Mateeocha Laenai 6

1Jiaonriha nechu raujiaain inara coaracuruha cachaaurune coinaacha cacha notaracaae Cana Coaunera jerenohin ichaquichene. Nitohaneein neeichene coatiha chaque inara rai cainarinaain Cana Coaunera. 2Aihana jaun cha lateein nenacaauru coroatajanequichene, jiaonriha itolereneein cachaauru rai beein acaauru coroatajanequichene. Cana Coaunera coitucutoha nocoetonacaaurute cacha notaracaae, nechu jataain acaauru aina caohachaain niha cachane coina, Sinacoca asaae, bero cuhane, naaonjoaain cacha belaihure. Jiaonriha acaauru rijijieein ichaquichene. Acaaurute nechu jataain aihure, acaauruhacha esenetaain, caohachaain acaauru coaraa cachane coina. Nete inae caohachaain acaauru coaracuruha cachaaurune que inae cainanohine acaauru rai. 3Aihana jaun inara, cairichaihuru coroatajaniha cha teeichene, jiaonriha jataain inaraacha belaai rai niha natiin beeichene. 4Nitohaneein esinae chuni que coaaratelanaala teeichene coaraanete, inara rai cainareein cana Inaca Cana Coaunera. 5Cana Coaunera bajaaichene, coa bajaauruha Cana Coaunera coitucutoha nocoetonacaaurune rijijieein bajaache. Acaaurute sinacoca asaae, joaereein bero cuhane, naaonjoaainu neeichuru Cana Coaunera bajaaure, nechu jataain caohacha ichaa nocoetiin aihuruhane coaracuruha cachaaurune coina. Nete nii coaracuruha cachaaurune coina aihuruhaneecha que, inae cainanohine acaauru rai. 6Nete laen ii Cana Coaunera bajanaa jereeine, caohacha jelai netiin coaraeniha chunine jana, bujuaihu ucuha cuhane netiin ii Inaca Cana Coaunera bajaaine caohachae. Nitohaneein chuni que necoharaeratelanaala netiin bajaaichene coaraanete, inara rai inaraacha bajai tereein ii Inaca Cana Coaunera. 7Cana Coaunera bajaaichene, coa acaauru rai ecaantocuru bajaae bajaaecuruha araai saain Cana Coaunera coitucuhichurune rijijieein joaenreen ereerejeein bajaache. 8Aihana jaun jiaonriha acaauru rijijieein neeiche inarane. Cana Coaunerate, caje bajaaichene ajiniha inara suujua cuhane inaraacha latei latequichene coitucue. 9Aihane jaun Cana Coaunera bajaaichene: ‘Satiin canacaanu Inacaneein dedeeu nenaa Ofa, Iineein neeine coitucuurumiin satiin cachaauru. 10Turuhine Ii Cojoanonaa. Caa chauratane que iicha jerei ichacurumiin, dedeeu ichacuruhane rijijieein. 11Cojoanoonetojoeein canacaanu rai lenone ocoteeu. 12Baaso ichacaaunne, canacaanu que ii suujua acateeu, canacaanu rai baaso icharaauru que, canacaanu suujua acatichaanune rijijieein. 13Jiaonriha osa que nesaruhin nihacaanune nainatejeein neeine. Canacaanu caje moconajaera sitaau. Inae,’ naain Cana Coaunera bajaauche. 14Inara rai baaso icharaauru que, inara suujua acateein, acaauru aina caohachaain neeichenete, Cana Coaunera netonai inara que suujua acatena nainereein. 15Jana inara rai baaso ichaain neeuruha leeochaaurune jana, acaauru que inara suujua acateneeichene, Cana Coaunera netonai inara osa que suujua acatenereein. 16Inara suri couu netiin Cana Coaunera bajaaichene, jiaonriha aihuruha Cana Coaunera coitucutoha nocoetonacaaurune rijijieein, nechu inara suri couu neeichene coaracuruha cachaaurune coina coa cunaitenaa meri tocohaneein inara meri tihache. Inae nitohaneein ichacuruhane coaraain acaauru belaichuruha cachaaurunete, nii acaauru belaichuruhaneecha que inae cainanohi ne acaauru rai. 17Jana inara, inara suri couu netiin Cana Coaunera bajaaichene, inara meri culejeein neruujueein raotojoeein bajaauche, 18inara suri couu netiin Cana Coaunera bajaaichene que nainacuruha cachaaurune coataa. Nii banate laen leinjiin Cana Coauneraacha inara belaicheein, inara suri couu netiin bajaaichene coreniha. 