Joaancha Laenai 17

1Niritohane baihate, jabatoroaain dede coarajeein: “Inae caletoaina jaan ichacaaunne jaan cojoanonaa que turuha. Chajaain laaen cacorataaneeu, ii jerenohi ichacaaunne coina. 2Iite ii calaohineein nihanune cocoainaain, caa chauratane que caletoaai, satiin carai iicha teeuri cachaauru rai nitajenaachara nejeein nenaa ichaonaa teraaunu que. 3Leinjiin iichate nitajenaachara nejeein nenaa ichaonaa teraneei. Nii jana canuna, leinjiin ii letono Jesocurisitoneein neeun. Nii jaunte nitajenaachara nejeein neeurureein cana coitucuhin nenacaauru. Coatiha chabana nitajeeururinaain. 4Inae caa chauratane que nenacaauru que ii coitucueratihanu. Chaaen nachu inae caletoaaina jaan nainaaun. 5Inoaenlu, jaiti necoaunaeniha caa chauratanene ajiniha, cocoainanacaineein nihanulune rijijieein, ii rene turuhanune, coaiteen cocoainanacaineein caeteeu, coaracuruha satiine coinara Ofa. 6Inae caa chauratane caje raain carai iicha tenojoinhuru cachaauru que ii neeine coitucueratihanu. Icheineeinte neeure, caa carai iicha teeuri cachaauru. Niichurute, chere aonaain tonoraain neeure. 7Inae laaen cacorataaneei jaan aina caletoai jaan ichacaaunne jaunte coaraain inae esenetaaure. 8Caletoaaina jaan que acaauru rai aitocoaaunna jaunte tonoraaure, carai iicha tenojoihuru cachaauru. 9Coatiha caa chauratane que nenacaauru cachaauru, ii coitucuuruhi coroatajaneeine coina ii bajahaun. Caa carai iicha teeuri cachaauru icheineein nenacaauru coroatajaneeine coinana, canu Inaca neeine bajaaun. 10Satiin canu cachaneein nenacaaurute, jerichanejeein ii cachaneein neeure. Jerichanejeein techu, canu cachaneein neeure ii cachaauru. Nii jaunte jerichanejeein aihanune rijijieein ichaoore. 11Inae taenetojoeein caa chauratane que nerihaunni. Acaaurute jana jaiti caa chauratane que nedaa cuurureein. Canuna laaen inae ureeunni, ii aina nihanune coina. Ofa, carai caa iicha tenojoihuru cachaauru coroatajaneeu iicha jerei chana que. Charijieein teeinti canu coroatajaneein canu rai iicha tei ichana que, nii rijijieein acaauru coroatajaneeu. 12Enanetojoeein cacorataaneeine que, caa carai iicha tenojoihuru cachaauru nihei leinjiinejei nitajihei. Leinjiin caa, ii quiricha inoaesi cuhane beein laenaerateeilune rijijieein cacoluruheraachate, inae nitaje. 13Inae laaen enene, nii neeina jaaun urichaaunni iniha nihanune coina. Jaiti caa chauratane que nihanune cojoataana aitoon, raotojoeein rachoojoeein nihanune rijijieein, acaauru netonai canu rijijieein raotojoeein rachoojoeein neeuruhane coina. 14Ii ere bihanu acaauru raine jana, esenetaain tonorauruhana jaunte, acaauru belaain, acaauru rautaain, acaauru coana nainecurene ii coitucuuruhi, aihanune rijijieei, inae caa chauratane que nenaa cachaneein neeurenihana jaun. 15Ofa Cana Coaunera, coatiha ena, caa chauratane caje ranajaain dedeeu amanajaaine coina caitono nihei. Acaauru que Moconajaera janoriteein, acaauru coroatajaneeine jerena caunna aitoon. 16Moconajaera cachaneein nenihanune rijijieein, carijijieein acaauru netonai inae Moconajaera cachaneein neeuruhi. 17Ii raihuruneein neeuruhana jaunna aitoon, acaauru suujua rucujueein, acaauru coroatajaneeute, nejelau suujua cuaelanaala leinjiin ii jerenohicha ichacurumii. Ii erete esinaae rauhijiriin ichaonaa caohacha teraneein ne. Chaelai janonaa bana nihei nitajiha ii ere esenetaain tonoraain nenacaaurune. 18Charijieein teeinti, casuujua lararajiaain canu cocoainaain caletoaai, nii rijijieeina acaauru cocoainaain acaauru letoaaun, ii ere beebejiha cuuruha caa chauratane que nenacaauru raine coina. 19Acaauru corenihana nejelau casuujua cuaelanaala caletoaina jaancha ichaaun caraajenihane, acaauru netonai aihanune rijijieein nejelau suujua cuaelanaala relanajaanune rijijieein letoanajaanune jaancha ichacuruhane coina. 20Coatiha acaauruhacha coroatajaneeine coina caitono nihei. Canu ere beebejeeuruhane, canu esenetaaichuru suujua rucujueein coroatajaneeute, 21jiniiquiin aihacane rijijieein, ita aina jiniiquiin raotojoeein neein, nejelau suujua cuaelanaala ita coroatajaneein, neeuruhinete, esinaae ii caletoaine esenetaauruhine caa chauratane que nenacaauru. 22Jeelai, nii canu cocoainaain neeina jaana teeun acaauru rai, ita neein nihacane rijijieein, acaauru netonai ita neein neeuruhane coina. 23Chaaen nachu, casuujua cuhane neeine rijijieein, acaauru suujua cuhane neeun, jeelai ita neein neeuruhane coina, nii caje nainaain esinaae ii caletoaaine coitucuuruha caa chauratane que nenacaaurune coina. Aihute, cacoelaaine rijijieein, belainaaquine coitucuuruhine. 24Carai tenajaaina jaunna, caniha nii nerichaunnine jaun caniha neeuruhane jereeun, nii ii necaohacha aina canu necaohacha coarajeein neeuruhane coina. Chaaen necoaunaa caa chauratanene ajiniha caje coauneein cacoelaaine coaracuruhane coinara Ofa,” naain te, 25“Rauhijiriin itolere coaunera Ofa neeine coitucuuruhi caa chauratane que nenacaauru niqui. Nena laaen canu ichoitucuun. Caa carai iicha teeurite laaen, esinaae ii caletoaaine coitucuure, 26esinaae ii neeine coitucueratihanune jaun. Jelai choaae jauhecotojoeriine, ii coitucueratihajeein sacureeunni, esinaae cacoelaaine rijijieein acaauru belaaine coitucuuruhane coina, canu netonai nihanatiin acaauru aina nihanune coitucuuruhane coina,” naainte Cana Inaca Cana Coaunera bajaaebajaje Cana Coaunera Calaohi Jesoso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\