Locasiicha Laenai 18

1Coiinteerilanaala Cana Coaunera bajaauruhane, Cana Coaunera bajaauruhane coina parabola que cuaain acaauru relaa Jesosone. 2Niritiin jetaote: “Coaracuchenachuhinti leinjiin neseu nihalu jetao leinjiin joesio cachaauru que suujua acatelanaala, niheichu Cana Coaunera batohane que casilanaala nenaa ne. 3Nii jana jetao, nii neseu ichoae leinjiin autana. Nii autana jetaote, nii joesio rai leinjiin cacha nejeratenaja colurujiha cue. 4Nii jana jetaote, carajaain nirijieein nere tonorana jerelanaala ne nii joesio. Nejetaote nii baiha: ‘Cachaauru que nihanatiin casuujua acateein, niheichu Cana Coaunera batocoaaunne que casiin nihaaun niqui. 5Nena raotojoeein nihanune rerohecaain, casuujua rerohecaain sacuha caa autanane coataa naitoonjoa tonoraain ichareeun caihanihane coina,’ nae nii joesio. 6Coaracuchenachuhinti, jataain necha aansaineein nihane saijieein suujua coaraa nii joesione. 7Nii jaunte nii amurijiriin, nii janijiin nii raauri, janotiinetojoeein, jiichoonetojoeein, naaonjoaain bajaaebajaeraauru cocoaaeratenaa nainereein Cana Coaunera. 8Nitohaneeinte carajaain cohacuruhane latelanaala enaacha acaauru cocoaaeratere. Nena laen inara caje bajaaun, canu inaraacha cohajei cachaneein nejanohanaa nichaaunne, nacoauneein turuhanune reeintiaainacha canuneein nihanune esenetaain caitoonjoa ichaaechajeein neeururichaain cachaauru,” naain jetao acaauru relae Jesoso. parabola que cuaain cacha relaa Jesosone 9Nii baiha jetaote, nii acaauruhacha caohachaain niha nocoetiin leeochaauru que jaoleconacaauru rai jetao, acaauru ichaohacha que parabola que cuaain jetao: 10“Coroatajai cacha jetaote, Teenforo asae cuhin Cana Coaunera bajaa cuure. Leinjiin jetaote, nechu jataain naraaichuru cairichaa Roma rai impoestonu que coriqui bajaerane. Jana leeocha jetaote fariseeone. 11Nii fariseeo jetaote, ‘Narihara Cana Coaunera ichoreniha ainacaauru tocohaneein asijiautoneein, necha aansaineein ichaohin, joaereein ene canu sinijeranelanaala nenaa aina ichaohin, naaonjoaain nenihanu canune coreniha. Chaen nechu, naraaichuru cairichaa Roma rai impoestonu que coriqui bajaaurera rijijieein neneeun. 12Chaen nechu, jataain ii coitucuhanune esenetaaine coina, le semanacuru cuhane coroata saain casuri couu lenone lanaala neein ii bajaae bajajeein, lechooncaain chaaelai raanu camijianeeo corenihane, rai lechoocani teein neeun ii raicha,’ naain jetao Cana Coaunera bajae chujuhequiin. 13Nii jana nii naraaichuru cairichaeriin coriqui bajaera jetaote, caje icharaain neein necoeje caaun najabaracaain dede coaraelanaala jetao: ‘Cairichaaojoaain cacoaraau osaaotohanune jaaunra Cana Coaunera,’ nae nalarijia faone faoneein. 14Niritiin bajaane jaunte, inae que suujua acatiha Cana Coaunerane jana jelaiha nenajaun cauha cue nii naraaichuru cairichaa coriqui bajaera. Nete laen nii fariseeo que suujua acatene Cana Coaunera. Nitohaneeinte nii leeochaauru amurijiriin Cana Coaunera coitucutiin, itolere que nelaaetoha nocoetiin nenacaaurute chaque nelatelanaala jaoleneein neeurureein. Jana rai nichao coitucuhin leeochaauru amurijiriin nenaa coacuelanaala nenacaaurute nelateein ranojoinecurureein,” nae. 15Jesoso rene canaanaihuru turuaa uuruha acaauru mucuhane coinane jana jetaote, Jesoso rene turuanajaauruhane caohateeure aina nerelanacaauru. 16Nii jaun jetaote, nii aina nerelanacaauru cotijiaain jetao: “Coa rerohecanajaachete canu rene turuuruhine nii canaanainuru. Jiaonriha canu rene turuuruha canaanaihurune caohateeichenera. Cana Coaunera Cojoanonaate, aihuruha caa canaanaihurune rijijieein nenacaauru raineein nenaa nera. 17Esinaen rauhijiriine inara rai aitoreeunni. Aihuruha caa canaanaaihurune rijijieein canu raain neniha chunine, coatiha Cana Coaunera Cojoanonaa que nerihaain,” nae jetao aina nerelanacaauru rai Jesoso. 