Afocarifisi 16

1Nii janane nii Cana Coaunera turunaja santuario tonii: “Chajaain nii casetecocuru que banihateein Cana Coauneraacha tei caainsii curuneein nenaa- muruaae cuhane nenaa chorocuche chauratane ichoae,” naa tonijiaain nii caainsiini anjeraauru rai erenaane jana aonaaun. 2Nii janate, nii curu muruaae cuhane nenaa necairichanaa tera choroha leinjiin anjera chauratane ichoaene jana, ataebinae cojunaca siriin nii tocohaneein nenaa ecaantone maajeein coroajeein nenacaauru cachaauru jaberoco que cunaain mitue abero jataain tasionjoaain. 3Nii janate, cucuana cuhane leeocha curu muruaae cuhane nenaa necairichanaa tera choroha nii anjera coroatajane jana, ichana nejesinaneein nerotoe cucuana baca esinaaeca, sonajaain jaoha cachane aihane tocohaneeine jaun satiin oore nii cucuana cuhane ichaohin nenacaauru. 4Nitohaneeinte, nucuhe cuhane, atane jachu caje acau nalunajaaunru cuhane, naaonjoaain nii necairichanaa tera choroha nii curu muruaae caje anjeraauru nichatajane jana, ichana nejesinaneein nerotocure nii nucuhe bacaauru esinaaecaauru. 5Nii catiariin aonacaaunne janate: “Iite, esinae rauhijiriin nitohaneein caohacha aina baaso icharaauru coaraain casetecaraneein neei. Iite Cana Coauneraneein acaihanejei Saantoneein inoaenlu caje coaauneein neei. Chaen techu, nii chariji bana satonoelanaala neriquiin. 6Acaaurute ii cachaauru sohin jaohin ii ere beebejeraneein nenaa profetacurune maajeein sohin jaaorelu. Nii jaunte, nii niicha sohin niicha jaaorilu coichana que cocooruhane coina acaauru cairichaa ichaai, baasoneein ichaaoruhalune jaun. Nitohaneein terate latecure,” nae nii nucuhe bacaauru esinaaeca asaaecane coina que banijiaain nenaa Cana Coaunera rai anjera. 7Nii janate, Cana Coaunera rai jujuai mocooruhane jaan rori rohan toniin: “Aichuhisi laesinaera, itolere ichana naineraneein neeine jaunra Cana Coaunera, esinae rauhijiriin nii baaso ichaelanaala nenacaauru casetecaelanaala, baaso icharaneein nenacaauru casetecaeraneein neeine jaunra,” naane jana aonaaun. 8Nii janate, nii niicha amai muruaae conera chohitoha enoto ichoae nii anjeraauru nejenane jana, nii aina cuaain niicha ichana naine ichaain cachaauru mocoe najaano que nii enoto cono. 9Nii jaunte, jataain banejelanaala mocoore. Nete nitohaneein mainajeein mocooruha natiin, Cana Coaunera coroaaena coacuelanaala baijiaraanu rijitiinchuru jataain baasoneein que ereeure, nii itolere cunaihuru amurijiriin niicha ichana nainei icharaneein niha Cana Coaunerane saijieein. 10Nii jana, nii niicha amai muruaae conera chohitoha nii ataebinae nelaurianajan rori ichoae nii anjeraauru nesaoquine janate, jataain caohacha nocohenaneein nedae rai cojoanonaa. Nii jaunte, nii mocooruhane curiha cuna caaun lele calaaure cachaauru. 11Nete nitohaneeuruha natiin, nii baaso ichacuruhane jianelanaala, nii acaauru abero aina acaauru moco curihuruha natiin, Cana Coaunera que nejerateein baijiaraanu rijitiin ereeure. 12Nii jana, nucuhe Eofarate cuhane nii niicha amai muruaae conera chohitoha anjera nesaotane janate, jera jaonaa nainecuruha enoto mitu nichajai caje unacaauru reychurune coina jacoroe nii nucuhe baca. 13Nii janane, nii ataebinae tabai- dragon ujuae caje, chaen nii necha aansai ataebinae tabai caje, chaen nii profeta niha nocoeti, naaonjoainuri ujuae caje mituha dari tocorijianeein nichatajaain nechu coitucuchuhi suujuene jana coaraaun. 14Acaaurute nii nichatajai coitucuchuhi suujueneein itolere cojoelanaacojoai ichaain, satiin chauratane sacuritaain rai cachaneein nenacaauru reychuru taojiaain sonaana que niha uurureein, inae itolere ichana nainera Cana Coaunera Cojoanonaa que turuhane bana. 15“Aonacuche, nii nainajeneeichene janane aiha leinjiin asijiautone rijijieein inara rene luhecotariin neeoritoreeuni. Jataainte nerausiaeca cureein caohachaain nainaain letona jatoraain cajione ruhecaain canu cohara, nabana machoharohane, nii machoharohane que coejeein cacha cataaun nihane coataa,” nae Cana Coaunera. 16Nitohaneeinte, nii nere cuhane Armajedoonneein Ebereeocuruhacha curuaatei ita taojiaaure- nii satiin chauratane sacuritaain nenacaauru reychuru. 17Nii janate, joaereein nii curu muruae cuhane nenaa cabuhitoha nii anjera caainsiinene jana: “Inae jatoroaa,” naain tonijiaain toni erenaa dedeeu nenaa Cana Coaunera turunaja santuario- nii nelaurianaja rorihu toniin. 18Nii janate, jataain mijiaaineein niha jiacanone jana, jataain mijiaaineein toni erenaa arara aina. Nii janate jataain mijiaaineein luhecotariin uha carorane jana, jataain mijiaaineein nerurujuae atane, niha caa chauratane que cachaaurune jaan caje coaauneein niha leeocha caroracurune amurijiriin jataain mijiaaineein uhane jaun. 19Nii janate, mijiaaineein uha carorane jana nichata turiin nefaruhe Babilonia nese tabai. Nii jana nefaaruusiha satiin chauratane sacuritaain nenacaauru neseeurune janate, nii Babilonia nese tabai coacue Cana Coaunera, nii nobaaeneein casetecocuru cocoaane coina niicha rucujuei bino elonai que acaauru cocoaane coina. 20Nii jana satiin obenecuru, ichatane ucuunooru, naaonjoainurite nefaruusiin nitajihane jana, 21dede caje cachaauru ichoae naluhacoae ajeri jaberoco rijijieein nenaa- jelajinaa jaberoco jeenachoonca quiro amurijiriin anajiin. Nii jaunte, acaauru ichoae nichoroha dede caje uhin nii ajeri jaberoco rijijieein nenaa- jelajinaa jaberocone jaun, jataain necairichanaa tabai caseteco nihane jaun, Cana Coaunera que nejerateein baijiaraanu rijitiin ereeure cachaauru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\