeu netonai Acaneein nihane coaaratihane coina. 11Acatechu, tabaauru sacuureraauru cocoainae afosotoneein curuaatenajaain. Jana tabaaurute cocoainae profetaneein, jana tabaauru nosa caje jianacoo neeururichaain cachaaurune beraneein, jana tabaauru esenetaain rai cachaneein nenacaauru beraicha fastoroneein cocoainanajaen, jana tabaaurute acaauru relaeranuurune que cocoainae. 12Nitohaneeinte acaauru relae ita belaain ita coroatajaneein neeuruhane nefaa rai jaberoco iclesiane coina, 13jerihane rijijieein, jiniiquiin ita suujua rijijieein coacuhin niicha ichanenu ichaane coitucuhin nihacachene coina. Nitohaneein nihacachenete laen, esinae rauhijiriin itolereneein jiniiquiin canaacha esenetai aina ijiin, aiha Jesocurisitone rijijieein nerichaacheein. 14Inae laen aihuruha canaanainurune rijijieein, joaereein cana suujua letonoacha ichajeein, joaenreein cana relaera esenetaelanaala neein nechu jataain baaso que cana coritana jeriha cachaauru baasoneein ichaonacaaurune nihanatiin esenetariaacacheein. 15Nenacaeneeintejian caohachae, esinae rauhijiriin ita suujua rijitojoeein, ita rai ereerejeein, jeriha Jesocurisitone rijijieein iijieein ichaohacachene caohachae, aca cana suujua temura rijijieein nihane jaun. 16Nii jaunte rai jaberoconeein nenaa rijijieein neein ita suujua rijijieein coacuhin raotojoeein nihacache. Nitohaneein neeinte, cana rai niicha tei aina cuaain jiniiquiin canaacha ichana nainei ichacaachene aina raotojoeein ijiin nihacache. 17Atiin Jesocurisito corenihane, caa que inara rai erenaa jereeun. Jiaonriha inae nenacaaen aihuruha, Cana Coaunera coitucuuruhine rijijieein ichaohichene. Acaaurute joaereein suujua letonohacha ichajeein, niicha ichai coitucuelanaa chachaain neeure. 18Nii jaun coatiha niicha tei ichaonaa que ichaaoruhi baasohacha coaauca acaauru suujuane jaun, nii niicha tei ichaonaa que jaolecooruhane jaun. 19Nitohaneein nauhacaa acaauru suujuane jaunte, inae ichaonaa baaso que ichaohin, rai nichao colalajilanaala itolere baaso ichajeein ichaaore. 20Nete laen inara nabana nitohaneein ichaohichene coataa, Jesocurisito coitucuhin neeiche, esinaen rauhijiriin naitoonjoan aonaain tonoraain neeuche. 22Aihane jaun nii jauriaanejeein inara ichao, nechu inara coritaa inara suujuane sacuha baaso ichajeein ichaohichene jaan jianeein ichaaoche. 23Inarate inae nainequiche inaraacha coacui coreein, inara suujue coreein, naaonjoain ichaohin, nii ena jerihane rijijieein ichaohichene coina Cana Coaunera tenojoin ichaonaa que ichaohin, inae esinae rauhijiriin ichaonaa esine que ichaohichene coaarateein neeichene caohachae. 25Aihana jaun inae ita jaberoco que jaberoconaa rijijieein nihacachene jaun, le cachanequichene inae nainiheeiche inara amute cacha coritaaichene. Chaelai que erenaa jeriquichene, esinaen rauhijiriin nohanelanaala aitocuche. 26Jiaonrihachu ita que nejerateein ita sonaa coacuhin neeichene. Itaque nejerateeichene nii rijieoritiin baitecuche. Coa inara suujua cuhane enoha moconajaerane jaanu tera tocohaneein sonafaajeein obaaecache. 28Asijiautoneein ichaorejeti, asijiauhane jianeein amihaneeinete, chaelai sirijieecane, chalateraauru rai chaelai tenaa nainemii. 29Jiaonriha erenaa baaso que ereeiche leeochaauru raine. Erenaa caohacha nejesina que ita rai ereeuchete, caohati erenaa que aitocoichene aonaain, jeelai amuritoheriin esenetaain tonoraain neeuruhine aohanraauru cachaauru. 30Inae ecu tihane bana, inara osa caje nichoteeichene coina jelai teein rai cachanequichene jaan cojunacaneein inara cojunacatiha Cana Coaunerane jaan rai Suujue nocoeje chanuera tocohaneein nenaa nainiheeiche. 31Jiaonriha obajeein, ita cotaairiin, ita que nererojoecaaeriin, leeochaauru que ereein, naaonjoaain neeichene. 32Charijieinteeinti Jesocurisito coreniha, inara osa que suujua acateein ne Cana Coaunera, nii rijijieein ita que inara suujua acateein, jiniiquiin ita belaain ichaaoche.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\