18Leinjiin cocoainanacai jetaote, Jesoso aina iriha uhe. Nitohaneein rene turuhin jetaote: “Caohachanejei cacha relaera, cha ichareeun chariji bana nitajenaachara ichaonaa caohacha que ichaonaa nainichaaunne coina,” naain Jesoso caje bajaane jana jetaote; 19“Chanuna ‘caohachanejei cacha relaera,’ naain cacurujuateei. Leinjiin Cana Coauneraachate caohachanejeein ne,” naain jetaote: 20“Inae raotojoeein Moisesa aitoonjoan coitucuhi: ‘Jiaonriha nejelau ene ii sinijeranelanaala nenaa aina ichaohin neeine. Coa sonajaain jaoha. Coa asijiauha. Coa chamute cacha cairichanaa jerenacaaun chuni cacha coacuhin, casaje que ereein niha. Chaen efojiaraauru que ii suujua acateein acaauru coitucuhin neeun,’ naane coitucuhi,” naa rai Jesosone jaun jetaote: 21“Aihanu chujian. Canu enamanaca caje coauneeinne jitariin nii naitoonjoan tonoraain neeun,” naain tonoraa nii cocoainanacaine jaun jetaote: 22“Aihachuhisi niqui. Nete jaiti lanajejen leinjiin tonoraain ichaaine coina. Jitariin nii iicha sirii rucuhele que necoreteein, cairicheihuru rai jitariin nii coriqui chaluu. Nii banate dedeeu ichaonaa caohacha que ichaonaa naineriquiin. Nitohaneein ichaaine baiha canu aina uu,” nae jetao rai Jesoso. 23Nejetaote niritoha rai Jesosone jaun, jataain inaderae nii cacha jataain coriquihocane jaun. 24Nii jaun jetaote: “Jataainte caaintate Cana Coaunera Cojoanonaa que ichaoa leinjiin coriquihonane. 25Nii Cana Coaunera Coajoanonaa que ichaaoruha coriquihonacaaurune coina caaintaane fautaain caaintarihei leinjiin camecho rai oco jachu cuhane situhane coina,” nae jetao inaderaa nii coriquihonane coaraain Jesoso. 26Nii jaun jetaote: “Nitohanihane nichotenaa nainerinaain chuni,” naain caje bajaauruha ecu neein aonajeeunrerane jaun jetaote, 27“Nii caaintatiin cachaauruhacha coarai, coatiha Cana Coaunera rai caaintajiehita,” naa Jesosone jaun jetaote, 28“Canacaanune jitariin canacaanuhacha sirii ratiriin ii sacuhacaanulu,” naa Fedorone jaun jetaote: 29“Esinae rauhijiriin chunocoha, Cana Coaunera Cojoanonaa que ichaohane coina, rai loreri, rai sinijera, rai bereecuru, rai nejeraauru, rai fojiaraauru, naaonjoin ratirichate, 30jataain nii amuritoheriin caa chauratane que siriin, nii choae tacaain nii turuha uheni Cana Coaunera Cojoanonaa que chariji bana nitajenaachara ichaonaa siricheeincha,” naain jetao Fedoro tonorae Jesoso. 31Nii baiha jetaote, jelai nii lechoonca coroatajaain niicha cocoainaauri cotijiaain jetao: “Enate laen Jerosaleeun cuhacache, cuu nii acaihaniji Cachaneein nejanohanaa nichaaunne que aitiin laenacuruhalu satiin profetacurune nainaanune coina. 32Nitohaneeinte nejelau ataneu nenacaauru estaraanjerooru bijihu canu teeurureein nechu jataain cacotaiha baasoneein caeteein, canu nocoeje chanuhin, canu coluneein, naaonjoaaunruhane coina. 33Nitohaneein canu teeinte, enuha que canu faohacuruhane baiha canu ateinaa cuurureein. Nena nichata janohane cuhane nacoauneein ichanaareeunni,” nae jetao niicha cocoainaauri rai Jesoso. 34Nii niritoha acaauru raine jana jetaote, nii naitoonjoan aonacuruhane saijieein esenetana nainecurene. 35Niritohane baiha jelai caje amuhin Jericoo turue lalajeein cuujiha Jesosone jana jetaote, bero cuhane lauhequiin coriqui bajaa niha leinjiin maosane jaun jetao, 36arajiin situha cachane aonaain jetao: “Chaauruna toon situha cue,” naain bajaane jana jetaote: 37“Nasarete cocoaicha Jesosote sacuureraaura cachaauru aina situha cuera,” naain beeuruhane jaun jetao: 38“Atiin nohane cairichaaojoaain cacoharaaura Rabiri nefoerate Jesoso,” naa ehequiin nii maosane jaun jetao, 39niritohane caohateeure sitonaane coina nii ichohaichaniha cunacaauru. Nejetaote, acaauru ere tonoraelanaala jeelai amuritoheriin ehequiin jetao: “Atiin nohane cairichaaojoaain cacoharaaura Rabiri nefoerate Jesoso,” nae jetao nii maosa. 40Nii jaun jetaote, ecu inacuhin raerateein jetao inaen rohan nichuutaane jana jetao: 41“Chate jereeita,” naain caje bajaa Jesosone jana jetao: “Canota rautaainene jereeunra Curuaanaa,” naain tonoraa nii maosane jaun jetaote, 42“Saan ai. Esinae rauhijiriin quesenetaaine jaunte inae maosaneeine caje nerautaaicha,” nae jetao rai Jesoso. 43Niritoha rai Jesosone rijieeoritiin maosanihane caje inae conoha rai notane jaun jetaote, Cana Coaunera coroajeein Jesoso sacue nii maosa. Nitohaneein nii maosa rautaane jana, ecu neein coarajeeurera cachaaauru netonai jetaote, satiin Cana Coaunera coroajeein rachoojoeeure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\