19Coa caa chauratane que raotiin nenaa coacuhin, coriquihona neein itolere rucuhele sirina coaacuhin nihache, inara rai cojoanojoiin nitajeein, basijiaaurureein asijiautooru, naaonjoanrichaaine jaun. 20Caa chauratane que caohachaain nenaa coacuhin mainajeein amihaneein coriqui taaojiaaichene jianeein, nii aaichene rijijieein mainajeein Cana Coaunera rai itolere caohachanu ichana que amihaneeuchete dedeeu inara rai cainanohinemii. Nii dedeeu laen asijiatooru nihanatiin turuhin inara basijiauna nainerinaain. Niheichu cojoano, ecu enohin aasaena nainerinaain. 21Nitohanihane jaun jauriaanejeein caohatiin coaaucuche, inara ichao rai inaraacha ichanenu que. Inara ichao rai jataain nelateineein niha coriquine esenetaaichene acaacha ichacuche. Jana inara ichao rai nelateineein niha Cana Coauneraacha icharatenohine esenetaaichene acaacha ichacuche. 22Inara notate inara suujua que itolere inaraacha coarai coitucueratera ne. Aihana jaun inara nota que inaraacha coarai coitucuhin, ichaquichene caohatiha inara suujuane tonoraai ichaeneeichenete jianacoon neriquicheein. 23Jana inara nota que baasonihane coaraquichene saijieein, inara suujua nii baaso ichaquichene jerihane rijitojoeein baaso ichaquichenete, nocohenaanau nijiaonreein inara suujue. 24Nihei chuni coroatajai curuaana letononeein nenaa nainei. Leinjiin belaain acaacha ere tonoraain, nii leeocha que jaolequiin nere tonoraenerihane jaun. Nii rijijieeinte Cana Coaunera sacunaa nainene cacha, coriquiicha que coacuhin nihane. 25Nitohanihane jaunne inara rai aitoon. Coa lenoneein acau cohin ichaohichene jaanu, inara cajione, naaonjoain que nererojoecaaeriin nihache. Tana lenone amurijiriin nelatiha inara ichaone jana, cajione amurijiriin nelatiha inara jaberocone coitucuhin neeichene. 26Coaracuche nachuhinti temule jaain niicha quiineeuri taojiaain rucuhecuruhane jaanu coloheri siriin naaonjoaain neeururiha tajaaecuru. Nete laen cana Inaca Cana Coaunera, lenoneein ichaaoruhane coina acaauruhacha quiine teein ne. Inarate nii tajaaecuru amurijiriin jataain nelateein neeiche. 27Inaaonjoan saneein niha natiin itolereneein suujua cuhane coaauca cachane niha natiin, nichao cariaain ichaonaa nainihei. 28Chanuna inara cajione que nererojoecaaeriin neeiche. Coaracuche nachuhinti ajenacuru niicha jiaaenine que nichanaa ichaain, amihaneein, naaonjoaane que airijiin omarohin, jataain caohatonanaain ujuaneein naaonjoaain neeuruhane. 29Jana rey Salomoon, coatiha nii aihuruha ajenacurune rijijieein niheilu, caohati cajione que necoreeteein nihalune saijieein. 30Tana mocohin nitajerai niha ajaenane saijieein, caohachaain omarohin nihane jaanu teein niha Cana Coaunerane coitucuhichene. Chanuna jana chaen, nii amuritoheriin inara cajioneterichaain Cana Coaunerane esenetaeneeichete, cha esenetana jeriheichuru cachaauru. 31Nitohanihane jaun nainiheeiche: ‘Chaaque lenoneeinna acau cohin, necoreeteein, naaonjoaain nerichaache,’ naain que nererojoecaain nenaa nainiheeiche. 32Cana Coaunera coitucuhichurute, niicha que nererojoecaain niicha sacunaa jere. Nete laen Cana Coaunera inaraacha latei latequichene coitucue. 33Aihana jaun Cana Coaunera Cojoanonaacha que coacuhin, jeriha Cana Coaunerane rijijieein ichaohin, niicha jereeicha ichaechajeein neeichenete, satiin caa inara rai aitocoaaunne jaan tereein Cana Coaunera. 34Jiaonriha eresi inaraacha ichaneni que coacuhin nererojoecaaichene. Le janonaa bana naineein, canaacha ichaneni que coaaucaachenete caohachae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\